*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Sinh học 7 lịch sử dân tộc 7 Địa lí 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Chương I: Động học chất điểm Chương II: Động lực học hóa học điểm Chương III: thăng bằng và vận động của đồ gia dụng rắn
Trắc nghiệm đồ lý 10 gồm đáp án với lời giải cụ thể 100 bài tập Tổng hợp và phân tích lực - điều kiện cân b..

Câu hỏi 1 : cho hai lực đồng qui tất cả cùng độ béo 600N.Hỏi góc giữa 2 lực bởi bao nhiêu thì vừa lòng lực cũng đều có độ lớn bằng 600N.

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp và phân tích lực

A
*
B
*
C
*
D
*

Câu hỏi 2 : mang đến hai lực đồng qui bao gồm độ bự F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực là 120o. Độ lớn của thích hợp lực :

A 60N B
*
C 30N. D
*

Câu hỏi 3 : cho hai lực đồng quy gồm độ lớn F1 = F2 = 45N. Góc tạo vị hai lực là 1200. Độ phệ của vừa lòng lực là bao nhiêu?

A  90N B  45NC  0N D  60N

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (left{ eginarrayloverrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 \alpha = left( overrightarrow F_1 ;overrightarrow F_2 ight) = 120^0\F_1 = F_2 = 30Nendarray ight. Rightarrow F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2cos alpha = 45N)

Chọn B


Câu hỏi 4 : vừa lòng lực F của hai lực F1 và lực F2 có độ to (8sqrt 2 N); lực F chế tác với vị trí hướng của lực F1 góc 45° cùng F1 = 8 N. Xác định hướng và độ khủng của lực F2.

A vuông góc với lực F1 và F2 = 8 NB vuông góc với lực F1 và F2 = 6 NC cùng phương trái chiều với F1 và F2 = 8 ND cùng phương ngược chiều với F1 và F2 = 6 N

Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải:

 

*

Ta có: (left{ eginarraylF = 8sqrt 2 N\F_1 = 8N\left( overrightarrow F ;overrightarrow F_1 ight) = 45^0endarray ight. Rightarrow F_1; = F.cos45^0 Rightarrow overrightarrow F_2 ot overrightarrow F_1 )

→ Độ phệ của F2 là: (F_2; = F.sin45^0 = 8sqrt 2 .sin 45^0 = 8N)

Chọn A


Câu hỏi 5 : phân tích lực (overrightarrow F ) thành nhì lực (overrightarrow F_1 ) và (overrightarrow F_2 ), nhị lực này vuông góc nhau. Biết F = 100N; F1 = 60N thì độ béo của lực F2 là:

A 40NB (sqrt13600 N)C 80ND 640N

Phương pháp giải:

- so với lực là sửa chữa thay thế một lực bằng hai hay những lực có chức năng giống hệt như lực đó.

- so với một lực thành nhị lực nguyên tố đồng quy yêu cầu tuân theo phép tắc hình bình hành.

- nguyên tắc hình bình hành: ví như hai lực đồng quy có tác dụng thành nhị cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo cánh kẻ từ bỏ điểm đồng quy màn trình diễn hợp lực của chúng.

Ta có: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )


Lời giải bỏ ra tiết:

Theo phép tắc hình bình hành ta có: 

*

Vì hai lực (overrightarrow F_1 ) và (overrightarrow F_2 ) vuông góc cùng nhau nên áp dụng định lí Pi - ta - go ta có:

(F^2 = F_1^2 + F_2^2 Rightarrow F_2 = sqrt F^2 - F_1^2 = sqrt 100^2 - 60^2 = 80N)


Câu hỏi 6 : Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12N, 20N, 16N. Nếu quăng quật lực 20N thì phù hợp lực của 2 lực sót lại có độ lớn bởi bao nhiêu ?

A 4NB 20NC 28ND chưa có cơ sở kết luận

Câu hỏi 7 : cho hai lực đồng quy bao gồm độ béo F1 = F2 = trăng tròn N. Độ mập của vừa lòng lực là F = 34,6 N khi nhị lực thành phần phù hợp với nhau một góc là

A 600B 300C 900D 1200

Phương pháp giải:

Độ lớn lực tổng hợp (F=sqrtF_1^2+F_2^2+2F_1F_2 extcosalpha )


Lời giải đưa ra tiết:

Độ khủng lực tổng hòa hợp (F=sqrtF_1^2+F_2^2+2F_1F_2 extcosalpha )

Thay số ta được: (34,6=sqrt20^2+20^2+2.20.20 extcosalpha Rightarrow alpha =60^0)

Chọn A


Câu hỏi 8 : Lực 10 N là vừa lòng lực của cặp lực nào sau đây ? cho biết thêm góc giữa cặp lực đó.

