Trả lời: Các việc quản lí đều phải có chung điểm lưu ý là trọng lượng hồ sơ phải xử lí thường là rất lớn nhưng thuật toán xử lí nói thông thường là không thật tạp. Bởi vì vậy các bước thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là giống nhau như: chế tạo ra lập, cập nhật, khai thác hồ sơ.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm tin học 12

Đáp án: D.

Câu 2: Việc lưu trữ dữ liệu tương đối đầy đủ và hợp lí sẽ:

A. Cung ứng thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu.

B. Cung ứng ra quyết định

C. Cả A với B hầu hết đúng

D. Cả A và B hầu như sai.

Trả lời: Việc tàng trữ dữ liệu không thiếu thốn và hợp lý sẽ cung ứng thống kê, báo cáo, tổng đúng theo số liệu, cung ứng cho quy trình lập kế hoạch, ra đưa ra quyết định xử lí các bước của người có trách nhiệm.

Đáp án: C.

Câu 3: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh ở trong phòng trường trong những trường vừa lòng nào sau đây?

A. Một học viên mới đưa từ trường không giống đến; tin tức về ngày sinh của một học sinh bị sai.

B. Thu xếp danh sách học viên theo trang bị tự tăng nhiều của tên

C. Tìm học viên có điểm môn toán tối đa khối.

D. Tính tỉ lệ học viên trên vừa phải môn Tin của từng lớp.

Trả lời: Các các bước cần update hồ sơ như: sửa chữa, xẻ sung, xóa hồ sơ. Vậy tiến hành cập nhật hồ sơ học tập sinh trong phòng trường trong số trường vừa lòng một học sinh mới chuyển từ trường khác đến, học viên chuyển đi, tin tức về ngày sinh của một học sinh bị sai.

Đáp án: A.

Câu 4: Một hệ quản ngại trị cơ sở dữ liệu không có tính năng nào vào các công dụng dưới đây?

A. Hỗ trợ môi trường sinh sản lập CSDL

B. Cung cấp môi trường cập nhật và khai quật dữ liệu

C. Cung ứng công vắt quản lí bộ nhớ

D. Cung cấp công chũm kiểm soát, điều khiển truy vấn vào CSDL.

Trả lời: Một hệ cai quản trị CSDL tất cả chức năng:

+ hỗ trợ môi trường tạo nên lập CSDL

+ hỗ trợ môi trường update và khai thác dữ liệu

+Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy vấn vào CSDL.

Đáp án: C.

Câu 5: Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu thật hóa học là:

A. Ngôn ngữ lập trình Pascal

B. Ngữ điệu C

C. Những kí hiệu toán học dùng để thực hiện những tính toán

D. Khối hệ thống các kí hiệu để biểu lộ CSDL

Trả lời: Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu thật hóa học là hệ thống các kí hiệu để bộc lộ CSDL trong hệ quản ngại trị CSDL. Với hệ quản ngại trị csdl hiện nay, tín đồ dùng có thể tạo lập CSDL thông qua các bối cảnh đồ họa.

Đáp án: D.

Câu 6: Ngôn ngữ tư tưởng dữ liệu bao gồm các lệnh mang lại phép:

A. Đảm bảo tính tự do dữ liệu

B. Khai báo mẫu mã dữ liệu, kết cấu dữ liệu và những ràng buộc trên tài liệu của CSDL

C. Biểu đạt các đối tượng người tiêu dùng được tàng trữ trong CSDL

D. Khai báo kiểu tài liệu của CSDL

Trả lời: Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu thật chất là hệ thống các kí hiệu để trình bày CSDL vào hệ cai quản trị CSDL. Các lệnh được cho phép thực hiện như khai báo loại dữ liệu, cấu tạo dữ liệu và các ràng buộc trên tài liệu của CSDL.

Đáp án: B.

Câu 7: Access là gì?

A. Là phần mềm ứng dụng

B. Là hệ QTCSDL bởi vì hãng Microsoft sản xuất

C. Là phần cứng

D. Cả A cùng B

Trả lời: Access là hệ QTCSDL nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office vì chưng hãng Microsoft sản xuất giành cho máy tính cá nhân và sản phẩm chạy vào mạng viên bộ.

Đáp án: D.

Câu 8: Access là hệ QT database dành cho:

A. Máy vi tính cá nhân

B. Các mạng laptop trong mạng toàn cầu

C. Các máy vi tính chạy trong mạng viên bộ

D. Cả A cùng C

Trả lời: Access là hệ QTCSDL bên trong bộ phần mềm Microsoft Office do hãng Microsoft sản xuất giành cho máy tính cá thể và đồ vật chạy trong mạng viên bộ.

Đáp án: D.

Câu 9: Các tính năng chính của Access?

A. Lập bảng

B. đo lường và thống kê và khai quật dữ liệu

C. Lưu trữ dữ liệu

D. Bố câu trên phần nhiều đúng

Trả lời: Các công dụng chính của Access là tạo ra lập, lưu lại trữ, update (thêm, xóa, sửa) và khai quật (Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo) dữ liệu.

Đáp án: D.

