Nguồn hình: unsplash.com/

ERD – Entity Relationship Diagram, cái tên không ít thì nhiều cũng khá quen với anh em chứ hả