Sử dụng bảng HOC_SINH đã được tạo cấu tạo trongBài thực hành 2: Tạo cấu tạo bảng.

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 3 tin học 12

Bài 1

Thêm các bạn dạng ghi sau đây vào bảng:

*

Sử dụng các cách dịch rời trong bảng được mang đến cuối bài thực hành thực tế để:

- Chỉnh sửa các lỗi trong số trường (nếu có);

- Xoá hoặc thêm bạn dạng ghi mới.

Gợi ý có tác dụng bài:

Có 3 phương pháp để thêm phiên bản ghi:

- cách 1.ChọnInsertNew Record.

- bí quyết 2.Nhấn nút

*
trên thanh nguyên lý hay nút dưới bảng.

- biện pháp 3.Nháy con chuột trực tiếp vào bản ghi trống sống cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.

Các thao tác thực hiện chỉnh sửa bản ghi:

- cách 1.Nháy con chuột vào phiên bản ghi phải thay đổi.

- cách 2.Dùng các phímBackSpacehoặcDeleteđể xóa.

- cách 3.Gõ nội dung mới.

Các thao tác thực hiện xóa phiên bản ghi:

- bước 1.Chọn bản ghi buộc phải xóa.

- cách 2.Nhấn nút

*
hoặc thừa nhận phímDelete.

Bước 3.Hay chọn vào ô thứ nhất của bản ghi, dìm phímDelete.

- bước 4.Trong vỏ hộp thoại khẳng định xóa, chọnYes.

Bài 2

a. Hiển thị các học sinh nam trong lớp.

b. Lọc ra danh sách chúng ta chưa là đoàn viên.

c. Tìm kiếm các học sinh có điểm các môn Toán, Lí, Hoá bên trên 8.

Gợi ý làm bài:

a. Để hiển thị các học sinh nam vào lớp, ta tiến hành theo các thao tác làm việc sau:

- chọn một ô trong cột GT có quý giá là "Nam".

- click chuột vào nút lệnh.

b. Để thanh lọc ra danh sách chúng ta chưa là đoàn viên, ta triển khai theo các làm việc sau:

- lựa chọn 1 ô trong cột DoanVien có mức giá trị là " " (chưa được tiến công dấu).

- bấm vào vào nút lệnh .

c. Để tìm các học sinh có điểm những môn Toán, Lí, Hoá trên 8, ta tiến hành theo các thao tác làm việc sau:

- nhấn vào vào nút lệnh

*
.

- bên trên trường Toan, chọn 8.

- bên trên trường Li, chọn 8.

- bên trên trường Hoa lựa chọn 8.

- bấm vào vào nút lệnh

*
.

Bài 3

a. Sắp xếp tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo thứ tự bảng chữ cái.

b. Thu xếp điểm Toán theo đồ vật tự giảm dần nhằm biết các bạn nào tất cả điểm Toán cao nhất.

c. Tựa như như vậy thu xếp điểm Văn theo máy tự tăng dần.

Gợi ý làm bài:

a. Làm việc thực hiện bố trí tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo sản phẩm tự bảng chữ cái:

- chọn cột Ten.

- click chuột vào công cụ.

b.Thao tác tiến hành sắp xếp điểm Toán theo vật dụng tự bớt dần nhằm biết bạn nào bao gồm điểm Toán cao nhất:

- lựa chọn cột Toan.

- bấm chuột vào nguyên tắc

*
.

c.Thao tác thực hiện sắp xếp điểm Van theo thiết bị tự tăng dần:

- chọn cộtVan.

- nhấn vào vào phép tắc .

Bài 4

Tìm trong bảng những học viên có điểm vừa đủ một môn nào chính là 10.

Gợi ý có tác dụng bài:

Các làm việc tìm trong bảng những học viên có điểm mức độ vừa phải môn nào đó là 10:

- Bấm tổng hợp phím Ctrl+F.Khi kia hộp thoạiFind & Replacemở ra:

+ Ở Find What, gõ vào "10".

+ Ở Look in, lựa chọn bảng Hoc_sinh.

+ Ở Match, lựa chọn Whole Field.

+ Ở Search, chọn All.

Chú ý:

- hoàn toàn có thể chọn rồi xóa nhiều bạn dạng ghi cùng lúc.

- Trong cơ chế trang dữ liệu, Access tự động hóa lưu những đổi khác trên bạn dạng ghi và người dùng không nhất thiết phải dùng lệnh Save.

- trong khi làm việc, một biểu tượng hình cây viết chì (

*
) chỉ ra rằng ta đã thực hiện biến hóa tại bản ghi nào đó cùng những biến đổi hiện không được lưu. Khi đưa sang một bản ghi khác, biểu tượng này gửi thành hình tam giác (
*
) cho thấy những biến đổi trên bạn dạng ghi đã làm được lưu.

Di gửi trong bảng:

- rất có thể dùng loài chuột để gửi tới một bạn dạng ghi hoặc một trường bất kì.

- các nút lệnh bên trên thanh dịch chuyển (hình 1) ở góc cạnh dưới phía bên trái cửa sổ cho phép di chuyển sang lại giữa các bản ghi.

*

Một số cách dịch rời khác:

- nhận phím Tab hoặc Shift+Tab để đưa tới hoặc lùi lại giữa các trường vào bảng.

- Nhấn các phím mũi thương hiệu để đưa giữa các ô vào bảng.

- dấn phím Home End để gửi tới trường đầu với trường cuối trong một phiên bản ghi.

Xem thêm: Bachelor Of Business Administration Là Gì, Khác Biệt Với Quản Lý Kinh Doanh

- thừa nhận Ctrl+Home nhằm chuyển đến ô đầu của bảng, Ctrl+End để gửi tới ô cuối của bảng.