Dao cồn của con lắc đơn dựa vào vào các yếu tố nào? Để làm rõ về giao động của bé lắc đơn, love-ninjas.com xin chia sẻ bài Thực hành: điều tra khảo sát thực nghiệm các định cơ chế của con lắc solo thuộc lịch trình Sgk đồ dùng lí lớp 12. Mong muốn với kỹ năng và kiến thức trọng trọng điểm và phía dẫn vấn đáp các thắc mắc chi tiết , đây sẽ là tư liệu giúp các bạn học tập giỏi hơn .

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Nội dung bài học gồm cha phần:

Chuẩn bị thực hành và tiến hành thí nghiệmViết report thực hànhTrả lời thắc mắc và bài tập SGK trang 32

A. Sẵn sàng thực hành và thực hiện thí nghiệm

I. MỤC ĐÍCH

Khảo liền kề thực nghiệm nhằm phát hiện ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều nhiều năm của con lắc đơn đối với chu kì xấp xỉ T, từ đó tìm ra bí quyết tính chu kì $T=2pi sqrtfraclg$, và ứng dụng gia tốc trọng ngôi trường g tại khu vực làm thí nghiệm.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành lý 12 bài 6

II. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

Chuẩn bị những dụng nắm gồm: 

Bộ tía quả nặng tất cả móc treo các loại 50gMột gai dây mảnh ko giãn dài khoảng tầm 1mMột giá thí nghiệm dùng treo con lắc đơn có tổ chức cơ cấu điều chỉnh chiều nhiều năm của nhỏ lắc đơn.Một đồng hồ thời trang bấm giây (sai số ± 0,2s) hoặc đồng hồ hiện số gồm cổng quang điện.Một thước đo chiều dài khoảng tầm 500mm.Một tờ giấy kẻ ô milimet.

III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Chu kì xê dịch T của nhỏ lắc đơn nhờ vào vào biên độ dao động như vậy nào?

Tiến hành thí nghiệm:

Mắc quả nặng m = 50g vào đầu tự do thoải mái của gai dây mảnh ko dãn, kiểm soát và điều chỉnh chiều dài bé lắc đơn đúng bởi 50cm;Kéo con lắc lệch ngoài vị trí cân đối biên độ A = 3cm, góc nghiêng $alpha $;Đo thời gian con lắc triển khai 10 xê dịch toàn phần (mỗi lần đo thời gian, ta đo tái diễn 5 lần, rồi đem giá trung bình).Thực hiện phép đo bên trên với các giá trị khác biệt của biên độ A (A = 3, 6, 9, 18cm).Ghi kết quả vào bảng số liệu Bảng 6.1

Kết quả:

Bảng 6.1 m = 50g, l = 50,0cm

A (cm)$sinalpha =fracAl$Góc lệch $alpha (^0)$Thời gian 10 dao động t (s)Chu kì T(s)

A1 =3,0

0,063,44t1 = 14,32 $pm $ 0,32T1  = 1,432 $pm $ 0,032

A2 = 6,0

0,126,89t2 = 14,12 $pm $ 0,2T2 = 1,412 $pm $ 0,02
A3 = 9,0 0,0810,37t3  = 14,54 $pm $ 0,24T3 = 1,454 $pm $ 0,024
A4 = 180,3621.1t4 = 15,84 $pm $ 0,31T4 = 1,584 $pm $ 0,031

Rút ra định luật:

Con nhấp lên xuống đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ tuổi (α

2. Chu kì xấp xỉ T của bé lắc đơn dựa vào vào cân nặng m của nhỏ lắc như thế nào?

Tiến hành thí nghiệm:

Chiều dài con lắc đơn cố định 50cm, biến đổi khối lượng của con lắc lần lượt là: 50; 100, 150gĐo thời hạn 10 xấp xỉ toàn phần để khẳng định chu kì TGhi tác dụng vào bảng số liệu Bảng 6.2

Kết quả:

Bảng 6.2 l = 50,0cm; A = 3 cm

m (g) Thời gian 10 xê dịch t (s)Chu kì T (s)
50tA = 14,16 $pm $ 0,26TA = 1,416 $pm $ 0,026
100tB = 14,22 $pm $ 0,2TB = 1,422 $pm $ 0,02
150tC = 14,36 $pm $ 0,28TC = 1,436 $pm $ 0,028

