Nội dung bài học kinh nghiệm giúp các em nghiên cứu và phân tích về dòng điện xoay chiều, đều đặc trưng, đặc điểm cơ bạn dạng của giá trị hiệu dụng và cơ chế để tạo ra dòng điện xoay chiều.

Bạn đang xem: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Mời các em cùng theo dõi !


1. đoạn phim bài giảng

2. Bắt tắt lý thuyết

2.1.Khái niệm về loại điện luân phiên chiều

2.2.Nguyên tắc tạo thành dòng năng lượng điện xoay chiều

2.3.Giá trị hiệu dụng

3. Bài tập minh hoạ

4. Rèn luyện bài 12 đồ lý 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài bác tập SGK & Nâng cao

5. Hỏi đápBài 12 Chương 3 vật lý 12


Là mẫu điện tất cả cường độ vươn lên là thiên tuần hoàn với thời gian theo quy biện pháp của hàm số sin giỏi cosin, với dạng tổng quát:

(i=I_0cos(omega t+varphi ))

Trong đó:

(i): quý giá của cđdđ tại thời điểm t, (cường độ tức thời).

(I_0)> 0: giá bán trị cực đại (cường độ rất đại).

(omega)> 0: tần số góc (rad/s)

(omega =2pi f=frac2pi T)

(f:) tần số (Hz), T: chu kì (s)

((omega t+varphi ))pha của i (rad)

(varphi)pha ban sơ (rad)


a. Nguyên tắc:

Khi cho 1 khung dây quay rất nhiều trong tự trường rất nhiều thì trong khung dây xuất hiện suất điện động chạm màn hình xoay chiều. Ví như nối nhì đầu form dây với cùng một mạch ngoài bí mật thì trong mạch ngoài tất cả dòng năng lượng điện xoay chiều.

b. Khảo sát điều tra lý thuyết:

Xét một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn, khép kín, xoay quanh trục cố định và thắt chặt đồng phẳng với cuộn dây đặt trong từ bỏ trường rất nhiều (undersetB ightarrow)có phương vuông góc với trục quay.

*

Giả sử dịp t = 0, (alpha)= 0

Lúc (t> 0 ightarrow alpha =omega t), từ trải qua cuộn dây:(phi =NBScosalpha =NBScosomega t).

Vì (phi)biến thiên theo thời hạn t đề xuất trong cuộn dây xuất hiện suất điện đụng cảm ứng:

(e=-fracdphi dt=NBSomega sinomega t)

Nếu cuộn dây kín có năng lượng điện trở R thì cường độ chiếc điện chạm màn hình cho bởi:


2.3. Quý giá hiệu dụng


a. Cường độ hiệu dụng I

Cho dòng điện luân chuyển chiều:

(i=I_0cos(omega t+varphi )) chạy qua điện trở R

Công suất tức thời tiêu thụ trong R: (p=Ri^2=R.I_0^2.cos^2(omega t+varphi ))

Giá trị vừa phải của phường trong một chu kì là hiệu suất trung bình:

(P=p=RI_0^2cos^2omega t)

⇔(P=p=frac12RI_0^2)

Đặt: (I=fracI_0sqrt2)

(P=RI^2)

(I): là cực hiếm hiệu dụng của cường độ mẫu điện xoay chiều (cường độ hiệu dụng).

(I_0): cường độ rất đại.

Định nghĩa: cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của một chiếc điện không đổi, sao để cho khi đi qua cùng một năng lượng điện trở R thì năng suất tiêu thụ trong R do 2 mẫu điện đó là như nhau.

b. Hiệu điện thế, suất điện hễ hiệu dụng

(U=fracU_0sqrt2; I=fracI_0sqrt2)

c. Chú ý

Số liệu ghi trên các thiết bị điện đông đảo là các giá trị hiệu dụng.

Các máy đo đối với mạch điện xoay chiều đo quý hiếm hiệu dụng.


Bài tập minh họa


Bài 1:

Xác định cực hiếm cực đại, tần số góc, chu kì, tần số, pha thuở đầu của những dòng năng lượng điện xoay chiều có cường độ tức thời cho do :

a. (i=5cos(100pi t+fracpi 4) (A))

b. (i=-5sqrt2cos100pi t (A))

Hướng dẫn giải :

a.

(i=5cos(100pi t+fracpi 4) (A) ightarrow I_0=5A; omega =100pi t(rad/s); T=frac2pi omega =0,02(s) ; f=frac1T=50(Hz) ; varphi =fracpi 4(rad))

b.

(i=-5sqrt2cos100pi t (A)Leftrightarrow i=5sqrt2cos(100pi t +pi )(A); I_0=5sqrt2 (A); omega =100pi t(rad/s); T=frac2pi omega =0,02(s); f=frac1T=50(Hz);varphi =pi (rad))

Bài 2:

Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều , t tính bằng giây (s), vào hai đầu điện trở thuần R = 110 Ω.

Xem thêm: Lý Thuyết Tin Học 10 Bài 15 Làm Quen Với Microsoft Word, Bài 15 : Làm Quen Với Microsoft Word

Viết biểu thức cường độ loại điện chạy qua năng lượng điện trở thuần R.

Hướng dẫn giải :

Biên độ loại điện luân chuyển chiều chạy qua điện trở thuần R là :

(I_0=fracU_0R=frac220sqrt2110=2sqrt2 (A))

Dòng điện chạy qua điện trở thuần R đổi khác điều hoà thuộc tần số và thuộc pha với điện áp xoay chiều thân hai đầu của nó nên biểu thức của cái điện qua năng lượng điện trở thuần R là :