A 3N, 15N; 1200B 3N, 6N; 600C 3N, 13N; 1800D 3N, 5N; 00

Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

Độ phệ của hòa hợp lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải :

 

*

Áp dụng cách làm tính thích hợp lực: (F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2.F_1.F_2.cosalpha )

Thử những đáp án ta thấy lời giải C. 3N, 13N; 1800 cân xứng với hòa hợp lực bao gồm độ bự 10N

Chọn C


Câu hỏi 9 : Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực F1 = 40N nhắm tới phía Đông, lực F2 = 50N hướng về phía Bắc, lực F3 = 70 N hướng về phía Tây, lực F4 = 90N hướng về phía Nam. Độ khủng của hòa hợp lực chức năng lên đồ vật là bao nhiêu ?

A 50NB 120NC 170ND 250N

Phương pháp giải:

Phương pháp :

Lực tổng hợp : (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 + overrightarrow F_4 )

Công thức tính độ béo của thích hợp lực : (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải :

 

*

Ta có : (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 + overrightarrow F_4 = left( overrightarrow F_1 + overrightarrow F_3 ight) + left( overrightarrow F_2 + overrightarrow F_4 ight) = overrightarrow F_13 + overrightarrow F_24 )

Có : (left{ eginarray*20lF_13; = 70--40 = 30 m N\;F_24; = 90--50 = 40 m Nendarray ight.)

Do : (overrightarrow F_13 ot overrightarrow F_24 Rightarrow F = sqrt F_13^2 + F_24^2 = sqrt 30^2 + 40^2 = 50N)

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 10 : Tìm vừa lòng lực của tứ lực đồng quy trong hình vẽ. Biết F1 = 5N, F2 = 3N, F3 = 7N, F4 = 1N

*

A (2sqrt 2 N)B 2NC (4sqrt 2 N)D 4N

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Sử dụng quy tắc hình bình hành: trường hợp hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo cánh kẻ từ bỏ điểm đồng quy màn trình diễn hợp lực của chúng.

 

*

Biểu thức: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

Độ khủng của hòa hợp lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

Hợp lực của tứ lực đồng quy là: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 + overrightarrow F_4 = overrightarrow F_13 + overrightarrow F_24 )

*
 

Vì (left{ eginarrayloverrightarrow F_1 ; earrow swarrow ;overrightarrow F_3 ;\overrightarrow F_2 earrow swarrow ;overrightarrow F_4 endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylF_13 = F_3--F_1; = 7 - 5 = 2N\F_24 = F_2--F_4; = 3 - 1 = 2Nendarray ight.)

Vì: (overrightarrow F_13 ot ;overrightarrow F_24 Rightarrow F = sqrt F_13^2 + F_24^2 = sqrt 2^2 + 2^2 = 2sqrt 2 N)

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : Một đồ vật có cân nặng 1 kg được duy trì yên trên một phương diện phẳng nghiêng bởi một tua dây tuy nhiên song với con đường dốc chính. Biết α = 300. đến g = 10 m/s2. Lực ép của vật dụng lên mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu?

*

A  (5sqrt 3 N)B  5NC  (4,9sqrt 3 N) D  4,9N

Đáp án: A


Phương pháp giải:

- Phân tích các lực chức năng vào vật

- Điều kiện thăng bằng của một chất điểm là thích hợp lực của các lực công dụng lên nó phải bởi không:

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... = overrightarrow 0 )


Lời giải bỏ ra tiết:

Chất điểm chịu tác dụng của những lực:

+ trọng tải (overrightarrow phường ) bao gồm độ lớn p. = mg = 1.10 = 10N

+ lực căng dây (overrightarrow T )

+ phản nghịch lực (overrightarrow Q )

Biểu diễn những lực tính năng vào đồ gia dụng trên hình vẽ:

 

*

Phân tích (overrightarrow phường = overrightarrow P_1 + overrightarrow P_2 ) với: (overrightarrow P_1 ) song song với phương diện phẳng nghiêng; (overrightarrow P_2 ) vuông góc với khía cạnh phẳng nghiêng.