Rút ra định luật:

Chu kỳ của bé lắc đối chọi dao động bé dại (α

3. Chu kì dao động T của nhỏ lắc đơn nhờ vào vào chiều nhiều năm của bé lắc như vậy nào?

Tiến hành thí nghiệm:

Dùng con lắc đối kháng có trọng lượng là m = 50g, chiều lâu năm là l = 50cm, Đo thời hạn 10 giao động để xác định chu kì T1Thay thay đổi chiều dài bé lắc đơn, không thay đổi khối lượng, đo thời gian 10 xấp xỉ để tính chu kì T2 và T3Tính bình phương những chu kì $T_1^2, T_2^2, T_3^2$ và những tỉ số $fracT_1^2l_1, fracT_2^2l_2, fracT_3^2l_3$.Ghi công dụng vào bảng số liệu Bảng 6.3

Kết quả:

Bảng 6.3

Chiều nhiều năm l (cm)Thời gian t = 10T (s)Chu kì T(s)$T^2(s^2)$$fracT^2l$ ($s^2$/cm)
l1 = 50,0 ± 0,1t1 = 14,29 ± 0,28T1 = 1,429 ± 0,028$T_1^2$ = 2,0420 ± 0,0800$fracT_1^2l_1$ = 0,0408 ± 0,00168
l2 = 45,0 ± 0,1t2 = 13,52 ± 0,24T2 = 1,352 ± 0,024$T_2^2$ = 1,8279 ± 0,0649$fracT_2^2l_2$ = 0,0416 ± 0,00157
l3 = 60,0 ± 0,1t3 = 15,78 ± 0,32T3 = 1,578 ± 0,032$T_3^2$ = 2,4900 ± 0,1010$fracT_1^2l_3$ = 0,0415 ± 0,00175

- Vẽ đồ dùng thị trình diễn sự phụ thuộc của T vào l. Rút ra thừa nhận xét

- Vẽ vật dụng thị biểu diễn sự dựa vào của $T^2$ vào l. Rút ra nhấn xét

- phát biểu định công cụ về chiều nhiều năm của con lắc đơn.

4. Kết luận

a) từ các công dụng nhận được làm việc trên suy ra: Chu kỳ dao động của con lắc solo với biên độ nhỏ, tại và một nơi, không phụ thuộc vào vào trọng lượng và biên độ giao động của bé lắc nhưng mà tỉ lệ cùng với căn bậc nhị chiều nhiều năm của bé lắc theo công thức: $T=asqrtl$

Trong đó kết quả thí nghiệm mang lại ta quý hiếm a = 2,032

Theo bí quyết lí thuyết về chu kỳ giao động của bé lắc đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ:

$T=2pi sqrtfraclg$ (*)

Trong đó $frac2pi sqrtgapprox 2$ (với g lấy bởi 9,8m/$s^2$)

So sánh tác dụng đo a cho biết thêm công thức (*) đã có được nghiệm đúng.

c) Tính vận tốc trọng trường g tại khu vực làm thí nghiệm theo cực hiếm a thu được từ thực nghiệm.

$gfrac4pi ^2a^2=frac4pi ^22.0,032^2=9,561$ (m/$s^2$)

B. Viết report thực hành

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

Phát hiện ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều dài nhỏ lắc đơn đối với chu kỳ xấp xỉ T.Từ đó tìm ra cách làm $T=2pi sqrtfraclg$ và ứng dụng tính tốc độ trọng trường g tại vị trí làm thí nghiệm.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Con lắc 1-1 có kết cấu như thay nào? Chiều dài l của nhỏ lắc solo được đo như thế nào?

Hướng dẫn:

Con lắc đối kháng có cấu tạo gồm một vật nhỏ có cân nặng m được treo sinh sống đầu của một gai dây ko dãn, cân nặng không đáng kể, dài l. Chiều nhiều năm 1 không nhỏ so với kích cỡ quả cầu. Chiều lâu năm của bé lắc được xác định bằng cách đo khoảng cách từ điểm treo thắt chặt và cố định đến trung tâm của quả nặng.Chiều lâu năm l của con lắc đối kháng được đo bởi thước đo của giá thí nghiệm dùng treo con lắc đối chọi có cơ cấu điều chỉnh chiều dài nhỏ lắc đơn.

