... ĐÍCH THÍ NGHIỆM: * KS đặc tính khuếch đại mẫu của Tranzito * Đo hệ số khuếch đại dòng của Tranzito Bài thực hành khảo sát điều tra đặc tính khuếch đại của tranzitoBTECTEBCII. CƠ ... Gần kề đặc tính khuếch đại của tranzitoGiáo viên thực hiện: nai lưng Viết ThắngTrường THPT phố chu văn an Thái NguyênEBnnCpBTECn - phường - nTEBC I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: * KS đặc tính khuếch...


Bạn đang xem: Đặc tính khuếch đại của transistor

*

bài bác giảng thiết bị lý 11 NC - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO pot


... điều tra đặc tính chỉnh lưu của điôt chào bán dẫn cùng đặc tính khuếch đại của tranzito 1) Mục đích: SGK 2) cơ sở lý thuyết: SGK 3) cách thực hiện và tiến hành: A. Khảo sát điều tra đặc tính chỉnh lưu của ... (…phút): hướng dẫn về nhà. Hoạt động của học sinh Sự hỗ trợ của thầy giáo THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. ... TIÊU BÀI HỌC. 1. Kỹ năng và kiến thức - bằng thực nghiệm thấy rõ được đặc tính chỉnh lưu giữ dong năng lượng điện của điôt phân phối dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito. - vận dụng kiến thức định hướng về cái điện trong...
*

huyết 36-37. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO ppt


*

bài bác 18. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIOD BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUYẾCH ĐẠI CỦA TRANSISTOR. Ppt


*

6-7. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO ppt


*

đồ vật lý 11 công tác chuẩn: bài xích 18. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIOD BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUYẾCH ĐẠI CỦA TRANSISTOR. Pot
Xem thêm: Lmfao Là Gì Định Nghĩa Của Lmao Lmfao Là Gì, Lmfao Nghĩa Là Gì

... I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: * KS đặc tính khuếch đại dòng của Tranzito * Đo thông số khuếch đại dòng của Tranzito Bài thực hành điều tra khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzitoBTECTEBCII. ... Khếch đại: Ib (µA)0.5 1 2 3 4 5 6 7 8Ic (µA)119 238 475 710 942 1173 1400 1623 1839β=Ic/Ib238 238 238 237 236 235 233 232 230 Tính cực hiếm trung bình của hệ số khuếch đại. Tính sai...