Câu hỏi & Bài tập

Câu 1: (sgk trang 68 Tin 12): thực hiện hai bảng HOA_DON với MAT_HANG, sử dụng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại món đồ (theo tên món đồ cùng) chu kỳ được đặt.

Bạn đang xem: Bài thực hành 7 tin học 12

Trả lời:

-Tạo chủng loại hỏi. Chọn Create tiếp đến chọn Query Design.

*

-Chọn hai bảng HOA_DON và MAT_HANG.

*
*

-Chọn các trường để hiển thị thông tin. Bởi vì ta mong mỏi hiển thị tin tức theo tên món đồ và mốc giới hạn được đặt bắt buộc ta lựa chọn như sau.

*

-Nhấn Totals để tiến hành gom nhóm:

*
*

-Chỉnh điều kiện như hình:

*

-Nhấn Run để triển khai mẫu hỏi:

*

-Kết quả ta thấy cây viết bi được đặt 1 lần, Mực cùng Tẩy được để 2 lần, thước nhựa kẻ được đặt 3 lần.

Câu 2: (sgk trang 69 Tin 12): sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng những hàm AVG, MAX, MIN nhằm thống kê số lượng trung bình, cao nhất, rẻ nhất trong số hóa đơn mua hàng theo tên phương diện hàng.

Trả lời:

-Tạo mẫu hỏi. Chọn Create tiếp đến chọn Query Design.

*

-Chọn nhì bảng HOA_DON với MAT_HANG.

*
*

-Chọn các trường để hiển thị thông tin. Bởi vì ta ước ao hiển thị thông tin theo tên sản phẩm và số lượng đặt hàng.

*

-Nhấn Total nhằm gom nhóm.

Xem thêm: Thư Mục Là Gì - Khái Niệm, Phân Biệt Thư Mục Và Tập Tin

*

-Với các ý khác nhau ta chỉ cần thay những hàm những thống kê tương ứng. Thống kê số lượng trung bình của những mặt hàng.