2. Cần làm như thế nào để phát hiển thị sự nhờ vào của chu kì dao động T của bé lắc đơn xê dịch với biên độ bé dại và biên độ dao động?

Hướng dẫn:

Để phát hiện sự phụ thuộc vào của chu kì xê dịch T của nhỏ lắc đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ dại vào biên độ dao động, ta xác định các chu kì giao động của thuộc một nhỏ lắc cùng với chiều dài 1 không đổi, nhưng bao gồm biên độ A thế đổi. Đo thời hạn dao động gồm biên độ A khác nhau.

3. Bắt buộc làm ra sao để phát hiện ra sự phụ thuộc vào của chu kì xấp xỉ T của bé lắc đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ dại và chiều nhiều năm l của bé lắc đơn?

Hướng dẫn:

Để phát hiện tại sự dựa vào chu kỳ giao động T của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ vào chiều dài nhỏ lắc đơn ta khảo sát điều tra chu kỳ xấp xỉ T của bé lắc đơn với chiều nhiều năm tăng dần, gồm 3 trường hợp rất có thể xảy ra:

+ l tăng thì T giảm+ l tăng thì T không đổi hay l ko phụ thuộcT+ l tăng thì T tăng

4. Làm phương pháp nào để khẳng định chu kì T với không đúng số ΔT = 0,02s khi dùng đồng hồ có kim giây? cho biết thêm sai số lúc dùng đồng hồ đeo tay này là $pm $0,2s (gồm không đúng số chủ quan khi bấm và sai số dụng cụ).

Hướng dẫn:

Để xác định chu kì T với không nên số ΔT = 0,02s lúc dùng đồng hồ có kim giây. Ta yêu cầu đo thời gian t của N dao động toàn phần.Trong quá trình đo t của đồng hồ thời trang kim giây gồm sai số là 0,2s bao gồm sai số khinh suất khi bấm cùng sai số dụng cụ nên Δt = n.ΔT = 0,2 + 0,02 = 0,22s, cho nên cần đo số dao động toàn phần N > 11 dao động.

III. KẾT QUẢ

1. Khảo sát ảnh hưởng của biên độ dao động đối với chu kỳ T của con lắc đơn.

Hướng dẫn:

Chu kỳ T1 = $fract_110$ = 1,432s; T2 = $fract_210$ = 1,412s; T3 = $fract_310$ = 1,454s.Phát biểu định pháp luật về chu kỳ luân hồi của nhỏ lắc đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ:

Con rung lắc đơn dao động với biên độ nhỏ (α phía dẫn:

Con lắc cân nặng mA có chu kỳ TA = 1,416 ± 0,026Con lắc khối lượng mB có chu kỳ TB = 1,422 ± 0,020Con lắc cân nặng mC có chu kỳ luân hồi TC = 1,436 ± 0,028Phát biểu định phương pháp về cân nặng của nhỏ lắc đơn:

Chu kỳ của bé lắc solo dao động nhỏ (α phía dẫn:

Căn cứ các hiệu quả đo cùng tính được theo bảng 6.3, vẽ thiết bị thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của T vào l cùng đồ thị của T2 vào l:

*

Nhận xét:

a) Đường trình diễn T = f(l) bao gồm dạng cong lên cho thấy rằng: Chu kỳ giao động T phụ trực thuộc đồng biến cùng với độ dài nhỏ lắc đơn.

Xem thêm: Giải Vở Bài Thực Hành Hệ Sinh Thái Lớp 9, Giải Sinh Học 9 Bài 51

Đường màn trình diễn T2 = F(l) tất cả dạng đường thẳng qua gốc tọa độ cho thấy rằng: Bình phương chu kỳ dao động T$^2$ tỷ lệ với độ dài con lắc đơn. T$^2$ = k.l, suy ra $T=asqrtl$.