Phrasal Verbs là một trong những chủ điểm ngữ pháp đem đến mang lại người đọc sự thú vị nhưng mà cũng ko ít khó khăn. Tiếp tục giúp sức bạn học chinh phục tất cả các cụm động từ, hôm nay, hãy cùng studytienganh chúng mình khám phá một cụm động từ vô cùng phổ biến này nhé. Đó chính là cụm động từ Carry out.

Bạn đang xem: Carried out là gì

1. Carry out nghĩa là gì?

- Carry out là cụm động từ được ghép bởi động từ Carry: /ˈkær.i/ : có nghĩa là mang, cầm giữ vật hoặc người gì đó vào tay, trên sườn lưng và vận chuyển thứ đó đến một địa điểm mới và giới từ out /aʊt/ : mặt ngoài, ngoài xuất xắc hoàn toàn.


ngôn từ chính
*

Hình ảnh minh họa cụm động từ Carry out.

- Cũng giống như các cụm động từ khác, Carry out có những nét nghĩa sau:

+ Carry out something: to finish, complete or perform a job or an activity/ Hoàn thành, kết thúc hoặc thực hiện, tiến hành một công việc giỏi một hành động nào đó

Ví dụ:

This is an important project. If you think you will carry it out on time, You can take it.

Đây là một dự án quan liêu trọng. Nếu bạn nghĩ bạn có thể hoàn thành nó đúng hạn, bạn có thể nhận nó.

I have khổng lồ carry out this program. It means a lot to lớn me.

Tôi phải thực hiện chương trình này. Nó có ý nghĩa rất lớn tới tôi.

The research will be carried out over a seven-month period.

Nghiên cứu sẽ được tiến hành trong vòng bảy tháng

The enemies have just carried out an attack three days ago. I think we could go out now.

Kẻ địch đã tiến hành một cuộc tấn công từ bố tuần trước rồi, tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã có thể ra ngoài

*

Hình ảnh minh họa cụm động từ Carry out.


+ Carry out: to do what you are told to do/ làm một việc gì đó mà bạn đã được bảo.

Ví dụ:

I advised Linda khổng lồ buy a teddy bear to lớn apologize for her boyfriend. Immediately, she carried out my advice.

Tôi đã răn dạy Linda download một con gấu bông để xin lỗi bạn trai cô ấy. Ngay lập tức lập tức, cô ấy đã làm theo lời khuyên của tôi.

Dont blame Tony. He is only carrying out your orders.

Đừng đổ lỗi cho Tony. Anh ấy chỉ làm theo mệnh lệnh của bạn.

I think Alex was so stupid. He carried out his girlfriends request without asking any questions.

Tôi nghĩ Alex thật gàn ngốc. Anh ấy đã làm theo yêu cầu của bạn gái anh ấy mà không hỏi bất kì một câu hỏi nào.

2. Các cụm động từ khác với động từ Carry:

- mặt cạnh cụm động từ Carry out, chúng ta có một số Phrasal verbs khác cũng đi kèm với động từ Carry. Đó là:

Cụm động từ

Ý nghĩa

Ví dụ

Carry on

Tiếp tục


Cãy nhau ầm ĩ

She still carried on making noise although the teacher reminded.Cô ấy vẫn tiếp tục làm ồn mặc dù giáo viễn đã nhắc nhở

Stop carrying on or you will wake the baby up.Dừng cãi cọ nhau ầm ĩ hoặc bạn sẽ đánh thức đứa bé dậy.

Carry over

Chuyển sang thời gian hoặc địa điểm khác.

Because of the bad weather, the match carried over into the evening.Bởi vì thời tiết xấu nên trận đấu đã được chuyển sang trọng buổi tối.

Carry off

Giành chiến thắng, thắng lợi

Chết vày bệnh tật

Loại bỏ, với ra khỏi.

My team carried off the first prize in the competition.Đội của tôi đã dành giải nhất vào cuộc thi.

Tuberculosis carried over two hundred patients off in my city last month.Bệnh lao phổi đã cướp đi sinh mạng hơn nhị trăm bệnh nhân ở thành phố của tôi vào tháng trước.

The thief broke the window in the living room, leaped out of it & carried off my television.Tên trộm đã đập vỡ cửa sổ phòng khách, nhảy ra khỏi đó và với theo chiếc ti vi của tôi.

Carry forward

Làm cái gì phát triển

Cộng vào


Tom is so smart and creative. He can carry forward this project.Tom rất tối ưu và sáng tạo. Anh ấy có thể phát triển dự án này.

I forgot to carry Value Added Text forward.Tôi quên mất không cộng thuế giá trị gia tăng.

Carry back

Làm ai đó nhớ lại điều gì, khoảng thời gian gì đó trong quá khử

Trả lại

The smell of the rice field carried Tom back to his childhood.Mùi mùi hương của cánh đồng lúa làm Tom nhớ lại tuổi thơ của anh ấy.

You can borrow this book. But you have to lớn carry back this soon. It is my mothers present.Bạn có thể mượn cuốn sách đó. Mà lại bạn phải trả chúng sớm. Đó là món quả của mẹ tôi.

Hình ảnh minh họa cụm động từ Carry out

3. Những động từ/cụm động từ khác đồng nghĩa với Carry out.

- Ngoài ra chúng ta còn có một số động từ và cụm động từ khác đồng nghĩa với Phrasal verb Carry out.

Động từ/ cụm động từ

Ý nghĩa

Ví dụ

to execute

Tiến hành, thực hiện một việc gì đó

Ive just executed his commands.Tôi chỉ thi hành theo lệnh của anh ấy.

to fulfill

Im so happy because He took me khổng lồ this place. He fulfilled my hope.Tôi rất vui vì anh ấy đã dẫn tôi đến đây. Anh ấy đã thực hiện nguyện vọng của tôi

to perform

If you are accredited lớn the French Republic, you must perform your duty.Nếu bạn được bổ nhiệm làm đại sứ Cộng hòa Pháp, bạn phải hoàn thành bổn phậm của mình.

to accomplish

Alan passed his test. He accomplished his object.

Xem thêm: Inc. Là Gì ? So Sánh Giữa Inc Và Corp 2022 Sự Khác Nhau Giữa Corp Và Inc

Alan đã đỗ bài kiểm tra. Anh ấy đã đạt được mục đích của mình

Trên đây là những kiến thức về cụm động từ Carry out. Studytienganh ao ước rằng đã giúp các bạn cung cấp thêm những điều thú vị nhất về phrasal verb này trong hành lí Phrasal verbs của mình.