Điều kiện thăng bằng của chất điểm: (overrightarrow T + overrightarrow Q + overrightarrow P_1 + overrightarrow P_2 = 0)

Xét theo nhị phương tuy vậy song với vuông góc với mặt phẳng nghiêng: (left{ eginarrayloverrightarrow T + overrightarrow P_1 = 0\overrightarrow Q + overrightarrow P_2 = 0endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylT = P_1\Q = P_2endarray ight.)

Từ hình mẫu vẽ ta có: (left{ eginarraylP_1 = P.sin alpha \P_2 = P.cos alpha endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylT = P_1 = P.sin alpha = 10.sin 30 = 5N\Q = P_2 = P.cos alpha = 9,8.cos 30 = 5sqrt 3 Nendarray ight.)

Mà lực xay (overrightarrow N ) gồm độ lớn bởi (overrightarrow Q Rightarrow N = 5sqrt 3 N)

Chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : Một đồ gia dụng có cân nặng 2 kg được giữ lại yên bên trên một mặt phẳng nghiêng vị một tua dây tuy vậy song với con đường dốc chính. Biết α = 300. Cho g = 10 m/s2. Lực căng của dây treo có độ béo là:

*

A  (4,9sqrt 3 N) B  4,9NC  (10sqrt 3 N) D  10N

Đáp án: D


Phương pháp giải:

- Phân tích những lực chức năng vào vật

- Điều kiện cân đối của một hóa học điểm là phù hợp lực của những lực tác dụng lên nó phải bởi không:

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... = overrightarrow 0 )


Lời giải chi tiết:

Chất điểm chịu tính năng của các lực:

+ trọng tải (overrightarrow phường ) gồm độ lớn phường = mg = 2.10 = 20N

+ lực căng dây (overrightarrow T )

+ làm phản lực (overrightarrow Q )

Biểu diễn các lực tính năng vào đồ trên hình vẽ:

 

*

Phân tích (overrightarrow phường = overrightarrow P_1 + overrightarrow P_2 ) với: (overrightarrow P_1 ) tuy nhiên song với phương diện phẳng nghiêng; (overrightarrow P_2 ) vuông góc với phương diện phẳng nghiêng.

Điều kiện cân bằng của chất điểm: (overrightarrow T + overrightarrow Q + overrightarrow P_1 + overrightarrow P_2 = 0)

Xét theo hai phương tuy nhiên song với vuông góc với mặt phẳng nghiêng: (left{ eginarrayloverrightarrow T + overrightarrow P_1 = 0\overrightarrow Q + overrightarrow P_2 = 0endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylT = P_1\Q = P_2endarray ight.)

Từ hình vẽ ta có: (left{ eginarraylP_1 = P.sin alpha \P_2 = P.cos alpha endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylT = P_1 = P.sin alpha = 20.sin 30 = 10N\Q = P_2 = P.cos alpha = 20.cos 30 = 10sqrt 3 Nendarray ight.)

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Một vật có trọng lượng p. = 20N được treo vào một trong những vòng nhẫn O (coi là hóa học điểm). Vòng nhẫn được duy trì yên bằng hai dây OA với OB. Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một góc là 1200. Search lực căng của nhị dây OA với OB.

A  (T_A = T_B = dfrac40sqrt 3 N) B  (T_A = dfrac40sqrt 3 N;T_B = dfrac20sqrt 3 N) C  (T_A = dfrac20sqrt 3 N;T_B = dfrac40sqrt 3 N) D  (T_A = T_B = dfrac20sqrt 3 N)

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Phân tích các lực chức năng vào vật

- Điều kiện cân bằng của một hóa học điểm là vừa lòng lực của các lực chức năng lên nó phải bởi không:

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... = overrightarrow 0 )


Lời giải đưa ra tiết:

Các lực công dụng vào O gồm:

+ sức kéo của thứ nặng: (overrightarrow phường ) (P = 20N)

+ trương lực của dây OA: (overrightarrow T_A )

+ trương lực của dây OB: (overrightarrow T_B )

Biểu diễn các lực công dụng vào vật:

 

*

Chất điểm O nằm cân nặng bằng: (overrightarrow T_A + overrightarrow T_B + overrightarrow p = 0 Leftrightarrow left( overrightarrow T_A + overrightarrow phường ight) + overrightarrow T_B = 0 Leftrightarrow overrightarrow Q + overrightarrow T_B = 0 Leftrightarrow left{ eginarrayloverrightarrow Q uparrow downarrow overrightarrow T_B \Q = T_Bendarray ight.)

