Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài bác tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài bác tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài bác tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 3

Sách giáo khoa

Sách bài xích tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 2

Sách giáo khoa

Vở bài tập

Lớp 1

Sách giáo khoa

Vở bài bác tập


cùng em học tập Toán 3
Giải cùng em học Toán lớp 3 tập 2 - trang 21, 22 - Tuần 24 - ngày tiết 1
bài xích sau

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 3 tập 2

 Đặt tính rồi tính:

(eginarrayl2745 imes 3\1578 imes 6\9750:6\8927:5endarray)

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính những phép toán nhân, chia.

Cách giải:

(dfrac imes eginarray*20r2745\3endarray,,,8235)

(dfrac imes eginarray*20r1578\6endarray,,,9468)

*

Câu 2. Tính rồi viết kết quả vào khu vực chấm:

*

Phương pháp:

Thực hiện nay phép chia số bao gồm bốn chữ số cho số tất cả một chữ số rồi viết theo mẫu.

Cách giải:

*

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

*

Phương pháp:

Kiểm tra phương pháp đặt tính cùng tính của các phép chia rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Cách giải: 

*

Câu 4.

Xem thêm: Tổng Giám Đốc In English - Đặt Chức Danh Tiếng Anh Trên Card Visit

 Một các đại lý sản xuất bao gồm 1324kg thức nạp năng lượng cho gia súc. Người ta mang đóng số thức nạp năng lượng này vào cá túi, từng túi đựng 5kg. Hỏi để đóng không còn số thức lấn vào đầy những túi như vậy thì cần ít nhất bao nhiêu túi với túi cuối cùng đựng bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn?

Phương pháp:

Thực hiện nay phép chia (1324) kg mang đến (5) nhằm tìm số túi phải dùng. Ví như phép chia tất cả dư thì cần thêm một túi nhằm đựng số thức nạp năng lượng còn dư.