thiết lập Tin học 10 bài bác 1: Tin học là một ngành khoa học - lý thuyết và bài tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 10


Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm tin học 10 có đáp án

mua Tin học tập 10 bài bác 1: Tin học là một trong những ngành kỹ thuật - định hướng và bài xích tập trắc nghiệm môn Tin học tập lớp 10 4 18 0
tuần 1 tröôøng trung học phổ thông ngoâ gia töï giaùo aùn tin 10 tuần 1 ngày soạn 180808 chương 1 một vài khái niệm cơ bản của tin học bài bác 1 tin học là một trong ngành công nghệ a phương châm bài học tập 1 kỹ năng biết tin học tập
tuần 1 tröôøng thpt ngoâ gia töï giaùo aùn tin 10 tuần 1 ngày soạn 180808 chương 1 một số trong những khái niệm cơ bản của tin học bài xích 1 tin học là một trong những ngành khoa học a mục tiêu bài học 1 kỹ năng và kiến thức biết tin học 2 10 0
Giáo án môn Tin học tập 10 - bài 1: Tin học là 1 trong ngành công nghệ + bài xích 2: tin tức và dữ liệu 2 8 0
Giáo án môn Tin học tập khối 10 - tiết 1: Tin học là một trong ngành khoa học + huyết 2: tin tức và dữ liệu 4 6 0


Xem thêm: Vlan Là Gì - Virtual Lan

BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌCBÀI 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆUCâu 1.Xác định câu đúng trong các câu sau:A. 65535 byte = 64 KB; B. 65536 byte = 64 KB; %C. 65535 byte = 65.5 KB;D. 65537 byte = 64 KB;Câu 2.Thông tin là ?A. Hình hình ảnh và âm thanh;B. Văn bạn dạng và số liệuC. đọc biết về một thực thể; %D. Cả a cùng b;Câu 3.Trong tin học dữ liệu là:A. Dãy bit biểu diễn tin tức trong trang bị tính; %B. Biểu diễn thông tin dạng văn bản;C. Các số liệu;D.Tất cả rất nhiều đúngCâu 4.Mã nhị phân của thông tin là:A. Số trong hệ nhị phân;B. Dãy bit biểu diễn tin tức đó trong trang bị tính; %C. Số trong hệ hexa;Câu 5.Byte là A. Số lượng bit đủ để mã hóa được một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh;B. Lượng tin tức 16 bit;C. Một đơn vị đo dung lượng bộ nhớ của sản phẩm tính;D. Một đơn vị quy cầu theo truyền thống để đo lượng thông tin; %Câu 6.Một phiên bản nhạc trên giấy thường chứa thông tin dưới dạng nào?A. Âm thanh;B. Hình ảnh;C. Văn bản; %D. B và C; BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU Câu 1. Khẳng định câu đúng trong số câu sau: A. 65535 byte = 64 KB; B. 65536 byte = 64 KB; <%> C. 65535 byte = 65.5 KB; D. 65537 byte = 64 KB; Câu 2. Thông tin là ? A. Hình ảnh và âm thanh; B. Văn bản và số liệu C. Gọi biết về một thực thể; <%> D. Cả a với b; Câu 3. Vào tin học tài liệu là: A. Dãy bit trình diễn thông tin trong sản phẩm tính; <%> B. Màn trình diễn thông tin dạng văn bản; C. Những số liệu; D.Tất cả hầu hết đúng Câu 4. Mã nhị phân của thông tin là: A. Số trong hệ nhị phân; B. Hàng bit biểu diễn thông tin đó trong đồ vật tính; <%> C. Số trong hệ hexa; Câu 5. Byte là A. Con số bit đủ nhằm mã hóa được một vần âm trong bảng vần âm tiếng Anh; B. Lượng thông tin 16 bit; C. Một đơn vị chức năng đo dung lượng bộ nhớ của sản phẩm tính; D. Một đơn vị chức năng quy ước theo truyền thống để đo lượng thông tin; <%> Câu 6. Một phiên bản nhạc trên chứng từ thường chứa thông tin dưới dạng nào? A. Âm thanh; B. Hình ảnh; C. Văn bản; <%> D. B với C; Câu 7. Chuyện tranh thường cất thông tin bên dưới dạng A. Văn bản;<%> B. Hình ảnh; <%> C. Âm thanh; D. A và B; Câu 8. Hàng bit làm sao dưới đấy là biểu diễn nhị phân của số “ 2 ” trong hệ thập phân ? A.00 B.01 C.10<%> D.11 Câu 9. Số màn trình diễn trong hệ nhị phân 01000011 2 có mức giá trị thập phân là: A. 64 10 B. 65 10 C. 66 10 D. 67 10 <%> Câu 10.1 MB bằng A. 1000000 KB B. 1024 Byte C. 1000 KB D. 1024 x1024 Byte<%> Câu 11.Một cuốn sách A có 200 trang có hình ảnh) nếu tàng trữ trên đĩa từng trang chiếm khoảng tầm 5 MB. Để cất quyển sách đó bắt buộc ổ đĩa cứng có dung tích tối thiểu là: A.1 GB <%> B. 500 MB C. 2 GB D.10 GB Câu 12.Thiết bị nào dưới đây vừa là trang bị ra vừa là trang bị vào A. Modem<%> B. Keyboard C. Loài chuột D. Tất cả đều đúng Câu 13.Chọn phát biểu đúng trong các câu sau : A.Dữ liệu là thông tin không được đưa vào trong laptop . B.CPU là vùng nhớ vào vai trò trung gian giữa bộ lưu giữ và các thanh ghi . C.Đĩa cứng là bộ nhớ ngoài .<%> D.8 bytes = 1 bit . Câu 14.Trong tin học. Dữ liệu là A.8 bytes = 1 bit . B.CPU là vùng nhớ vào vai trò trung gian giữa bộ nhớ và những thanh ghi . C.Đĩa cứng là bộ ghi nhớ trong D.Thông tin được gửi vào thứ tính<%> Câu 15.Chọn tuyên bố đúng trong các câu sau A.Hệ thập lục phân thực hiện 10 chữ số tự 0 cho 9 . B.Hệ thập lục phân thực hiện 10 chữ số tự 0 đến 9 với 6 chữ cái A . B . C . D . E . F . <%> C.Hệ thập lục phân sử dụng 2 chữ số tự 0 và 1. D.Hệ thập lục phân áp dụng 7 vần âm I . V . X . L . C . D . M Câu 16.Chọn câu đúng A.1MB = 1024KB <%> B.1B = 1024 Bit C.1KB = 1024MB D.1Bit= 1024B Câu 17.Hãy chọn phương án đúng : 1 KB bằng A.2 10 bit B.1024 byte <%> C.Cả A với B phần đông sai D.Cả A và B hầu hết đúng Câu 18.Thông tin là gì A.Các văn phiên bản và số liệu B.Hiểu biết của con tín đồ về một thực thể. Sự vật. Khái niệm. Hiện tượng lạ nào đó <%> C.Văn bản. Hình ảnh. Âm thanh D.Hình ảnh. âm nhạc Câu 19.Mã nhị phân của thông tin áp dụng tập kí hiệu ? A.10 chữ số từ bỏ 0 cho 9 B.10 chữ số từ 0 đến 9 cùng 6 vần âm A . B . C . D . E . F . C.8 chữ số từ bỏ 0 mang đến 7 D.2 chữ số 0 cùng 1<%> Câu 20.Phát biểu nào dưới đây là cân xứng nhất về khái niệm bit ? A.Đơn vị đo cân nặng kiến thức B.Chính chữ số 1 C.Một số có 1 chữ số D.Đơn vị đo lượng thông tin Câu 21.Sách giáo khoa thường cất thông tin bên dưới dạng : A.Văn bản<%> B.Hình ảnh<%> C.Âm thanh D.Cả 2 câu A_. B_ phần đông đúng Câu 22.Trong các hệ đếm bên dưới đây. Hệ đếm nào được dùng trong Tin học : A.Hệ đếm cơ số 7 B.Hệ đếm cơ số cửu C.Hệ đếm cơ số nhị phân<%> D.Hệ đếm cơ số 15 Câu 23.1 byte bằng bao nhiêu bit ? A.2 bit B.10 bit C.8 bit <%> D.16 bit Câu 24.Dãy bit nào dưới đấy là biểu diễn nhị phân của số “ 3 “ trong hệ thập phân ? A.10 B.11 <%> C.00 D.01 Câu 25.Dãy 01 ( trong hệ nhị phân) trình diễn số nào trong hệ thập phân A.3 B.1<%> C.4 D.2 BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH Câu 1. Lựa chọn câu tuyên bố đúng nhất trong những câu sau A.Các vật dụng ra tất cả : bàn phím . Chuột. Loa . B.Các vật dụng ra tất cả : keyboard . Màn hình . đồ vật in . C.Các thứ vào gồm : bàn phím . Chuột . Vật dụng quét hình ( thiết bị Scan ) . <%> D.Các thứ vào tất cả : bàn phím . Chuột . Màn hình hiển thị . Câu 2. Bộ ghi nhớ trong là A. Nơi tàng trữ dữ liệu đang được xử lí. <%> B. Đưa dữ liệu thoát ra khỏi máy tính. C. Tàng trữ dữ liệu lâu dài. D. Thực hiện và điều khiển chương trình. Câu 3. Chọn phát biểu đúng trong những câu sau : A.Bộ nhớ ngoài là những đĩa cứng . đĩa mềm. Ram. ROM. B.Bộ nhớ ngoại trừ là những đĩa cứng . đĩa mượt . đĩa CD. Vật dụng Flash.<%>. C.Bộ nhớ trong là những đĩa cứng . đĩa mượt . D.Bộ nhớ ngoài tất cả ROM và RAM . Câu 4. Lựa chọn phát biểu đúng trong số câu sau A.Hệ nhị phân sử dụng những chữ số 1 và 2 . B.Hệ thập phân sử dụng các chữ số tự 0 mang đến 9 và A. B. C. D. E. F . C.RAM là bộ ghi nhớ trong . Là nơi hoàn toàn có thể ghi . Xoá thông tin trong lúc làm việc <%> D.ROM là bộ nhớ quanh đó . Là nơi rất có thể ghi . Xoá thông tin vào lúc thao tác Câu 5. Chọn phát biểu đúng trong các câu sau : A.Bộ nhớ trong bao gồm : các loại đĩa cứng . đĩa mềm . … B.Bộ lưu giữ ngoài bao hàm : RAM và ROM . … C.RAM là bộ nhớ bên cạnh . Tồn tại trong thời điểm tạm thời trong quy trình máy chuyển động . D.ROM là bộ ghi nhớ trong có thể đọc .không thể xoá thông tin trong những khi đang có tác dụng việc. <%> Câu 6. Hãy chọn phương pháp đúng tuyệt nhất : các bộ phận thiết yếu trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm: A.CPU .bộ nhớ trong/ngoài. Vật dụng vào/ra<%> B.Bàn phím và con chuột C.Máy quét cùng ổ cứng D.Màn hình cùng máy in Câu 7. Yếu tố nào ko thuộc thành phần chính trong sơ đồ kết cấu máy tính: A.Bộ tinh chỉnh và điều khiển B.Thiết bị vào với ra <%> C.Bộ số học D.Bộ nhớ (trong/ngoài) Câu 8. Hãy chọn cách thực hiện đúng duy nhất : Bộ nhớ chính (Bộ ghi nhớ trong) bao hàm A.Thanh ghi và ROM B.Thanh ghi với RAM C.ROM cùng RAM <%> D.Cache và ROM Câu 9. Máy nào là đồ vật vào : A.Màn hình. B.Webcam <%> C.Máy chiếu D.Máy in Câu 50. đồ vật nào là trang bị ra : A.Máy quét (máy Scan) B.Máy in (printer) . <%> C.Bàn phím D.Webcam BÀI 4: BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Câu 1. Ngữ điệu lập trình là: A. Ngôn ngữ để viết chương trình<%> B. Phương tiện đi lại để biên soạn thảo văn bạn dạng C. Cả A với D phần lớn đúng D. Pascal. Java <%> Câu 2. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngữ điệu A. Sử dụng một số trong những từ (thường là viết tắt trong giờ Anh) để thể hiện các lệnh nên thực hiện. B. Cơ mà máy tính có thể trực tiếp đọc và tiến hành được. C. Biểu đạt thuật toán bên dưới dạng văn phiên bản theo phần đa qui cầu nào đó. D. Sát với ngữ điệu tự nhiên. Có tính hòa bình cao. ít phụ thuộc vào vào nhiều loại máy. <%> BÀI 6: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH Câu 1. Hiệu chỉnh là A. Xác định lại Input và Output. B. Tế bào tả cụ thể bài toán. C. Vạc hiện với sửa lỗi sai. <%> D. Chọn lựa thuật toán và tổ chức dữ liệu. Câu 2. Để giải vấn đề trên vật dụng tính. Bạn ta triển khai thực hiện nay các các bước sau: a. Chắt lọc hoặc xây đắp