Contents

Lý thuyết vật dụng lý 10: bài bác 17. Thăng bằng của một vật chịu đựng tác dụng của nhị lực với của bố lực không tuy nhiên song

triết lý Vật lý 10: bài bác 17. Cân bằng của một vật chịu đựng tác dụng của hai lực với của cha lực không song song

I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA nhị LỰC

1. Phân tích

*

2. Điều kiện cân bằng

Bạn vẫn xem: triết lý Vật lý 10 bài xích 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của nhì lực và của ba lực không tuy nhiên song

Muốn cho 1 vật chịu tính năng của hai lực làm việc trạng thái cân bằng thì nhì lực đó cần cùng giá, thuộc độ bự và ngược chiều.

Bạn đang xem: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song


*

3. Cách khẳng định trọng trọng điểm của một đồ gia dụng phẳng, mỏng dính bằng cách thức thực nghiệm

*

Buộc dây vào một lỗ bé dại A ở mép của đồ gia dụng rồi treo nó lên. đồ vật đứng lặng dưới tính năng của nhì lực cân nặng bằng: trọng lực của vật để tại trung tâm và trương lực của dây để tại điểm A. Do đó, giữa trung tâm của vật buộc phải nằm bên trên đường kéo dài của dây treo, có nghĩa là đường AB bên trên vật. Sau đó, buộc dây vào một trong những điểm không giống C sinh sống mép đồ dùng rồi treo vật dụng lên. Lúc ấy, trung tâm phải nằm trê tuyến phố CD. Như vậy, giữa trung tâm G là giao điểm của hai tuyến phố thẳng AB cùng CD.

II. CÂN BẰNG MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA ba LỰC KHÔNG tuy nhiên SONG

1. Thí điểm

*

2. Quy tắc tổng hòa hợp hai lực có mức giá đồng quy

Muốn tổng vừa lòng hai lực có giá đồng quy công dụng lên một vật rắn, đầu tiên ta cần trượt nhị vectơ lực kia trên giá chỉ của chúng đến điểm đồng quy, rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm thích hợp lực.

Xem thêm: Full Từ Vựng Tiếng Anh Về Phương Tiện Giao Thông Tiếng Anh Là Gì

3. Điều kiện thăng bằng của một vật chịu chức năng của bố lực không tuy nhiên song

Muốn cho 1 vật chịu chức năng của cha lực 

*
không tuy nhiên song sinh sống trạng thái cân bằng thì:

– tía lực kia phải có mức giá đồng phẳng và đồng quy;

– đúng theo lực của hai lực phải thăng bằng với lực lắp thêm ba.

*