hướng dấn cách đọc số đồ vật tự giờ đồng hồ Anh từ là một đến 100, cách biến đổi số đếm thanh lịch số trang bị tự cùng cách áp dụng số đồ vật tự.

Số máy tự giờ đồng hồ Anh từ là một đến 100 viết như vậy nào, viết tắt như vậy nào. Dưới đây là cách viết số sản phẩm công nghệ tự trong giờ Anh. Cạnh bên đó, love-ninjas.com đã hướng dẫn các bạn cách chuyển thể số đếm quý phái số máy tự và biện pháp dùng số lắp thêm tự hợp lí nhất.Bạn đang xem: Bảng số giờ đồng hồ anh từ 1 đến 100


*

Số đồ vật tự trong giờ đồng hồ Anh và phương pháp sử dụng

1. Số trang bị tự giờ Anh từ 1 đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem video cách đọc số trang bị tự trong tiếng Anh

2. Thực hiện số sản phẩm tự khi nào?

- Số sản phẩm công nghệ tự dùng để nói về địa chỉ của một đồ gia dụng nào kia hoặc xác định vị trí của đồ vật đó trong một dãy.

Bạn đang xem: Bảng số từ 1 đến 100

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Bí quyết chuyển số đếm sang số thứ tự

3.1. Thêm th ẩn dưới số đếm. Số tận cùng bằng Y, nên đổi Y thành I rồi new thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Khi số phối kết hợp nhiều hàng, chỉ việc thêm th ở số cuối cùng, giả dụ số ở đầu cuối nằm trong list ngoài lệ trên thì dùng theo list đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred & eleventh

- 421st = four hundred và twenty-first

3.3. Khi ước ao viết số ra chữ số (viết như số đếm tuy vậy đằng cuối cùng thêm TH hoặc ST với số thứ tự 1, ND với số sản phẩm công nghệ tự 2, RD với số trang bị tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred và first = 101st


*

Cách nhảy số đếm sang trọng số thiết bị tự

4. Bài tập về số lắp thêm tự trong tiếng Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với cam kết hiệu viết tắt của số sản phẩm công nghệ tự st, nd, rd cùng th.

This year, Ruby và Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. Khổng lồ join the marathon, Ruby and Mary started training on the 11..... Of January. To lớn get lớn London in time, they left on the 20.....of June. Ruby & Mary were very happy to lớn run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car and 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun & a great time in London. Ruby and Mary returned trang chủ on the 30.....of June.

Xem thêm: Môn Vật Lí Lớp 10 - Báo Cáo Thực Hành: Khảo Sát Chuyển Động Rơi Tự Do

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn rất có thể luyện phạt âm thông qua số vật dụng tự trong giờ Anh mà chúng tôi giới thiệu sinh hoạt trên. Kết phù hợp với phần mềm phát âm giờ Anh hiện đại của love-ninjas.com để luyện tập từng ngày tại công ty nhé những bạn.