Xem toàn cục tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải bài Tập Tin học 12 – bài bác tập cùng thực hành thực tế 11 – bảo mật cơ sở tài liệu giúp HS giải bài bác tập, giúp cho những em hình thành và tăng trưởng năng lượng sử dụng technology thông tin và truyền thông online :


1. Mục đích, yêu cầu

– Qua bài toán cai quản một cơ sở sale thương mại, HS cần đã có được những nhu cầu sau :– gọi thêm định nghĩa và tầm quan trọng của bảo mật thông tin CSDL .– Biết một vài ít biện pháp thong dụng bảo mật tin tức CSDL .– bao gồm thái độ đúng đắn trong việc thực hiện và bảo mật thông tin CSDL .

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 11 tin học 12

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 105 Tin 12): Một cửa hàng buôn bán hàng năng lượng điện tử liên tiếp nhận hàng từ một vài công ty và buôn bán lại cho khách hàng. Hàng nhập cùng xuất trực tiếp từ kho của siêu thị (để bài toán solo giản, tinh giảm chỉ bao gồm một chủ kho kiêm người giao hàng). Cửa hàng này đã gây ra một csdl BAN_HANG (bán hàng) gồm những bảng sau:

– Bảng MAT_HANG ( loại sản phẩm – quản lí rất nhiều mẫu thành phầm ) .

*

– Bảng KHACH_HANG ( khách hàng-quản lí người mua ) .

*

– Bảng CONG_TI ( công ti-quản lí các công ti đáp ứng hàng ) .

*

– Bảng PHIEU_NHAP ( phiếu nhập – cai quản lí phiếu nhập hàng ) .

*
– Bảng PHIEU_XUAT ( phiếu xuất – quản lí phiếu xuất sản phẩm ) .

*

Các đối tượng người sử dụng người chi tiêu và sử dụng sử dụng lịch trình quản lí cơ sở dữ liệu BAN_HANG là :– quý khách .– thủ kho ( kiêm người ship hàng ) .– kế toán .– người quản lí cửa hàng .Theo em, mỗi đối tượng người sử dụng người cần sử dụng trên sẽ nhu yếu chương trình tất cả những tính năng gì ?

Trả lời:

– quý khách hàng được biết tên, số lượng các mặt hàng còn trong cửa hàng, một vài thông tin quan trọng về khía cạnh hàng.– thủ kho kiêm người ship hàng biết được thực trạng hàng nhập xuất và tồn đọng .– kế toán biết được tình trạng thu, chi .– fan quản lí cửa hàng biết về tình hình xuất / nhập từng loại mẫu sản phẩm, tình hình lãi / lỗ của từng loại thành phầm .

Câu 2: (sgk trang 106 Tin 12):

Giả sử chương trình bao gồm những tính năng :– quý khách được biết tên, số lượng những loại thành phầm còn trong shop, 1 số ít thông tin rất cần thiết về loại thành phầm .– những công ti nên biết tình hình đã trưng bày hàng cho cửa hàng này .– chủ kho kiêm người giao hàng biết được tình hình hàng nhập xuất và tồn đọng .– kế toán biết được thực trạng thu, bỏ ra .– người quản lí siêu thị biết được phần đa thông tin, trong đó đặc biệt quan trọng quan tâm về tình hình xuất / nhập từng nhiều loại loại sản phẩm, tình hình lãi / lỗ của từng mẫu thành phầm .– bảo mật thông tin CSDL .Nếu nhân tài bảo mật tin tức CSDL được thực hiện bằng bảng phân quyền, thì từng đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng nêu trên trả toàn có thể được trao quyền thế nào ?

Trong bảng phân quyền kí hiệu: đọc (Đ), sửa (S), bổ sung (B), xóa (X), ko được truy cập (K). Trong một vài bảng dữ liệu, đối tượng người sử dụng không được quyền Đ, S, B, X so với một số cột thì ghi K hẳn nhiên chỉ số cột. Ví dụ, quyền của đối tượng người sử dụng khách hàng so với bảng HANG trường hợp ghi Đ(K6) thì được hiểu người tiêu dùng có quyền đọc các cột của bảng dữ liệu HANG trừ cột 6 (là cột giá chỉ mua món đồ từ công ti cung ứng hàng cho cửa hàng, người tiêu dùng không được biết thêm giá cài mà chỉ được biết giá bán mặt hàng này).

Dưới đấy là một bảng biểu đạt phân quyền, theo em có những điểm nào không phù hợp, do sao?

*

Trả lời:

– người tiêu dùng : Sửa thông tin của mình, sót lại chỉ bao gồm quyền đọc .– công ty được quyền sửa giá thành loại sản phẩm, thêm loại thành phầm cho doanh nghiệp mình. Sót lại không được tầm nã vấn .– thủ kho : Được quyền đọc .– kế toán : Được quyển đọc, sửa, bổ xung xóa phiếu nhập và xuất. Còn các chiếc khác chỉ đọc .– quản lí lí : Được toàn quyển đọc, sửa, té trợ, xóa toàn cục những bảng .

Câu 3: (sgk trang 107 Tin 12):

Khi xây cất xây dựng database BANHANG như trên, người ta thường sản xuất biểu chủng loại được mở ngay lúc mở CSDL, với đầy đủ nút lệnh nhu yếu người tiêu dùng khai báo định danh ( tên, mật khẩu đăng nhập ) và xác lập quyền truy hỏi vấn. Sau khi khai báo, biểu mẫu tiếp theo sau được mở đã hiển thị một danh sách những chức năng tương ứng với cỗ “ định danh với quyền truy tìm vấn ” được phép sử dụng. Người dùng hoàn toàn rất có thể liên tục chọn trong những tính năng này làm mở cửa những hiên chạy dài cửa số phù hợp cho truy hỏi vấn phần tài liệu với hầu như mức phân quyền mà tín đồ lập trình đã dành riêng cho .Hãy đến biết, bởi sao bạn ta làm bởi vậy .

Xem thêm: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Tiếng Anh Là Gì, Nghiệp Vụ Ngân Hàng Cơ Bản Tiếng Anh Là Gì

Trả lời:


– Làm vì vậy để từng đối tượng người sử dụng người cần sử dụng chỉ hoàn toàn rất có thể thực thi được đều tính năng khớp ứng với quyền của mình. Né sự truy vấn bất hợp pháp của người tiêu dùng làm tăng thêm sự bảo đảm an ninh và bảo mật thông tin thông tin .– ví như : người tiêu dùng chỉ tất cả quyền xem thông tin về tin tức tài khoản của mình. Ko được quyền chuyển đổi và xem tin tức về những người tiêu dùng khác .