Bài có đáp án. Thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài trắc nghiệm, bao gồm phần xem công dụng để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: trước lúc đo độ lâu năm của một vật, rất cần được ước lượng độ dài nên đo để 

A. CHọn nguyên lý đo say đắm hợp B. Lựa chọn thước đo phù hợp hợp C. Đo chiều dài cho chính xác D. Có cách để mắt đến đúng cách

Câu 2: Một chúng ta dùng thước đo độ cao của một chiếc cốc hình trụ. Kết quả đo là 10,4cm. ĐCNN của thước có mức giá trị nào trong các giá trị sau 

A. 2mmB.1cmC.10dmD.1m

Câu 3: trong những các thước bên dưới đây, thước nào thích hợp nhất nhằm đo độ nhiều năm sân trường em

A.Thước thẳng bao gồm GHĐ 1m và ĐCNN 1mmB. Thước cuộn bao gồm GHĐ 5m với ĐCNN 5mmC.Thước dây tất cả GHĐ 150cm với ĐCNN 1mm D.Thước thẳng có GHĐ 1m với ĐCNN 1cm

Câu 4:Điền số say mê hợp: 6,5km = ........ M = ......... Dm

A. 6500; 65000B. 65000; 650000C. 650; 6500D. 65000; 650

Câu 5: Một cái bàn có chiều dài lớn hơn 0,5m và bé dại hơn 1m . Cần sử dụng thước nào sau đây để đo chiều nhiều năm của bàn là dễ dãi nhất và chính xác nhất?

A. Thước bao gồm GHĐ là 1m cùng ĐCNN là 1mmB. Thước tất cả GHĐ là 20cm và ĐCNN là 1mmC. Thước có GHĐ là 0,5m với ĐCNN là 1cmD. Thước gồm GHĐ là 1m cùng ĐCNN là 1cm

Câu 6: Đơn vị đo độ nhiều năm hợp pháp hay được sử dụng ở việt nam là:

A. Đềximét (dm)B. Mét (m)C. Xentimét (cm)D. Milimét (mm)

Câu 7: Hãy cho thấy thêm GHĐ cùng ĐCNN của thước nhựa kẻ trong hình sau đây. 

*

A. GHĐ = 30 cm; ĐCNN = 1mmB. GHĐ = 20cm; ĐCNN = 10mmC. GHĐ = 10cm; ĐCNN = 0,1mmD. GHĐ = 15cm; ĐCNN = 1cm

Câu 8: số lượng giới hạn đo (GHĐ) của thước là:

A. Độ dài lớn số 1 ghi trên thước.B. Độ dài bé dại nhất ghi trên thước.C. Độ dài giữa 2 vun chia thường xuyên trên thước.D. Độ nhiều năm giữa 2 vén chia nhỏ nhất bên trên thước.

Bạn đang xem: Đo độ dài vật lý 6

Câu 9: trong số các thước dưới đây, thước nào phù hợp nhất nhằm đo độ nhiều năm sân ngôi trường em?

A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.B. Thước cuộn bao gồm GHĐ 5m với ĐCNN 5mm.C. Thước dây tất cả GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm.D. Thước thẳng bao gồm GHĐ 1m cùng ĐCNN 1cm.

Câu 10: chọn thước đo phù hợp để đo bề dày cuốn vật dụng lí 6:

A. Thước thẳng bao gồm GHĐ 1,5m với ĐCNN 1cmB. Thước dây bao gồm GHĐ 1m với ĐCNN 0,5cmC. Thựớc kẻ bao gồm GHĐ 20cm với ĐCNN 1mmD. Thước dây gồm GHĐ 1m với ĐCNN 5cm

Câu 11:Chọn thước đo thích hợp để đo chu vi miệng cốc

A. Thước thẳng gồm GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cmB. Thước dây tất cả GHĐ 1m và ĐCNN 0,5cmC. Thựớc kẻ bao gồm GHĐ 20cm và ĐCNN 1mmD. Thựớc kẻ bao gồm GHĐ 2m cùng ĐCNN 1cm

Câu 12: Hãy xác định GHĐ cùng ĐCNN của thước trong hình

*

A. GHĐ là 10cm với ĐCNN 1mmB. GHĐ là 20cm với ĐCNN 1cmC. GHĐ là 100cm cùng ĐCNN 1cmD. GHĐ là 10cm với ĐCNN 0,5cm

Câu 13: Chọn phương pháp SAI. Tín đồ ta thực hiện dơn vị đo độ lâu năm là

A. MétB. KilômétC. Mét khốiD. Đềximét

Câu 14: trước lúc đo độ dài của một vật, càn bắt buộc ước lượng độ dài đề xuất đo để

A. Chọn nguyên tắc đo yêu thích hợp.B. Lựa chọn thước đo yêu thích hợp.C.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Bài 35 Vật Lý 11, Bài 35 Báo Cáo Thực Hành

Đo chiều lâu năm cho bao gồm xác.D. Tất cả cách để mắt mang đến đúng cách.