Nội dung của bài thực hành thực tế số 6 về chủng loại hỏi trên một bảng nhằm mục đích giúp những em bước đầu tiên làm thân quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ 1 bảng, cách tạo đa số biểu thức điều kiện solo giản, các thao tác làm việc với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm cùng biết sử dụng những hàm gộp nhóm ở tầm mức độ. Mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết của bài xích thực hành.

Bạn đang xem: Bài thực hành số 6 tin học 12


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành 6 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài bác tập và thực hành thực tế 6 Tin học tập 12


Làm quen với chủng loại hỏi kết xuất thông tin từ một bảng;Tạo được những biểu thức đk đơn giản;Làm thân quen với mẫu mã hỏi có áp dụng gộp nhóm;Biết sử dụng các hàm gộp nhóm tại mức độ 1-1 giản.

Bài 1.

Sử dụng database QUANLI_HS, tạo nên mẫu hỏi liệt kê và chuẩn bị thứ từ theo tổ, họ tên, ngày sinh của các bạn nam.

Gợi ý có tác dụng bài:

Thực hiện các làm việc sau đây:

1. Mở cơ sở tài liệu QUANLI_HS:

Có 2 phương pháp để mở database đã có:

Cách 1:Nháp chuột lên tên csdl (nếu có) vào khungNew File;Cách 2:Chọn lệnhFileOpen…. Rồi tìm và nháp lưu ban vào thương hiệu CSDL cần mở.

2. Tạo mẫu hỏi:

Bước 1. Chọn đối tượngQueries;Bước 2. Chọn cái lệnhCreate query in thiết kế view;Bước 3.Trong của sổShow table( ightarrow)chọn thương hiệu bảng HOC_SINH( ightarrow)Add( ightarrow)Close;Bước 4. Các trường đưa vào mẫu mã hỏi: Hodem, Ten, Ngsinh, To, GT.Mô tả đk mẫu hỏi vào vùng lưới QBE.Trong lưới QBE, trên chiếc Criteria,tại các cột GT= "Nam".

Bài 2.

Mẫu hỏi bao gồm gộp nhóm

Trong database QUANLI_HS sản xuất mẫu hỏi THONG_KE có sử dụng những hàm gộp nhóm để đối chiếu trung bình điểm Toán và điểm Văn giữa chúng ta nam và các bạn nữ.

Gợi ý làm cho bài:

Tiến hành theo quá trình như sau:

Bước 1. Trong trang mẫu hỏi, nháy đúp vào Create query in kiến thiết view.Bước 2.Cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được mở ra cùng hộp thoại Show Table:Nháy đúp HOC_SINH.Nháy nút
*
để đóng góp hộp thoại Show Table.Bước 3.Trên cửa sổ mẫu hỏi:Chọn trường GT(để gộp nhóm chúng ta nam và chúng ta nữ);Chọn những trường TOAN VAN (để tính các giá trị yêu cầu đưa vào mẫuhỏi).Bước 4.Để gộp nhóm, nháy nút
*
hoặc chọn lệnh View ( ightarrow)Totals.Nháy mũi tên chỉ xuống nghỉ ngơi cạnh phải của ô thuộc sản phẩm Total (hình 1) với cột TOAN, lựa chọn Avg và đổi tên trường thành TBTOAN.Nháy mũi thương hiệu chỉ xuống làm việc cạnh yêu cầu của ô thuộc mặt hàng Total (hình 1) với cột VAN, chọn Avg và thay tên trường thành TBVAN.

*

Hình 1. Chủng loại hỏi ở chính sách thiết kế

Bước 5.Nháy nút
*
hoặc chọn lệnh Query ( ightarrow)Run để triển khai mẫu hỏi. Tác dụng được kết xuất bên trên trang tài liệu của chủng loại hỏi (hình 2).Bước 6.Lưu mẫu mã hỏi với tên THONG_KE.

Vào File ( ightarrow)Save as ( ightarrow)Gõ tên ThongKe ( ightarrow)Nháy OK.

*

Hình 2. Mẫu mã hỏi ở chế độ trang dữ liệu

Bài 3

Sử dụng csdl QUANLI_HS, sinh sản mẫu hỏi KI_LUC_DIEM thống kê những điểm cao nhất của vớ cả chúng ta trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hoá, Văn, Tin).

Gợi ý làm cho bài:

Bước 1.Chọn đối tượngQueries;Bước 2.Chọn dòng lệnhCreate query in kiến thiết view;Bước 3.Trong của sổShow table( ightarrow)chọn tên bảngHOC_SINH( ightarrow)Add( ightarrow)Close;Bước 4. Nháy đúp chuột vào tên trường: toan, van, li, hoa, tin trong bảng HOC_SINH;Bước 5.Chọn lệnh View( ightarrow)Totals.. Chọn Group By ở sản phẩm Total. Click chuột vào mũi tên chỉ xuống ở cạnh nên của ô trực thuộc cột toan, li, hoa, van, tin hàng Total và lựa chọn max (lớn nhất).Bước 6.Nháy nút
*
hoặc chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể triển khai mẫu hỏi. Tác dụng được kết xuất trên trang tài liệu của mẫu hỏi.

Xem thêm: 10 Điều Về Lsd Là Gì ? Thuốc Gây Ảo Giác Và Ảnh Hưởng Của Nó Thế Nào?

Chú ý:

Nếu trong khi chọn trường để lấy vào mẫu mã hỏi ta hướng đẫn nhầm ngôi trường thì có thể loại nó khỏi mẫu hỏi vẫn xây dựng bằng cách chọn trường kia rồi nhấn phím Delete.Thứ tự các trường trong chủng loại hỏi cũng có thể được rứa đổi bằng cách chọn trường cần di chuyển rồi kéo thả cho vị trí mới.