1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu thương cầu

– Biết một số quá trình cơ phiên bản khi xây dựng một CSDL đối kháng giản.

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 1 tin học 12

1.2. Nội dung

Hoạt đụng 1: Tìm đọc nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản ngại lí sách,… của tủ sách trường THPT.

Hướng dẫn giải

Các em bắt buộc tìm hiểu:

Cách thức phục vụ mượn gọi tại chỗ, mượn về nhà, nội quy thư viện.

Sổ theo dõi sách trong kho.

Sổ theo dõi tình trạng sách đến mượn.

Số sách được mượn mỗi lần, thời hạn mượn sách.

Lập planer dự trù cài đặt sách, thanh lí sách, cơ sở vật chất của thư viện…

Các tổ chức triển khai và tiến hành quản lí sách.

Cụ thể:

– Nội quy: Không mang túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, minh chứng thư với thủ thư. Chỉ đọc tại khu vực không được có tài liệu ra phía bên ngoài phòng gọi thư viện.

– Thẻ thư viện:

*

– Phiếu mượn:

*

– Sổ quản lí mượn điện tử:

*

Hoạt cồn 2: Kể tên các vận động chính của thư viện

Hướng dẫn giải

– quản ngại lí sách gồm:

– Mượn trả sách gồm:

Cho mượn: bình chọn thẻ đọc, phiếu mượn, tím sách trong kho, ghi mượn trả

Nhận sách trả: đánh giá thẻ đọc, phiếu mượn, đối chiếu sách trả cùng với phiếu mượn, ghi sổ mượn/trả, ghi sự cầm sách quá hạn hoặc hỏng, nhập sách về kho

– tổ chức thông tin về sách và tác giả: trình làng sách theo chủ đề, chăm đề, tác giả, sách mới,…

– phương pháp giải quyết vi phạm nội quy

Hoạt rượu cồn 3: Hãy liệt kê các đối tượng người sử dụng cần cai quản lí khi kiến tạo CSDL quản lí lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thông tin đề nghị quản lí.

Hướng dẫn giải

– tin tức người mượn:

Số thẻ mượn.Họ cùng tên.Số chứng tỏ thư.Quê quán.Địa chỉ hiện nay tại.

– thông tin về sách:

Mã sách.Tên sách.Nhà xuất bản.Năm vạc hành.Tác giả.Số lượng còn lại

– thông tin về mượn:

Số thẻ mượn.Mã sách.Số lượng mượn.Tình trạng.Số tiền đặt cọc.

– thông tin về nhân viên:

Mã nhân viên.Tên nhân viên.Lương.Quê quán.Trình độ học tập vấn.

Hoạt rượu cồn 4: Theo em, csdl nêu trên (bài 3) cần những bảng nào? mỗi bảng cần có những cột nào?


*

*

*

*

*

*

*

*

Hướng dẫn giải

– database nêu trên tối thiểu cần phải có những phiên bản sau:

Bạn đọc: Có những cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.Sách: Có những cột Masach, Tensach, Tacgia.Mượn: Có các cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

Xem thêm: " Thay Vào Đó Tiếng Anh Là Gì

3. Luyện tập

Câu 1: Thành phần chủ yếu của hệ QTCSDL:

A. Bộ quản lý tập tin và cỗ xử lí truy nã vấn

B. Bộ tróc nã xuất tài liệu và cỗ bộ thống trị tập tin

C. Bộ thống trị tập tin và cỗ truy xuất dữ liệu

D. Bộ xử trí truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu

Câu 2: Ngôn ngữ có mang dữ liệu bao gồm các lệnh có thể chấp nhận được làm gì?

A. Khai báo hình trạng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, các ràng buộc trên tài liệu của CSDL

B. Đảm bảo tính hòa bình dữ liệu

C. Khai báo kiểu, cấu trúc, những ràng buộc trên tài liệu của CSDL

D. Ngăn chặn sự truy vấn bất thích hợp pháp

Câu 3: Ngôn ngữ thao tác làm việc dữ liệu bao gồm các lệnh, các lệnh này chất nhận được làm gì?

A. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên tài liệu của CSDL

B. Nhập, sửa xóa dữ liệu

C. Cập nhật, dữ liệu

D. Câu b và c

Câu 4: Hãy chọn câu biểu hiện sự cửa hàng giữa những thành phần nằm trong một hệ CSDL

Cho biết: Con fan → 1, Cơ sở dữ liệu → 2, Hệ QTCSDL → 3, ứng dụng ứng dụng → 4

A. 2→1→3→4

B. 1→3→4→2

C. 1→3→2→4

D. 1→4→3→2

Câu 5: Chức năng của hệ QTCSDL

A. Cung cấp cách tạo lập CSDL

B. Cung cấp cho cách update dữ liệu, tìm kiếm kiếm cùng kết xuất thông tin

C. Cung cấp công cụ kiểm soát và điều hành điều khiển việc truy cập vào CSDL

D. Các câu trên những đúng

4. Kết luận

Qua bài thực hành này, các em cần có được những mục tiêu sau:

Biết xác định những quá trình cần có tác dụng trong họat rượu cồn quản lí một công việc cần làm.Biết một số quá trình cơ phiên bản khi xây dựng một CSDL đối kháng giản.

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chuyên mục Giải công dân 6(12) Giải technology 6(19) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(40) Giải lịch sử và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải giờ đồng hồ Anh 6(36) Giải tin học tập 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải kinh nghiệm hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) biên soạn văn 6 tập 1(30) biên soạn văn 6 tập 2(36) giờ Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải công nghệ 6(13) Giải khoa học tự nhiên 6(45) Giải lịch sử và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải tiếng Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải thử khám phá hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) biên soạn văn 6 tập 1(37) soạn văn 6 tập 2(37) Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(16) Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6(13) Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải giờ Anh 6(87) Giải tin học 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải tận hưởng hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(72) soạn văn 6 tập 1(33) biên soạn văn 6 tập 2(30)Bài học tập Địa lý 10(43)Bài học tập Địa lý 11(29)Bài học Địa lý 12(44)Bài học tập Địa lý 7(61)Bài học Địa lý 8(43)Bài học tập Địa lý 9(44)Bài học tập GDCD 10(16)Bài học tập GDCD 11(15)Bài học GDCD 12(10)Bài học GDCD 7(18)Bài học tập GDCD 8(21)Bài học GDCD 9(18)Bài học Hóa 10(39)Bài học tập Hóa 11(47)Bài học Hóa 12(45)Bài học tập Hóa 8(43)Bài học Hóa 9(56)Bài học lịch sử hào hùng 10(40)Bài học lịch sử dân tộc 11(25)Bài học lịch sử hào hùng 12(27)Bài học lịch sử hào hùng 7(29)Bài học lịch sử 8(31)Bài học lịch sử vẻ vang 9(34)Bài học tập Ngữ Văn 10(81)Bài học Ngữ Văn 11(85)Bài học Ngữ Văn 12(69)Bài học Ngữ Văn 7(101)Bài học tập Ngữ Văn 8(101)Bài học Ngữ văn 9(110)Bài học sinh 10(33)Bài học viên 11(48)Bài học sinh 12(47)Bài học viên 7(61)Bài học sinh 8(64)Bài học sinh 9(63)Bài học tập Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học tập Tin học 10(33)Bài học Tin học 11(27)Bài học Tin học tập 12(24)Bài học tập Tin học tập 7(23)Bài học Tin học tập 8(20)Bài học tập Tin học tập 9(26)Bài học Toán 10(38)Bài học tập Toán 11(44)Bài học tập Toán 12(62)Bài học Toán 6(67)Bài học Toán 7(54)Bài học tập Toán 8(75)Bài học tập Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1(61)Bài học Toán lớp 2(92)Bài học tập Toán lớp 3(75)Bài học Toán lớp 4(63)Bài học Toán lớp 5(57)Bài học trang bị lý 10(40)Bài học vật lý 11(33)Bài học vật lý 12(41)Bài học đồ lý 7(30)Bài học đồ gia dụng lý 8(29)Bài học đồ lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa truyền thống Việt Nam(30)Đề thi và Kiểm tra Lớp 10(269)Đề