Nội dung của Bài 10: Cơ sở tài liệu quan hệ bên dưới đây, các em đã được khám phá về quan niệm mô hình tài liệu quan hệ và những đặc trưng cơ phiên bản của mô hình này; khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ, khóaliên kết giữa những bảng. Mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết của bài xích học.

Bạn đang xem: Cơ sở dữ liệu quan hệ tin học 12


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Mô hình dữ liệu

1.2.Mô hình dữ liệu quan hệ

1.3. Cơ sở tài liệu quan hệ

1.4.Khóavà liên kết giữa các bảng

2. Bài bác tập minh họa

3. Rèn luyện Bài 10 Tin học 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK

4. Hỏi đápBài 10 Tin học 12


Mô hình dữ liệu là một trong những tập khái niệm dùng làm mô tả kết cấu dữ liệu, các thao tác làm việc dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

Theo các mức mô tả cụ thể về CSDL, rất có thể phân phân tách các quy mô dữ liệu thành nhị loại:

Mô hình lôgic(còn điện thoại tư vấn là mô hình dữ liệu bậc cao) cho miêu tả CSDL tại mức khái niệm với mức size nhìn, tế bào tả thực chất lôgic của dữ liệu được giữ trữ;Mô hình đồ gia dụng lí(còn hotline là mô hình tài liệu bậc thấp) cho miêu tả CSDL tại mức vật lí, vấn đáp cho thắc mắc "Dữ liệu được giữ trữ như vậy nào?".

Có nhiều quy mô dữ liệu bậc cao nhưng ở đây ta chỉ đề cập mang lại mô hình dữ liệu quan hệ vì cho tới bây giờ đó là mô hình phổ trở thành nhất trong thực tiễn xây dựng các ứng dụng CSDL.


Mô hình dữ liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan lại hệ) được E. F. Codd khuyến cáo năm 1970. Trong tầm ba mươi năm quay trở lại đây, những hệ CSDL tạo ra theo quy mô quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

Trong quy mô quan hệ:

Về khía cạnh cấu trúc:Dữ liệu được thể hiện trong các bảng.Mỗi bảng bao gồm các hàng cùng các cột thể hiện thông tin về một chủ thể.Các cột biểu thị các nằm trong tính của cửa hàng và thương hiệu cột thường là tên của ở trong tính.Mỗi hàng thể hiện cho một cá thể, tất cả một bộ các giá chỉ trị tương xứng với những cột.Về mặt làm việc trên dữ liệu:Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóahay sửa bạn dạng ghi trong một bảng.Các kết quả tra cứu kiếm thông tin qua truy vấn vấn dữ liệu có được nhờ tiến hành các thao tác trên dữ liệu.Về mặt các ràng buộc dữ liệu:Dữ liệu trong những bảng cần thoả mãn một số trong những ràng buộc. Chẳng hạn, không được gồm hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn.
a. Khái niệmCơ sở tài liệu được kiến tạo dựa trên quy mô dữ liệu quan liêu hệ hotline là cơ sở tài liệu quan hệ.Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, update và khai quật CSDL quan liêu hệ hotline là hệ QTCSDL quan hệ.b.Các đặc thù của một quan tiền hệ

Một quan hệ tình dục trong hệ database quan hệ có những đặc trưng chủ yếu sau:

Mỗi quan hệ mang tên để tách biệt với cácquan hệkhác;Cácbộlà duy nhất cùng không riêng biệt thứ tự;Mỗithuộc tínhcó tên riêng biệt và không phân biệt thứ tự;Quan hệkhông cóthuộc tính đa trịhayphức hợp.

Thuộc tính nhiều trị: 1 nằm trong tính tương ứng trong nhiều bộ giá chỉ trị;

Phức hợp: Một trực thuộc tính gồm 2 giá chỉ trị.

Lưu ý:

Quan hệ là bảng;Thuộc tính là ngôi trường (cột);Bộ là phiên bản ghi (hàng).
a. KhóaKhoá của một bảng là một trong tập ở trong tính bao gồm một hay là 1 số thuộc tính của bảng tất cả hai tính chất:Không gồm hai cỗ (khác nhau) trong bảng có giá trị đều nhau trên khoá.Không tất cả tập nhỏ thực sự nào của tập trực thuộc tính này còn có tính chất.b. Khóa chínhMột bảng bao gồm thể có không ít khóa. Trong các khóacủa một bảng fan ta thường chọn (chỉ định) một khóalàm khoá chính (primary key).Trong một hệ QTCSDL quan liêu hệ, lúc nhập tài liệu cho một bảng, giá trị của mọi bộ tại khóa bao gồm không được để trống.Các hệ QTCSDL quan hệ tình dục kiểm soát điều ấy và đảm bảo an toàn sự đồng hóa dữ liệu, né trường hợp thông tin về một đối tượng người tiêu dùng xuất hiện nay hơn một đợt sau những update dữ liệu. Trong quy mô quan hệ, ràng buộc vì thế về dữ liệu có cách gọi khác là ràng buộc toàn diện thực thể (hay điện thoại tư vấn ngắn gọn là ràng buộc khóa).

Chú ý:

Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác định khoá dựa vào vào dục tình lôgic của những dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá chỉ trị các dữ liệu.Nên chọn khoá đó là khoá gồm ít ở trong tính nhất.c. Link giữa các bảng

Thực chất sự links giữa những bảng là dựa vào thuộc tính khóa.


Dạng 1:Mô hình tài liệu quan hệ

Câu 1

Chỉ ra những điều khiếu nại trong mô hình dữ liệu dục tình Ql_hoctap

*

Hình 1. Mô hình dữ liệu quan liêu hệQl_hoctap

Gợi ý trả lời:

Cấu trúc dữ liệu: là các bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem gồm có các trường dữ liệu, các phiên bản ghi.Các ràng buộc: khoá chính, trong bảng hoc_sinh thì dữ liệu trong ngôi trường khoá đó là duy nhất.Các thao tác update dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai thác dữ liệu, thống kê dữ liệu theo một điều kiện nào đó, rất có thể thực hiện tại trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Dạng 2:Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 2

Trong csdl quan hệ Ql_hoctap ở ví dụ như trên (ví dụ 1),xác định quan hệ, thuộc tính với bộ.

Xem thêm: Chuyên Ngành Trong Tiếng Anh Là Gì ? Chuyên Ngành Tiếng Anh Là Gì

Gợi ý trả lời:

Quan hệ Hoc_sinhCó các thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten.Vì lớp bao gồm 50HS nên gồm 50 bộ, cỗ thứ 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh, AnCâu 3

Trong csdl quan hệ Ql_thuvien dưới đây,xác định thuộc tính nhiều trị cùng phức hợp.