1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Mục tiêu thí nghiệm

< love-ninjas.com > – con kiến thức: phương pháp đo được lực căng mặt phẳng của nước tính năng lên một mẫu vòng kim lọai nhúng chạm vào trong nước, trường đoản cú đó xác minh hệ số căng mặt phẳng của nước ở ánh nắng mặt trời phòng.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

1.2. Lý lẽ thí nghiệm

– dòng vòng nhôm dùng trong thí điểm này là một số loại vật rắn gồm tính dính ướt trả toàn đối với chất lỏng cần phân tích (nước). Trước lúc đo nên lau sạch các chất bẩn phụ thuộc vào mặt vòng, nhằm có công dụng đo chủ yếu xác.

– Thước kẹp dùng đo chu vi xung quanh và chu vi vào của chiếc vòng.

+ Thước kẹp: bao gồm thước chính và du xích.

1.3. Cơ sở lý thuyết

2. Report thực hành

a) giải pháp 1: Xác định thông số căng mặt phẳng của nước xà phòng

* Trường vừa lòng chiều lâu năm cạnh AB l1 = 5 cm.

Bảng 57.1

*

(eginarrayl overline sigma = fracsigma _1 + sigma _2 + sigma _33 = frac0,0314 + 0,0333 + 0,02843 = 0,0310,N.m^2 Delta sigma = fracsigma _max – sigma _min 2 = frac0,0333 – 0,02842 = 0,00245,N/m^2 endarray )

Vậy: σ = (overline sigma ) ± Δσ = 0,0310 ± 0,00245 N/m2.

* Trường đúng theo chiều lâu năm cạnh AB l2 = 10 cm.

Bảng 57.2

*

Ta có:

(eginarrayl overline sigma = fracsigma _1 + sigma _2 + sigma _33 = frac0,0289 + 0,0304 + 0,02793 = 0,0290,N.m^2 Delta sigma = fracsigma _max – sigma _min 2 = frac0,0304 – 0,02792 = 0,00125,N/m^2 endarray)

Vậy: σ = σ− ± Δσ = 0,0290 ± 0,00125 N/m2.

b) cách thực hiện 2: Xác định thông số căng bề mặt của nước cất

Bảng 57.3: Kết quả đo 2 lần bán kính trong và 2 lần bán kính ngoài của vòng nhôm

*

Bảng 57.4: Kết quả đo lực căng bề mặt

*

1. Giá trị trung bình của hệ số căng mặt phẳng của nước:

(eginarrayl overline sigma = fracoverline F_c pi (overline D + overline d ) = frac0,0153,1412 + (51,66.10^ – 3 + 50,33.10^ – 3) = 0,0468,N/m endarray )

2. Tính không nên số tỉ đối của phép đo:

(delta sigma = fracDelta sigma overline sigma = fracDelta F_cF_c + fracDelta pi pi + fracDelta D + Delta doverline D + overline d )

Trong đó:

ΔFc = (overline Delta F_c )+ 2ΔF’ (ΔF’ là sai số luật pháp của lực kế, lấy bởi một nửa độ chia nhỏ tuổi nhất của lực kế → ΔF’ = 0,001/2 = 0,0005)

ΔD = (overline Delta D )+ ΔD’; Δd = (overline Delta d )+ Δd’ (ΔD’ cùng Δd’ là sai số lao lý của thước kẹp, lấy bởi một nửa độ chia bé dại nhất của thước kẹp → ΔD’ = Δd’ = 0,05/2 = 0,025 mm)

→ ΔFc = 0,0006 + 2. 0,0005 = 0,0016

(fracDelta Foverline F_c = frac0,00160,015 = 10,67\% )

Và ΔD = 0,08 + 0,025 = 0,105 mm; Δd = 0,005 + 0,025 = 0,03 mm

( Rightarrow fracDelta D + Delta doverline D + overline d = frac0,105 + 0,0351,66 + 50,03 = 0,133\% )

Như vậy vào trường hợp này ta yêu cầu lấy π = 3,1412 nhằm cho (fracDelta pi pi , lúc ấy ta có thể bỏ qua (fracDelta pi pi ).

(eginarrayl Rightarrow delta sigma = fracDelta Foverline F_c + fracDelta pi pi + fracDelta D + Delta doverline D + overline d = 10,67\% + 0,0133\% = 10,6833\% endarray )

3. Tính không nên số hoàn hảo nhất của phép đo:

Δσ = (overline sigma ).δσ = 0,0468.10,6833% = 0,005.

4. Viết hiệu quả xác định hệ số căng mặt phẳng của nước:

σ = (overline sigma ) ± Δσ = 0,0468 ± 0,005 (N/m).

Nhận xét: Hệ số căng bề mặt trong thể nghiệm thường nhỏ dại hơn giá chỉ trị thực tế trong SGK (σ = 0,073 N/m) vì chưng trong SGK làm thí nghiệm ở môi trường xung quanh lí tưởng nước cất, còn vào phòng phân tách độ thuần khiết của nước và của vòng nhôm ko lí tưởng, bao gồm sai số trong quy trình đo. Bên cạnh đó σ còn dựa vào vào nhiệt độ của môi trường.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Tin Học 10 Bài 20 : Mạng Máy Tính, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 20 Tin Học 10 Bài 20

3. Luyện tập

Câu 1: Mô tả hiện tượng căng bề mặt của hóa học lỏng. Phân tích phương, chiều của trương lực bề mặt?

Câu 2: Trình bày thí nghiệm xác định chất lỏng theo cách thức kéo vòng kim loại bứt ra khỏi mặt phẳng của hóa học lỏng đó.

Câu 3: Viết công thức xác định độ lớn của lực căng mặt phẳng của hóa học lỏng. Hệ số căng mặt phẳng phụ thuộc phần lớn yếu tố nào của chất lỏng?

Câu 4: Một khối gỗ hình trụ có khối lượng đôi mươi g đặt nổi trên mặt nước, trục của khối gỗ nằm thẳng đứng. Đường kính tiết diện của khối gỗ d =10 mm; nước dings ướt hoàn toàn gỗ. Mang đến khối lượng riêng rẽ của nước là 1000 kg/m3 và hệ số căng bề mặt của nước là 0,072 N/m; lấy g = 9,8 m/s2. Độ ngập của khối gỗ vào nước là bao nhiêu?

4. Kết luận

Vậy là bọn họ đã cùng cả nhà tìm hiểu dứt bài học Thực hành Xác định hệ số căng bề mặt của hóa học lỏng, các em cần xong xuôi 1 số kim chỉ nam mà bài bác đưa ra như: