Nội dung của bài thực hành số 7 về mẫu mã hỏi trên các bảng bên dưới dây, những em sẽ tiến hành thực hành tạo chủng loại hỏi kết xuất thông tin từ không ít bảng nhằm mục đích giúp các em củng nỗ lực và rèn luyện năng lực tạo mẫu mã hỏi. Mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

Bạn đang xem: Bài thực hành số 7 tin học 12


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu thương cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành thực tế 7 Tin học 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài tập và thực hành thực tế 7 Tin học tập 12


Sử dụng database KINH_DOANH từ những bài thực hành trước.

Bài 1

Sử dụng nhị bảng HOA_DON với MAT_HANG, sử dụng hàm Count lập mẫu mã hỏi liệt kê những loại mặt hàng (theo tên mặt hàng) vẫn được mua hàng cùng số lần được đặt.

Gợi ý làm bài:

Thực hiện tại theo công việc sau:

Bước 1: Mở cơ sở dữ liệu KINH_DOANH, chọn đối tượng mẫu hỏi Queries. Trong trang mẫu mã hỏi, nháy lưu ban vào Create query in kiến thiết view;Bước 2: cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được xuất hiện thêm cùng hộp thoại Show Table: (hình 2)Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANGNháy nút Close để đóng góp hộp thoại Show Table.

*

Hình 1. Hộp thoạiShow Table

Bước 3: xây cất mẫu hỏi (hình 2)Để gộp nhóm, nháy núthoặc vào View( ightarrow)Totals.Tại cột trước tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:Field: chọn trường Ten_mat_hang;Total: lựa chọn Group By để chế tạo nhóm theo ngôi trường Ten_mat_hang.Tại cột thứ hai:Field: tạo ra trường So_lan_dat_hang từ trường sóng ngắn Ten_mat_hang;biểu thức: So_lan_dat_hang:Ten_mat_hangTotal: lựa chọn hàm Count để đếm số lần đặt hàng (đếm số bảng ghi được team theo tên phương diện hàng).

*

Hình 2. Xây dựng mẫu hỏi thống kê số lần đặt hàng

Bước 4: Lưu mẫu hỏi với thương hiệu LAN_DAT_HANG

Vào File ( ightarrow)Save ( ightarrow)Đặt tên cho mẫu hỏi ( ightarrow)Nháy OK.

Bước 5: Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnh Query( ightarrow)Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất bên trên trang dữ liệu của mẫu mã hỏi. (hình 3)

*

Hình 3. Hiệu quả kết xuất chủng loại hỏi LAN_DAT_HANG

Bài 2

Sử dụng nhì bảng HOA_DON với MAT_HANG, dùng các hàm Avg, Max, Min để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, tốt nhất trong số đơn đặt đơn hàng theo tên khía cạnh hàng.

Gợi ý làm cho bài:

Thực hiện theo quá trình sau:

Bước 1: Mở database KINH_DOANH, chọn đối tượng người sử dụng mẫu hỏi Queries.Trong trang mẫu mã hỏi, nháy lưu ban vào Create query in design view;Bước 2:Cửa sổ mẫu hỏi ngầm địnhQuery1: Select Queryđược mở ra cùnghộp thoại Show Table: (hình 2)Nhấp lưu ban vào bảngHOA_DONvà bảngMAT_HANGNháy nútCloseđể đónghộp thoại Show Table.Bước 3:Thiết kế mẫu mã hỏi (hình 2)Để gộp nhóm, nháy núthoặc vàoView( ightarrow)Totals.Tại cột trước tiên trong cửa sổ mẫu hỏi:Field: lựa chọn trườngTen_mat_hang;Total: chọnGroup Byđể chế tạo nhóm theo trườngTen_mat_hang.Tại cột đồ vật hai:Field: sản xuất trườngSo_luong_TBtừ trườngSo_luong;biểu thức:So_luong_TB:So_luong;Tại cột đồ vật ba:Field: sinh sản trường So_luong_Max sóng ngắn từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_Max:So_luong;Tại cột trang bị tư:Field: chế tác trường So_luong_Min từ trường So_luong; biểu thức:So_luong_Min:So_luong.

Xem thêm: Ổ Bi Có Tác Dụng Gì - Bài C9 Trang 23 Sgk Vật Lý 8

*

Hình 4. Kiến tạo mẫu hỏi thống kếsố lượng những đơn mua hàng theo tên phương diện hàng

Bước 4: Lưu mẫu mã hỏi với tên THONG_KE

VàoFile( ightarrow)Save( ightarrow)Đặt tên mang lại mẫu hỏi( ightarrow)NháyOK.

Bước 5:Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể tiến hành mẫu hỏi. Hiệu quả được kết xuất bên trên trang dữ liệu của chủng loại hỏi. (hình 5)

*