thời gian rơi: $t=sqrtdfrac2hg$vận tốc chạm đất: $v=sqrt2gh+v_0^2$tầm xa: $L=v_ot=v_osqrtdfrac2hg$


Bài ném ngang, thiết bị lí lớp 10

Bài 1. Ném đồ theo phương ngang ở chiều cao 50m so với phương diện đất, rước g=9,8 m/s2, tốc độ lúc ném là 18 m/s, tính thời hạn và vận tốc của đồ vật khi va đất.

Bạn đang xem: Bài tập về chuyển động ném ngang


g=9,8 m/s2; h=50m; vo=18 m/s

Phân tích bài xích toán

Giải

=3,2 s.

v==36,1 m/s.


Bài 2. Từ độ dài 20m ném đồ vật theo phương ngang xuống đất biết rằng sau 1 giây kể từ khi ném thì véc tơ vận tốc hợp với phương ngang góc 45o. Mang g=10m/s2, xác định vận tốc thời gian ném với tìm địa chỉ vật đụng đất theo phương ngang.


Phân tích bài toán

*

t=1s; α=45o; g=10m/s2; h=20m

$v_y$=gt; $v_x$=vo

Giải

tanα = => vo=10 (m/s).

x==20 m.


Bài 3. Ném vật theo phương ngang với gia tốc 10m/s từ độ cao 40m xuống đất. đem g=10 m/s2

a) xác minh tọa độ của vật dụng sau 2s.

b) Phương trình quỹ đạo của vật

c) Xác xác định trí vật đụng đất theo phương ngang, và gia tốc khi va đất.


Phân tích bài xích toán

vo=10m/s; h=40m; g=10m/s2; t=2s

Giải

a/ x=vot=20m; y=0,5gt2=20m

b/ =0,05x2

c/ =20√2 m.

v==30 m/s.


Bài 4. Ném thứ theo phương ngang tự đỉnh dốc nghiêng góc 30o với phương ngang. Mang g=10m/s2.

a/ Nếu vận tốc ném là 10m/s, thiết bị rơi tại 1 điểm bên trên dốc, tính khoảng cách từ điểm ném tới điểm rơi.

b/ giả dụ dốc nhiều năm 15m thì vận tốc ném là bao nhiêu để thiết bị rơi ngoài chân đồi.


Phân tích bài toán

*

a/ vo=10m/s; g=10m/s2; vật rơi trên điểm A sống trên dốc

b/ OB=15m

Giải

a/ =0,05x2

tanα=y/x => x=11,55(m) => y=6,67m => OA==13,33 m.

b) L=OBcos30o=13m; h=OBsin30o=7,5 m.

Thời gian thứ rơi đụng B:

vật rơi ngoại trừ chân dốc x=$v_o2$t > L => $v_o2$ > L/t=10,6 m/s.


Bài 5. Một đồ vật được ném theo phương nằm ngang từ chiều cao 80m. Sau 3s vận tốc của vật hợp với phương nằm ngang góc 45o. Hỏi vật va đất dịp nào, ở đâu, với vận tốc bằng bao nhiêu? đem g=10m/s2


*

v2 = vo2 + (gt)2 =

với t = 3s; α = 45o => vo = 30m/s

Thời gian vật va đất = 4s

=> khoảng xa: x = vot = 120m

Vận tốc chạm đất: v2 = vo2 + (gt)2 => v = 50m/s


Bài 6. Một máy cất cánh bay ngang với gia tốc v1 ở độ cao h ao ước thả bóm trúng tàu chiến đang chuyển động đều với gia tốc v2 trong và một mặt phẳng trực tiếp đứng với lắp thêm bay. Hỏi thiết bị bay yêu cầu thả bom cách tàu chiến theo phương ngang một đoạn bởi bao nhiêu xét 2 ngôi trường hợp

a/ Máy bay và tàu chiến vận động cùng chiều

b/ máy cất cánh và tàu chiến chuyển động ngược chiều.


a/ chọn hệ qui chiếu như hình

*

phương trình hoạt động của hai vật

máy bay: x1 = v1t; y1 = h – 0,5gt2

tàu chiến: x2 = L + v2t; y2 = 0

khi bom trúng tàu: x1 = x2; y1 = y2 => L = (v1 – v2)

b/ tựa như ta có

*

máy bay: x1 = v1t; y1 = h – 0,5gt2

tàu chiến: x2 = L – v2t; y2 = 0

khi bom trúng tàu: x1 = x2; y1 = y2 => L = (v1 + v2)


Bài 7. Xuất phát từ 1 điểm bên trên cao, hai thiết bị đồng thời được ném theo phương ngang với các vận tốc ban sơ ngược chiều nhau. Tốc độ của trọng lực là g. Sau khoảng thời hạn nào kể từ thời điểm ném các véc tơ gia tốc của nhì vật biến đổi vuông góc cùng với nhau.


*

tanα1 = $v_o1$/v1 = $v_o1$/gt

tanα2 = $v_o2$/v2 = $v_o2$/gt

α1 + α2 = 90o => tanα1.tanα2 = 1 => $v_o1$.$v_o2$ = g2t2 => t = /g


Bài 8. Tự A phương pháp mặt đất khoảng chừng AH = 45m bạn ta ném một đồ gia dụng với tốc độ $v_o1$ = 30m/s theo phương ngang. Mang g = 10m/s2. Cùng lúc ném trường đoản cú A, trên B cùng bề mặt đất với bảo hành = AH bạn ta để lên trên một đồ dùng khác với vận tốc $v_o2$. Xác minh $v_o2$ để hai vật gặp mặt được nhau.


Chọn nơi bắt đầu tọa độ trên B, hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Xem thêm: Các Dấu Hiệu Nhận Biết Bệnh Bạch Hầu, Dấu Hiệu Bệnh Bạch Hầu Có Dễ Nhận Biết

*

vật I: x1 = h – $v_o1$t; y1 = h – 0,5gt2

vật II: x2 = ($v_o2$cosα)t; y2 = ($v_o2$sinα)t – 0,5gt2

hai vật chạm mặt nhau => x1 = x2 và y1 = y2

=> $v_o2$ =

$v_o2$ > 0 => sinα – cosα > 0 với 0o =>

45o o


Bài 10.Một quả ước được ném theo phương ngang từ độ dài 80m. Sau khi hoạt động 3s, vận tốc của quả cầu phù hợp với phương ngang góc 45o.