thuật toán b. Xác định bài toán c) Viết tư liệu d) Viết công tác e) Hiệu chỉnh Hãy chọn cách sắp xếp đúng tốt nhất về thiết bị tự tiến hành các các bước nêu bên trên A. Badce B. Bade c<%> C. Abdec D. Dabec BÀI 10: KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Câu 1. đã cho thấy Tệp sai trong hệ điều hnh Windows: A.pop 3. EXE B. Bố dinh.doc C.chao ban !txt D. Tất cả đều sai <%> Câu 2. Hệ điều hành quản lý là A. Phần mềm ứng dụng B. Phần mềm công cụ. C. Phần mềm tiện ích. D. Phần mềm hệ thống<%> Câu 3. Những hệ điều hành thông dụng bây chừ thường được lưu trữ A. Trong ROM B. Vào RAM C. Trong CPU D. Bên trên bộ nhớ ngoài. <%> Câu 4. Vào các phần mềm sau đây. Phần mềm nào là phần mềm hệ thống. A.Turbo Pascal 7.0 B. Microsoft Word C. Windows 98 <%> D. Lịch trình quét cùng diệt vius Bk Câu 5. Hệ quản lý điều hành là A. Tập hợp những chương trình được tổ chức triển khai thành một hệ thống. <%> B. ứng dụng ứng dụng. C. Phần mềm tiện ích. D. bộ chương trình up load lệnh của máy tính BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP Câu 1. Phát biểu như thế nào là đúng trong những phát biểu bên dưới đây? A. Nhị tệp cùng các loại lưu trên nhì thư mục khác nhau hoàn toàn có thể trùng tên với nhau; <%> B. Nhì tệp cùng một số loại lưu trên cùng thư mục rất có thể trùng tên với nhau; C. Chỉ hấp thụ hệ điều hành sau khi các chương trình vận dụng đã thực hiện xong; D. Chỉ hấp thụ hệ điều hành quản lý khi các chương trình ứng dụng đang thực hiện; Câu 2. Để xào nấu một folder ta triển khai A. Nháy đúp chuột lên thương hiệu thư mục. Chọn Copy; B. Nháy chuột vào thương hiệu thư mục. Chon Copy; C. Nháy nút cần chuột vào thương hiệu thư mục. Lựa chọn Copy; <%> D. Nháy nút đề nghị chuột vào thương hiệu thư mục. Lựa chọn Paste; Câu 3. Để chế tác thư mục bắt đầu trên ổ đĩa C: A. Mở ổ C. Nháy nút yêu cầu chuột trên màn hình nền. Chọn Rename; B. Mở ổ C. Nháy nút bắt buộc chuột trên màn hình nền. Lựa chọn New / Folder; C. Mở My Computer / Control Panel. Chọn New Folder; D. Mở ổ C. Nháy nút phải chuột trên vùng trống trên hành lang cửa số thư mục. Chọn thư mục / New;<%> Câu 4. Trong hệ điều hành và quản lý MS-DOS thương hiệu tệp như thế nào sau đó là hợp lệ? A. Baitap.IN B. Bai tap C. Baitaptrang12 D. Baitap.xls<%> Câu 5. Vào hệ quản lý điều hành Windows thương hiệu tệp làm sao sau đấy là hợp lệ? A. Hi?ban.TXT B. Baitap:2.Dat C. Baitappascal.PAS D. BT.DOC<%> Câu 6. Hệ quản lý và điều hành phân biệt những tệp cùng nhau dựa vào: A. Kích cỡ của tệp B. Tên thư mục chứa tệp C. Phần tên của tên tệp D. Phần mở rộng của tên tệp. <%> Câu 7. Chỉ ra rằng Tệp không đúng trong hệ điều hành Windows: A.pop_3. EXE B.Ba dinh.doc C.chao ban !txt D. Toàn bộ đều sai<%> Câu 8. Để sản xuất thư mục new trong D: ta vào Mycomputer. Mở D: với thực hiện: A.File / new / thư mục / khắc tên thư mục<%> B. View / new / folder / viết tên thư mục C.Edit / new / tệp tin / khắc tên thư mục D. Edit / new / folder / đặt tên thư mục BÀI 12: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH Câu 1. Sau khi hoàn thành phiên thao tác làm việc để ra