Tổng quát tháo :Bài viết này tế bào tả ngắn gọn xúc tích giữa BSSID (Mã dấn dạng bộ thương mại dịch vụ cơ bản) và địa chỉ MAC của radio tương ứng.

Bạn đang xem: Bssid

Giới thiệu :Một điểm truy vấn sử dụng nhiều địa chỉ MAC nhằm liên lạc lớp 2 trên những giao diện khác nhau.Địa chỉ MAC của hình ảnh không dây được gọi là mã nhận dạng bộ thương mại & dịch vụ cơ phiên bản (BSSID).Điểm truy vấn không dây đề xuất một phương pháp để auto tạo những BSSID đó vày nó rất có thể có con số SSID không giống nhau.Nói chung, mỗi hình ảnh vô đường và mạng gồm một địa chỉ MAC tốt nhất trên sản phẩm khi AP rời khỏi nhà máy.Quy tắc Địa chỉ MAC (bao bao gồm Ethernet, ví như có) như sau:Dành đến Gen 3: UAP-nanoHD, UAP-IW-HD, UAP-FlexHD, UDM cùng UAP-BeaconHDID MAC khoác định (được kiếm tìm thấy ở khía cạnh sau của AP) được dành riêng cho ethernet.Nếu mô hình không có cổng ethernet, chẳng hạn như UAP-BeaconHD, thì nó vẫn được dành riêng cho mục đích này.Byte thứ 6 (đếm từ yêu cầu sang trái) của ID MAC mang định mang đến biết địa chỉ cửa hàng MAC cơ sở để mang BSSID.Địa chỉ MAC cửa hàng có nguồn gốc như sau:Tần số 2.4G (raX) – byte thứ 6 + 1Tần số 5G (raiX) – byte lắp thêm 6 + 2Phần mềm sử dụng add MAC đại lý đó để lấy BSSID (bằng cách biến hóa byte máy 3) bằng cách sử dụng lô ghích sau cho mỗi đài:Mỗi SSID tiếp sau đặt bit U / L (bit 1 của octet đầu tiên) thành 1, mang lại biết địa chỉ cửa hàng MAC được thống trị cục bộ.Ngoài ra, byte vật dụng 3 được xác định theo luật lệ sau:MacMSK = b’10001111Byte thứ 3 của (rai0 hoặc ra0) = byte thứ 3 của ID MAC gốcbyte vật dụng 3 của (raiX hoặc raX, X là khác không) = (byte lắp thêm 3 của ID MAC gốc & MacMSK) + (X

Ví dụ: đối với điểm truy cập như điểm trong hình ảnh ở bên trái, với ID MAC là 78: 8a: 20: df: 88: 70 và tư SSID: SSID1, SSID2, SSID3, SSID4 (SSID1-2 là đối với 2.4G, SSID3-4 dành cho 5G) sẽ thực hiện ánh xạ sau: SSID1: 78: 8a: 20: df: 88: 71 (2.4G, ra0, 0xdf = byte lắp thêm 3 cội của ID MAC).SSID2: 7a: 8a: 20: 9f: 88: 71 (2.4G, ra1, MacMSK = b ‘10001111, 0x9f = 0xdf & 0xef + 1 SSID3: 78: 8a: 20: df: 88: 72 (5G, rai0, 0xdf = byte lắp thêm 3 cội của ID MAC)SSID4: 7a: 8a: 20: 9f : 88: 72 (5G, rai1, MacMSK = b’10001111, 0x9f = 0xdf và 0xef + 1
Đối với UAP gen 1, gene 2, ren 3

Không bao gồm Gen 1 UAP-AC cùng UAP-AC-Outdoor và Gen 3 UAP-nanoHD, UAP-IW-HD, UAP-FlexHD, UDM, UAP- cùng BeaconHD).

SSID đầu tiên sử dụng MAC phần cứng mặc định của radio.Mỗi SSID tiếp sau đặt bit U / L (bit 1 của octet đầu tiên) thành 1, đến biết add MAC được thống trị cục bộ.Ngoài ra, nó tăng 4 bit đáng chú ý nhất của octet đầu tiên theo (chỉ số SSID – 2).

Ví dụ: một AP cóđịa chỉ MAC 80: 2a: a8: 17: 74: b5và bốnSSID: SSID1, SSID2, SSID3, SSID4sẽ thực hiện ánh xạ sau:

SSID1:80: 2a: a8: 17: 74: b5

SSID2:82: 2a: a8: 17: 74: b5

SSID3:92: 2a: a8: 17: 74: b5

SSID4:a2: 2a: a8: 17: 74: b5

Lưu ý rằng địa chỉ cửa hàng MAC này, 80: 2a: a8: 17: 74: b5, là MAC của radio phát những SSID đó và không tương xứng với showroom MAC của cổng ethernet gồm dây.Cổng ethernet hay ở gần (tức là sửa thay đổi một trong số octet bởi 1 hoặc 2, tùy nằm trong vào con số radio), tuy vậy không khẳng định octet như thế nào được sửa đổi.

Cách tìm bản đồ trong bộ tinh chỉnh mạng UniFi :Điều đào bới phầnThiết bịcủa cỗ điều khiển.2. Nhấp vào AP chúng ta chọn nhằm hiển thị bảng nằm trong tính của AP.3. Vào bảng nằm trong tính, vào tab đưa ra tiết,hãy kiểm traphầnWLANS.Có cột BSSID chỗ thông tin này có sẵn.

Xem thêm: Tổng Hợp Ngân Hàng Trắc Nghiệm Lý Thuyết Hệ Điều Hành, Trắc Nghiệm Nguyên Lí Hệ Điều Hành


*

Xin để ý rằng đấy là một lấy ví dụ như cơ phiên bản về mạng có một mạng ko dây.