định hướng Vật lý 10: bài xích 5. Vận động tròn đều

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Chuyển động tròn

Chuyển hễ tròn là chuyển động có quỹ đạo là 1 trong đường tròn.

Bạn đang xem: Chuyển đọng tròn đều lớp 10

*

2. Tốc độ trung bình trong vận động tròn

Định nghĩa tốc độ trung bình trong chuyển động tròn:

Tốc độ vừa phải = Độ lâu năm cung tròn nhưng mà vật đi được/ thời hạn chuyển động

3. Hoạt động tròn đều

Chuyển động tròn hầu hết là chuyển động có hành trình tròn với có tốc độ trung bình trên các cung tròn là như nhau.

 

*

II. TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐỘ GÓC

1. Vận tốc dài

Công thức tính vận tốc dài (độ to tức thời trong hoạt động tròn đều):

 

*

Trong vận động tròn đều, tốc độ dài của thứ không đổi.

2. Vectơ tốc độ trong hoạt động tròn đều

*
 

Với đk cung tròn có độ dài khôn xiết nhỏ, có thể coi như một đoạn thẳng, fan ta dùng một vectơ 

*
  vừa nhằm chỉ quãng lối đi được vừa để chỉ hướng gửi động.
*
 gọi là vectơ độ dời.

 

*

Vì 

*
 trùng với một quãng cung tròn tại MM nên nó nằm dọc từ tiếp con đường với con đường tròn quỹ đạo tại M.
*
 cùng hướng với 
*
  nên nó cũng nằm theo tiếp tuyến tại M.

Vectơ tốc độ trong hoạt động tròn đều luôn luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

3. Vận tốc góc. Chu kì. Tần số

a) Định nghĩa

Tốc độ góc của chuyển động tròn là đại lượng đo bởi góc mà cung cấp kính OM quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc của vận động tròn đa số là đại lượng không đổi.

 

*

b) Đơn vị đo tốc độ góc

Nếu Δα: đo bởi rađian; Δt: đo bằng giây thì đơn vị chức năng của ω là rad/s.

c) Chu kì

Chu kì T của hoạt động tròn mọi là thời hạn để vật dụng đi được trong một vòng.

Công thức:

 

*

Đơn vị của T là giây (s).

d) Tần số

Tần số f của chuyển động tròn đông đảo là số vòng mà lại vật đi được trong một giây.

*

Đơn vị của f là vòng/s.

Xem thêm: Bài 168 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 1, Máy Bay Trực Thăng Ra Đời Năm Nào ?

e) Công thức liên hệ giữa vận tốc dài và tốc độ góc

v=rω

III. GIA TỐC HƯỚNG TÂM

1. Hướng của vectơ tốc độ trong vận động tròn đều

Trong vận động tròn đều, vân tốc tuy gồm độ lớn không đổi, nhưng hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Tốc độ trong vận động tròn đều luôn luôn hướng vào vai trung phong của quỹ đạo nên gọi là vận tốc hướng tâm.