Bài toán. Cỗ số Pi-ta-go

Biết rằng bộ ba số nguyên dương a, b, c được điện thoại tư vấn là bộ số Pi-ta-go nếu tổng những bình phương của nhị số bằng bình phương của số còn lại. Viết lịch trình nhập trường đoản cú bàn phím cha số nguyên dương a, b, c và bình chọn xem chúng có là bộ số Pi_ta_go tuyệt không.

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 2 tin học 11

Gợi ý có tác dụng bài:

Ý tưởng: chất vấn xem gồm đẳng thức nào trong bố đẳng thức dưới đây được triển khai hay không:

a2 = b2 + c2;b2 = a2 + c2;c2 = a2 + b2.

Xác định bài bác toán:

Input: Các số a,b,c nhập từ bỏ bàn phím.Output: Đưa ra màn hình hiển thị câu thông báo: bố số a, b, c liệu có phải là bộ số Pi – ta – go giỏi không?

Thiết kết bài bác toán:

Đơn vị dữ liệu:Các số a, b, c, a2, b2, c2.Loại số: số nguyên dương.Kiểu: a, b, c: interger.Đơn vị xử lý:Nhập vào 3 số nguyên dương a, b, c.Tính những bình phương của a, b, c.Kiểm tra: ví như tổng các bình phương của 2 số bằng bình phương của số sót lại thì kết luận: tía số là cỗ số Pi_ta_go.Ngược lại: không hẳn là bộ số Pi_ta_go.

Thuật giải chương trình:

Program Pi_ta_go

Khai báo thực hiện a, b, c, a2, b2, c2(a, b, c nguyên dương)

Gán: a2:=a; b2:=b; c2:=c;

Tính:

a2:= a2*a;b2:= b2*b;c2:= c2*c;

Nếu a2= b2+ c2 hoặc b2= a2+ c2 hoặc c2= a2+ b2 thì:

Xuất ra "a, b, c là cỗ số Pi_ta_go"Ngược lại: “a, b, c không là cỗ số Pi_ta_go” 

Những công việc cần thực hiện:

a)

Khởi động chương trình Turbo Pascal bằng cách: Nháy đúp loài chuột vào biểu tượng 
*
 trên màn hình Desktop.Gõ lịch trình sau:

program Pi_ta_go;

uses crt;

var a, b, c: integer;

a2, b2, c2: longint;

begin

clrscr;

write("a, b, c: ");

readln(a, b, c);

a2:= a;

b2:= b;

c2:= c;

a2:= a2*a;

b2:= b2*b;

c2:= c2*c;

if(a2 = b2 + c2) or (b2 = a2 + c2) or (c2 = a2 + b2)

then writeln("Ba so da nhap la bo so Pi-ta-go")

else writeln("Ba so da nhap khong la bo so Pi-ta-go");

readln

end.

Chú ý: Trước else không bao gồm dấu chấm phẩy (;).

b) sau thời điểm gõ xong, lưu chương trình vào đĩa bằng cách nhấn phím F2 (hoặc vào File → Save), nhập tên tệp rồi thừa nhận phím Enter (phần không ngừng mở rộng của tệp ngầm định là .pas).

c) Gõ phím F7 để tiến hành từng câu lệnh chương trình, nhập những giá trị a = 3, b = 4, c = 5.

d) Vào bảng lựa chọn Debug mở cửa sổ hiệu chỉnh nhằm xem giá trị a2, b2, c2.

e) Gõ phím F7 để tiến hành các câu lệnh tính đều giá trị nói trên, đối chiếu với công dụng a2 = 9, b2 = 16, c2 = 25.

f) liên tiếp nhấn F7 để theo dõi quy trình rẽ nhánh.

g) Lặp lại công việc trên cùng với bộ dữ liệu a = 700, b = 1000, c = 800.

h) Nếu cố dãy lệnh

a2:= a;

b2:= b;

c2:= c;

a2:= a*a;

b2:= b*b;

c2:= c*c;

bằng hàng lệnh

a2:= a*a;

b2:= b*b;

c2:= c*c;

Thì kết quả có gì thay đổi ở bộ tài liệu a = 700, b = 1000, c=800.


Sau khi tham gia học xong Bài tập và thực hành 2, hi vọng các em sẽ biết phương pháp xây dựng một chương trình bài toán đơn giản dễ dàng có sử dụng kết cấu rẽ nhánh và thành thuần thục các thao tác hiệu chỉnh chương trình.

Xem thêm: Ppe Là Gì - Tầm Quan Trọng Của Ppe Trong Công Việc


2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học tập được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 11 bài xích tập và thực hành thực tế 2 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 


Câu 1:

Cho lịch trình viết bằng PASCAL sau đây:PROGRAM giaiPT;

uses crt;

var A, B, C : real;

DELTA, X1, X2 : real;

BEGIN

write(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’);

readln(A, B, C);

DELTA := B*B – 4*A*C;

if DELTA > 0 then

begin

X1 := ( – B – SQRT(DELTA) ) / (2*A);

X2 := – B / A – X1;

writeln(‘ X1 = ’, X1);

writeln(‘ X2 = ’, X2);

end;

readln

END.

Hãy lựa chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây:


A.Đây là công tác giải phương trình bậc nhì nhưng không xét hết những trường hợpB.Đây là lịch trình giải phương trình bậc hai tuy thế không chuyển ra thông tin gì lúc chương trình có nghiệm képC.Đây là công tác giải và thông báo nghiệm của một phương trình bậc hai trường hợp phương trình đó tất cả nghiệmD.Đây là lịch trình giải phương trình bậc hai, dẫu vậy không đưa ra thông báo gì khi phương trình vô nghiệm

Câu 2:

Cho công tác viết bằng PASCAL sau đây:PROGRAM GiaiPTBac2;

uses crt;

var A, B, C : real;

DELTA, X1, X2 : real;

BEGIN

write(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’);

readln(A, B, C);

DELTA := B*B – 4*A*C ;

if DELTA


A.Đây là chương trình giải phương trình bậc hai hoàn chỉnhB.Đây là chương trình giải phương trình bậc nhị sai vị không thông báo nghiệm vào trường hợp có nghiệm képC.Đây là công tác giải phương trình bậc nhì sai vày với trường đúng theo phương trình vô nghiệm, lịch trình vẫn tiến hành tính nghiệm thựcD.Đây là lịch trình giải phương trình bậc nhì sai vì chỉ xét trường hòa hợp DELTA

2.2. Bài xích tập SGK

Bài tập 1 trang 50 SGK Tin học tập 11

Bài tập 2 trang 50 SGK Tin học 11

Bài tập 3 trang 51 SGK Tin học tập 11

Bài tập 4 trang 51 SGK Tin học 11

Bài tập 5 trang 51 SGK Tin học 115

Bài tập 6 trang 51 SGK Tin học 11

Bài tập 7 trang 51 SGK Tin học 11

Bài tập 8 trang 51 SGK Tin học tập 11


3. Hỏi đáp bài bác tập và thực hành 2 Tin học tập 11

Trong quy trình học tập nếu như có thắc mắc hay đề xuất trợ góp gì thì những em hãy comment ở mục Hỏi đáp, cộng đồng Tin học HOC247 sẽ cung cấp cho những em một biện pháp nhanh chóng!