Câu 10: Thành phần cửa hàng của Access là:

A. Table B. Field C. Record D. Field name

Trả lời: Dữ liệu trong Access được tàng trữ dưới dạng bảng, bao gồm có những cột và các hàng. Bảng là yếu tắc cơ sở khiến cho CSDL. Những bảng chứa toàn bộ dữ liệu mà người dùng cần để khai thác.

Đáp án: A

Câu 11: Để mở một bảng ở cơ chế thiết kế, ta lựa chọn bảng đó rồi:

*

Trả lời: Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng kia rồi Click vào nút Design (thiết kế).

Đáp án: A

Câu 12: Trong những phát biểu sau, phát biểu làm sao sai?

A. Trường (field): thực chất là cột của bảng, biểu thị thuộc tính của chủ thể đề nghị quản lý

B. Bản ghi (record): bản chất là sản phẩm của bảng, gồm tài liệu về những thuộc tính của cửa hàng được quản lí lý

C. Kiểu tài liệu (Data Type): là hình dáng của dữ liệu lưu trong một trường

D. Một trường tất cả thể có rất nhiều kiểu dữ liệu

Trả lời: Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý. Bởi vì vậy vào một ngôi trường chỉ hoàn toàn có thể có một vẻ bên ngoài dữ liệu.

Đáp án: D

Câu 13: Cập nhật tài liệu là:

A. Chuyển đổi dữ liệu trong những bảng

B. Thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm phiên bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa phiên bản ghi

C. Biến đổi cấu trúc của bảng

D. Biến đổi cách hiển thị tài liệu trong bảng

Trả lời: thao tác cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong những bảng gồm: thêm phiên bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.

Đáp án: B

A. Record

B. New Rows

C. Rows

D. New Record

Trả lời: 

Đáp án: D

Câu 15: Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác làm việc nào sau đây?

*

Trả lời: 

Đáp án: D

Câu 16: Để chế tạo biểu chủng loại ta chọn đối tượng người tiêu dùng nào trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries B. Forms C. Tables D. Reports

Trả lời: Các đối tượng người tiêu dùng trong bảng chọn đối tượng người sử dụng là:

+ Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu

+ mẫu mã hỏi (query) dùng làm sắp xêp, tra cứu kiếm với kết xuất dữ liệu xác minh từ một hoặc nhiều bảng

+ Biểu chủng loại (form) giúp sinh sản giao diện thuận lợi cho câu hỏi nhập với hiện thông tin.

+ báo cáo (report) được thiết kế với để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được lựa chọn và in ra.

Đáp án: B

Câu 17: Trong Access, ta rất có thể sử dụng biểu chủng loại để :

A. đo lường và thống kê cho các trường tính toán

B. Sửa cấu tạo bảng

C. Xem, nhập với sửa dữ liệu

D. Lập báo cáo

Trả lời: Trong Access , biểu mẫu (form) giúp chế tạo ra giao diện dễ dãi cho vấn đề nhập, thay thế sửa chữa và hiện thông tin.

Xem thêm: Các Dấu Hiệu Nhận Biết Bệnh Bạch Hầu, Dấu Hiệu Bệnh Bạch Hầu Có Dễ Nhận Biết

Đáp án: C

Câu 18: Trong Access, mong tạo biểu mẫu theo phong cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

A. Create size for using Wizard

B. Create khung by using Wizard

C. Create form with using Wizard

D. Create form in using Wizard

Trả lời: Trong Access, mong tạo biểu mẫu theo phong cách dùng thuật sĩ, ta chọn đối tượng người dùng Form vào bảng chọn đối tượng rồi nháy lưu ban vào Create form by using wizard…

Đáp án: B

Câu 19: Liên kết giữa những bảng cho phép:

A. Tránh khỏi dư vượt dữ liệu

B. Rất có thể có được tin tức tổng hợp từ nhiều bảng

C. đồng điệu dữ liệu

D. Cả A, B, C hầu như đúng

Trả lời: Liên kết giữa các bảng cho phép:

+ có thể có được thông tin tổng hợp từ khá nhiều bảng

+ tránh được dư thừa dữ liệu (các dữ liệu không xẩy ra lặp lại)

+ đồng nhất dữ liệu (ví dụ của chúng ta ở các deals khác nhau là giống nhau).

Đáp án: D

Câu 20: Để tạo links giữa các bảng, ta chọn:

*

Trả lời:

Đáp án: A

Câu 21: Sắp xếp các bước theo đúng sản phẩm tự tiến hành để tạo link giữa hai bảng:

1. Kéo thả ngôi trường khóa làm links từ bảng phụ cho tới bảng chính( trường khóa có tác dụng khóa chính)

2. Chọn các tham số liên kết

3. Hiển thị nhì bảng (các trường) ước ao tạo liên kết

4. Open sổ Relationships

A. 2→4→1→3 B. 4→1→2 C. 4→2→3→1 D. 3→1→4→2

Trả lời: Các bước thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:

+ mở cửa sổ Relationships

+ Hiển thị nhị bảng (các trường) hy vọng tạo liên kết

+ Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính( trường khóa có tác dụng khóa chính)