thi & Kiểm tra Lớp 11(182)Đề thi & Kiểm tra Lớp 12(1.356)Đề thi và Kiểm tra Lớp 6(334)Đề thi và Kiểm tra Lớp 7(499)Đề thi và Kiểm tra Lớp 8(202)Đề thi và Kiểm tra Lớp 9(357)Đề thi đái học(155)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ nước iWatch(11)Family và Friends 1(62)Family và Friends 2(80)Family and Friends 3(80)Family & Friends 4(84)Family và Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều vận động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều giờ đồng hồ Anh 2(2)Giải cánh diều tiếng Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều tiếng Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội 2(26)Giải chân trời sáng chế Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng sủa tạo hoạt động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời sáng chế Tự nhiên cùng xã hội 2(29)Giải liên kết Đạo đức 2(15)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải kết nối toán 2 tâp 1(32)Giải kết nối toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối tự nhiên và thoải mái và thôn hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT đồ vật lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 10(33)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử vẻ vang 12(27)Giải SGK Lý 10(37)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 10(27)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 7(49)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK tiếng Anh 10 mới(96)Giải SGK giờ Anh 11 mới(85)Giải SGK giờ Anh 12 mới(98)Giải SGK tiếng Anh 5 mới(67)Giải SGK tiếng Anh 6 mới(52)Giải SGK giờ Anh 7 mới(98)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới(104)Giải SGK tiếng Anh 9 mới(104)Giải SGK giờ Anh lớp 3(68)Giải SGK giờ Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – cải cách và phát triển năng lực(68)Giải SGK Toán 10(36)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 3(77)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 7(61)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK trang bị lý 12(39)Giải SGK trang bị lý 7(30)Giải SGK đồ gia dụng lý 8(28)Giải SGK thiết bị lý 9(57)Giải Tập bản đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ điều hành quản lý iOS(18)Học Blog(6)Học giờ Anh(105)Hướng dẫn cài đặt phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML và CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh vắt Giới(35)Liên quân Mobile(12)Logic học(41)Lý thuyết tài chủ yếu tiền tệ(46)Lý thuyết tỷ lệ thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món nạp năng lượng chính(101)Nghe Nhạc(1)Nghị luận văn học tập lớp 10(67)Nghị luận văn học tập lớp 11(96)Nghị luận văn học lớp 12(92)Nghị luận văn học lớp 7(36)Nghị luận văn học lớp 8(50)Nghị luận văn học tập lớp 9(131)Nghị luận làng mạc hội lớp 10(11)Nghị luận thôn hội lớp 11(12)Nghị luận xóm hội lớp 12(42)Nghị luận buôn bản hội lớp 7(19)Nghị luận làng mạc hội lớp 8(2)Nghị luận buôn bản hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp lý lẽ đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật điện thoại cảm ứng thông minh Oppo(9)Thủ thuật smartphone Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại thông minh Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(11)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu tiếp thu kiến thức Tiểu học(1.040)Tư liệu giờ đồng hồ Anh Lớp 6(24)Tư liệu tiếng Anh tè học(24)Từ vựng tiếng Anh theo nhà đề(43)Văn mẫu mã lớp 6(305)Văn biểu đạt lớp 7(8)Văn thuyết minh lớp 8(35)Văn thuyết minh lớp 9(15)Văn tự sự lớp 6(30)Văn từ sự lớp 7(4)Văn tự sự lớp 8(9)Xã hội học tập đại cương(30)