Giải vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 30, 31, 32, 33, 34 Giờ, phút, xem đồng hồ - Chân trời sáng sủa tạo

love-ninjas.com sưu tầm và soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 30, 31, 32, 33, 34 Giờ, phút, xem đồng hồ đeo tay sách Chân trời trí tuệ sáng tạo hay, cụ thể giúp bạn dễ dàng làm bài xích tập về bên trong vở bài xích tập Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Bài tập xem đồng hồ lớp 2

Bài 1. Trang 30 Vở bài xích Tập Toán lớp 2 Tập 2:Nối (theo mẫu)

Trả lời:

Chú ý khi kim phút dịch chuyển từ số 12 mang lại số 1, 2, …, 12 - khớp ứng với số phút là 0, 5, 10, … , 60. Từ kia biết cách kiểm tra giờ khi kim phút chỉ số 3, số 6.

+) Ở đồng hồ

Kim ngắn của đồng hồ chỉ với sau số 4 tức là hơn 4 giờ. Kim dài của đồng hồ chỉ vào số 3 cần số phút là 15 phút. Vậy lúc ấy là 4 tiếng 15 phút.

+) Ở đồng hồ

Kim ngắn của đồng hồ đeo tay chỉ đúng số 10 với kim lâu năm của đồng hồ chỉ đúng vào số 12. Vậy khi ấy là 10 tiếng đúng.

+) Ở đồng hồ

Kim ngắn của đồng hồ chỉ sau số 8 tức là hơn 8 giờ. Kim nhiều năm của đồng hồ đeo tay chỉ vào số 6 nên số phút là 30 phút. Vậy khi đó là 8 giờ 1/2 tiếng hay còn được gọi là 8 tiếng rưỡi.

Em nối được như sau:

Bài 2. Trang 30 Vở bài bác Tập Toán lớp 2 Tập 2:Đồng hồ chỉ mấy giờ? (viết theo mẫu)

Trả lời:

Em quan sát kim giờ, kim phút của mỗi đồng hồ thời trang và khẳng định xem vật hồ chỉ mấy giờ. Em làm cho được như sau:

Bài 3. Trang 31 Vở bài Tập Toán lớp 2 Tập 2:Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ:

Trả lời:

Để đồng hồ chỉ 5 giờ, em vẽ thêm kim phút (kim dài) chỉ đúng số 12.

Để đồng hồ chỉ 3 giờ 30 phút, em vẽ thêm kim phút (kim dài) chỉ đúng số 6 do số 6 khớp ứng với 30 phút.

Để đồng hồ đeo tay chỉ 9h 15 phút, em vẽ thêm kim phút (kim dài) chỉ đúng số 3 bởi số 3 tương ứng với 15 phút.

Để đồng hồ chỉ 6 giờ rưỡi (tức là 6 tiếng 30 phút), em vẽ thêm kim phút (kim dài) chỉ đúng số 6 bởi vì số 6 tương xứng với 30 phút.

Em vẽ được như sau:

Bài 4. Trang 31 Vở bài Tập Toán lớp 2 Tập 2:Đánh dấu () vào đồng hồ chỉ 3 giờ.

Trả lời:

3 giờ đồng hồ hay còn gọi là 15 giờ và viết là 15:00 (trên đồng hồ điện tử).

Bài 5. Trang 31 Vở bài bác Tập Toán lớp 2 Tập 2:Nối các đồng hồ đeo tay chỉ thuộc thời điểm.

Trả lời:

Em quan gần kề và đọc giờ trên đồng hồ thời trang điện tử và đồng hồ đeo tay 2 kim.

21:30 là 21 giờ 30 phút hay 21 giờ rưỡi tương ứng với thời khắc trên đồng hồ thời trang 2 kim chỉ 9 giờ trong vòng 30 phút tối.

16:00 là 16 giờ tương xứng với thời khắc trên đồng hồ thời trang 2 kim là 4 tiếng chiều.

20:15 là trăng tròn giờ 15 phút tương ứng với thời điểm trên đồng hồ 2 kim là 8 giờ đồng hồ 15 phút tối.

2:30 là 2 giờ 30 phút hay 2 tiếng đồng hồ rưỡi tương ứng với thời khắc trên đồng hồ thời trang 2 kim là 2 giờ 30 phút.

Vậy em nối được như sau:

Bài 6. Trang 32 Vở bài Tập Toán lớp 2 Tập 2:Viết vào địa điểm chấm (theo mẫu)

Trả lời:

Em đọc giờ trên đồng hồ điện tử với quy đảo sang giờ khớp ứng trên đồng hồ thời trang 2 kim theo form thời gian.

Bài 7. Trang 32 Vở bài xích Tập Toán lớp 2 Tập 2:Đúng ghi đ, sai ghi s.

Trả lời:

Có 17 giờ có nghĩa là 5 giờ chiều cần a với e sai, c đúng.

19 giờ có nghĩa là 7 giờ đồng hồ tối nên b sai

20 giờ tức là 8 giờ đồng hồ tối phải d đúng

21 giờ có nghĩa là 9 tiếng tối yêu cầu g đúng

Vậy em điền được như sau:

Bài 8. Trang 33 Vở bài bác Tập Toán lớp 2 Tập 2:Quan gần cạnh tranh, viết vào vị trí chấm (theo mẫu).

Trả lời:

Đối với những hình không điền, em có:

- Hình đồ vật nhất: Kim ngắn chỉ số 7, kim nhiều năm chỉ đúng số 12. Vậy lúc đó là 7 giờ đúng.

- Hình đồ vật hai: Kim ngắn chỉ giữa số 9 với số 10 có nghĩa là hơn 9 giờ, kim lâu năm chỉ số 6 tức là 30 phút. Vậy cơ hội đó là 9h 30 phút.

- Hình thứ ba: Kim ngắn chỉ hơn số 5 tức là hơn 5 giờ, kim dài chỉ số 3 tức là 15 phút. Vậy lúc chính là 5 giờ đồng hồ 15 phút chiều (theo tiến trình trong ngày).

Bài 9. Trang 33 Vở bài Tập Toán lớp 2 Tập 2:

a) Viết số vào nơi chấm.

1 giờ = ….. Phút

60 phút = … giờ

b)

Trả lời:

a) Viết số vào vị trí chấm em được:

1 giờ đồng hồ = 60 phút

60 phút = 1 giờ

b) Em thay đổi 1 tiếng = 60 phút rồi so sánh những số.

+ 60 phút > 35 phút buộc phải 1 tiếng > 35 phút

+ vày 45 phút 60 phút cần 90 phút > 1 giờ

Vậy em điền được như sau:

1 tiếng = 60 phút

1 giờ đồng hồ > 35 phút

45 phút

90 phút >1 giờ

Bài 10. Trang 34 Vở bài Tập Toán lớp 2 Tập 2:Viết vào khu vực chấm: lâu dài hơn hay mau rộng (nhanh hơn).

a) Hải tấn công răng ………….. Lan.

b) Lan đánh răng …………. Hải.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 10 Sgk Trang 38, Mới Nhất Năm 2022

Trả lời:

Hải tấn công răng vào thời gian ngắn lại (vì 1 phút 1 phút) phải Lan tiến công răng vĩnh viễn Hải.