Đọc thông tin sau đây và hiểu rõ những cơ hội và thử thách của thế giới hóa đối với các nước vẫn phát triển.

Bạn đang xem: Báo cáo những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Bạn sẽ xem: report những cơ hội và thử thách của trái đất hóa đối với các nước đang phát triển

1. Tự do thoải mái hóa dịch vụ thương mại mở rộng, sản phẩm rào thuế quan giữa các nước bị bãi bỏ hoặc giảm xuống, sản phẩm & hàng hóa có đk lưu thông rộng lớn rãi.

2. Công nghệ và công nghệ đã có tác động sâu sắc đến phần đa mặt của đời sống tài chính thế giới. Mong có sức cạnh tranh kinh tế mạnh, phải thống trị được các ngành kinh tế mũi nhọn như năng lượng điện tử - tin học, năng lượng nguyên tử, hóa dầu, công nghệ hàng ko vũ trụ, công nghệ sinh học,…

3. Các siêu cường kinh tế tìm phương pháp áp để lối sống cùng nền văn hóa của chính mình đối với những nước khác. Những giá trị đạo đức nghề nghiệp của nhận một số loại được xây dựng hàng chục thế kỉ nay sẽ có nguy hại bị xói mòn.

4. Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, làm cho cho môi trường suy thoái bên trên phạm vi thế giới và trong mỗi quốc gia. Trong vượt trình đổi mới công nghệ, những nước trở nên tân tiến đã gửi các technology lỗi thời, gây ô nhiễm và độc hại sang các nước đang phát triển.

5. Vào bối cảnh trái đất hóa, các tổ quốc trên ráng giới rất có thể nhanh chóng đón đầu được công nghiệp hiện đại, vận dụng ngay vào quy trình phát triển kinh tế - làng hội

6. Thế giới hóa tạo đk chuyển giao những thành tựu new về kỹ thuật và công nghệ, về tổ chức và quản lí, về phân phối và marketing tới tất cả các nước.

7. Thế giới hóa tạo thời cơ để những nước thực hiện chủ trương đa phương hóa quan hệ tình dục quốc tế, công ty động khai quật các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của các nước khác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*

Đọc và phân tích.

Lời giải đưa ra tiết

Cơ hội và thách thức của thế giới hóa so với các nước đang phát triển:

- Cơ hội:

Ví dụ : kể từ ngày gia nhập WTO, vn đã tất cả quan hệ buôn bán với phần đông các đất nước và vùng lãnh thổ trên cầm giới.Kim ngạch xuất nhập vào của nước ta không xong xuôi tăng lên. Năm 2007 đạt 111,4 tỉ USD.

+ Đón đầu được công nghiệp hiện nay đại, áp dụng ngay vào quá trình phát triển tài chính - thôn hội

+ chuyển nhượng bàn giao những thành tựu bắt đầu về kỹ thuật và công nghệ, về tổ chức và quản lí lí, về chế tạo và sale tới tất cả các nước.

Ví dụ : các nước đang cải cách và phát triển trở thành nước công nghiệp mới (Hàn Quốc, Xin-ga-po, Bra-xin...) dựa vào sớm hội nhập vào xu thế toàn cầu hoá.

+ những nước tiến hành chủ trương nhiều phương hóa dục tình quốc tế, nhà động khai quật các chiến thắng khoa học và technology tiên tiến của những nước khác.

- Thách thức:

+ Bị áp lực nặng nề lớn trong đối đầu và cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm mặt hàng hoá.

Ví dụ: mặt hàng hoá những nước đang cải tiến và phát triển vẫn bị chống trở khi thâm nhập thị trường các nước phệ bằng một vài biện pháp do các nước cải cách và phát triển đặt ra: áp đặt giải pháp chống cung cấp phá giá bán (vụ cá tra, cá tía sa của việt nam khi nhập vào thị phần Hoa Kì); dựng những hàng rào kĩ thuật hà khắc về vệ sinh bình an thực phẩm, về điều kiện sản xuất của các nước sở tại, tiếp tục trợ giá mang lại các mặt hàng nông sản trong nước....

Xem thêm: " Địa Chỉ Tiếng Anh Là Gì - Địa Chỉ English Translation

+ Các siêu cường kinh tế tìm biện pháp áp đặt lối sống và nền văn hóa của chính mình đối với những nước khác. Những giá trị đạo đức của nhận các loại được xây dựng hàng trăm thế kỉ nay đã có nguy cơ bị xói mòn.

+Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề nặng nề so với tự nhiên, làm cho môi trường thiên nhiên suy thoái bên trên phạm vi thế giới và trong những quốc gia.