khỏi hệ thống A. Chọn Start/Run B. Lựa chọn Start/ Control Panel C. Chọn Start/Turn Off <%> D. Lựa chọn Start/All Progams Câu 2. Khi "nháy chuột " vào một ñoái tượng. Khớp ứng với việc: A. Chọn ñoái tượng <%> B. M sinh sống ñoái tượng C. Làm mở ra bảng chọn tắt D.Tất cả đông đảo đúng Câu 3. Cách nào là đúng khi tắt đồ vật hẳn A. Start / Shut down(Turn Off ) / Stand by B. Start / Shut down (Turn Off ) / Restart C. Start / Shut down (Turn Off ) / Turn Off <%> D. Start / Shut down(Turn Off ) / Hibernate Câu 4. Khi "nháy đúp chuột " vào trong 1 biểu tượng. Tương xứng với việc: A.Tất cả phần đa ñuùng B. Chọn hình tượng C.Kích hoạt.( mở ) hình tượng <%> D. Làm xuất hiện thêm bảng lựa chọn tắt BÀI 15: LÀM thân quen VỚI xuất hiện OFFICE WRITER BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN BÀI 17: MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC BÀI 18: CÁC CÔNG CỤ TRỠ GIÚP SOẠN THẢO BÀI 19: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH Câu 1. Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau? A. Mạng gồm dây liên kết các máy tính xách tay bằng cáp. B. Mạng ko dây kết nối các máy vi tính bằng sóng radio. Sóng truyền qua vệ tinh. Bức xạ hồng ngoại. C. Mạng ko dây không chỉ có kết nối các máy tính xách tay mà còn cho phép kết nối các điện thoại cảm ứng di động. D. Mạng gồm dây có thể đặt cáp đến bất kể địa điểm và không gian nào. <%> Câu 2. Có mấy hình dáng cơ phiên bản để bố trí các máy tính xách tay trong mạng tất cả dây? A. 2 B. 3<%> C. 4 D. 5 Câu 3. WAN làm các từ chỉ: A. Mạng cục bộ. B. Mạng diện rộng. <%> C. Mạng toàn cầu. D. Điểm truy vấn không dây. Câu 4. Trong quy mô mạng khách – công ty Client – server). Từ server chỉ: A. Thiết bị khách. B. Vừa là sản phẩm khách. Vừa là đồ vật chủ. C. Lắp thêm chủ.<%> D. Máy tính đang liên kết internet. Câu 5. WAP là từ bỏ viết tắt giờ Anh của: A. Điểm truy vấn không dây. <%> B. Ngôn ngữ ghi lại siêu văn bản. C. Giao thức truyền tin hết sức văn bản. D. Thương mại & dịch vụ thư điện tử. Câu 6. LAN làm cho từ chỉ: A. Mạng ko dây. B. Mạng toàn cầu. C. Mạng diện rộng. D. Mạng viên bộ<%> Câu 7. Mạng may tính bao gồm mấy thành phần? A. 2 B. 3<%> C. 5 D. Các đáp án khác BÀI 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU mạng internet Câu 1. Tuyên bố nào chưa đúng về internet? A. Là mạng laptop toàn cầu. B. Là mạng máy vi tính khổng lồ. Kết nối hàng triệu sản phẩm công nghệ tính. C. Là mạng cung cấp trọng lượng thông tin lớn nhất. D. Là mạng máy tính phục vụ cho người giàu có. <%> Câu 2. Bây giờ có bao nhiêu cách liên kết internet? A. Chỉ tất cả một giải pháp là liên kết qua đường điện thoại. B. Có hai cách kết nối là qua đường điện thoại và con đường truyền riêng. C. Gồm hai cách liên kết là qua đường điện thoại và đường truyền ADSL. D. Có rất nhiều cách liên kết khác nhau. <%> Câu 3. TCP/IP là: A. Phương tiện đi lại truyền thông. B. Cách kết nối internet. C. Bộ giao thức truyền thông. <%> D. Địa chỉ của sản phẩm tính bên trên mạng. Câu 4. Hãy chỉ ra showroom IP trong các địa chỉ sau: A. 250.154.32.10<%> B. Quangngai.gov.vn C. Nghiahanh