Giá trị: R0 = đôi mươi (ω), RA = 1,98 (ω)
x = R (ω) I (10-3A ) U (V) y = 1/T (A-1)
100 1,26 1,30 80
90 1,41 1,27 71
80 1,53 1,25 65
70 1,72 1,22 58
60 1,91 1,18 52
50 2,20 1,11 46
40 2,53 1,05 41
30 3,02 0,95 34

Giá trị: R0 = đôi mươi (ω), RA = 1,98 (ω)

x = R (ω) I (10-3A ) U (V) y = 1/T (A-1)

100 1,26 1,30 80

90 1,41 1,27 71

80 1,53 1,25 65

70 1,72 1,22 58

60 1,91 1,18 52

50 2,20 1,11 46

40 2,53 1,05 41

30 3,02 0,95 34

Phương án trang bị nhất:

a) Vẽ trang bị thị U = f(I) trên giấy tờ kẻ vuông (khổ A4) cùng với tỉ xích thích hợp hợp, hoặc vẽ trên trang bị vi tính, vào Microsoft Excel.

*

b) dìm xét và kết luận:

Dạng của vật dụng thị U = f(I) có giống cùng với Hình 12.5

Hệ thức (12.1) đối với đoạn mạch cất nguồn điện có nghiệm đúng

c) xác định tọa độ U0 cùng Im của những điểm tại kia đường kéo dãn dài của thiết bị thị U = f(I) cắt trục tung và trục hoành:

I = 0 ⇒ U0 = ζ = 1,577 (V)

*
Từ kia suy ra: ζ = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Phương án lắp thêm hai:

a) Tính những giá trị tương ứng của y cùng x vào bảng thực hành 12.1

b) Vẽ đồ thị y = f(x) trên chứng từ kẻ ô vuông (khổ A4) cùng với tỉ xích ưng ý hợp, hoặc vẽ trên sản phẩm công nghệ vi tính, trong Microsoft Excel.

*

c) dìm xét và kết luận :

Dạng của vật dụng thị y = f(x) có giống với Hình 12,6

Định phương tiện Ôm so với toàn mạch (Hệ thức 12.2) đạt được nghiệm đúng

d) xác định tọa độ xm cùng y0 của các điểm kia đường kéo dãn dài của đồ vật thị y = f(x) cắt trục tung cùng trục hoành:

y = 0 ⇒ xm = -b = – (RA + R0 + r ) = -(20 + 1,98 + r) = -23 (ω)

*

Từ kia suy ra: ζ = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: bài xích 12. Thực hành. Xác định suất điện rượu cồn và điện trở vào của một pin điện hóa