( Rightarrow alpha = left( overrightarrow T_A ;overrightarrow Q ight) = 180 - 120 = 60^0)

Có (overrightarrow T_A ot overrightarrow p. Rightarrow )Hình bình hành là hình chữ nhật

Xét tam giác vuông OTAQ có: (left{ eginarraylT_A = dfracP an alpha = dfrac20 an 60 = dfrac20sqrt 3 N\Q = dfracPsin alpha = dfrac20sin 60 = dfrac40sqrt 3 Nendarray ight.)

Lại có: (Q = T_B = dfrac40sqrt 3 N)

Chọn C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một phương diện phẳng, gồm độ lớn đều bằng nhau và từng song một làm thành góc 1200 (hình vẽ). Tìm hòa hợp lực của chúng.

*

A  F1 B  2F1 C  3F1 D  0

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Sử dụng luật lệ hình bình hành: ví như hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ bỏ điểm đồng quy màn trình diễn hợp lực của chúng.

 

*

Biểu thức: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

Độ bự của hòa hợp lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (overrightarrow F_123 = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 = overrightarrow F_12 + overrightarrow F_3 )

*
 

Vì (left{ eginarraylF_1 = F_2\left( overrightarrow F_1 ;overrightarrow F_2 ight) = 120^0endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylF_12 = F_1 = F_2\left( overrightarrow F_12 ;overrightarrow F_2 ight) = 60^0endarray ight.)

Do vậy (left{ eginarrayloverrightarrow F_12 ,, uparrow downarrow ,overrightarrow F_3 \F_12 = F_3endarray ight. Rightarrow overrightarrow F_123 = overrightarrow F_12 + overrightarrow F_3 = overrightarrow 0 )

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 15 : đến hai lực đồng quy tất cả cùng độ mập 10 N. Góc thân hai lực bởi bao nhiêu thì thích hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?

A  900 B 1200C  600 D  00

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp :

*
 Áp dụng nguyên tắc hình bình hành: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

Độ bự của đúng theo lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Ta gồm F1 = 10 N; F2 = 10 N; F = 10 N

Công thức tính độ mập của vừa lòng lực :

(F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha Rightarrow cos alpha = fracF^2 - F_1^2 - F_2^22F_1F_2 = frac10^2 - 10^2 - 10^22.10.10 = - frac12 Rightarrow alpha = 120^0)

Chọn B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : phân tích lực (overrightarrow F ) thành lực (overrightarrow F_1 ) với vecto lực (overrightarrow F_2 ) theo hai phương OA cùng OB (hình 9 vẽ). Giá trị nào sau đó là độ mập của hai lực thành phần?

*

A F1 = F2 = F B (F_1; = F_2; = fracF2) C F1 = F2 = 1,15F D F1 = F2 = 0,58F

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Sử dụng quy tắc hình bình hành: giả dụ hai lực đồng quy làm thành nhì cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo cánh kẻ từ bỏ điểm đồng quy màn biểu diễn hợp lực của chúng.

Phân tích lực là sửa chữa thay thế một lực bởi hai hay những lực có tác dụng giống y như lực đó.


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

 

Áp dụng phép tắc hình bình hành: trường đoản cú điểm ngọn của vecto (overrightarrow F ) theo thứ tự vẽ những đoạn thẳng tuy vậy song với OA và OB ta đượcr (overrightarrow F_1 ) bên trên OA cùng (overrightarrow F_2 ) bên trên OB sao cho: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

 

*

Ta bao gồm hình bình hành(OF_1FF_2) bao gồm đường chéo OF là con đường phân giác của góc O bắt buộc (OF_1FF_2) là hình thoi

Tam giác F1OI vuông trên I có:

(eginarraylcos 30 = fracOIOF_1 Rightarrow OF_1 = fracOIcos 30 = fracfracOF2cos 30 = 0,58.OF\ Rightarrow F_1 = F_2 = 0,58Fendarray)

Chọn D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : Một hóa học chịu nhì lực tác dụng có thuộc độ mập 40 N và tạo ra với nhau góc 1200. Tính độ phệ của vừa lòng lực tính năng lên chất điểm.

Xem thêm: Lý Thuyết Tin Học 10: Bài 8 Tin Học Lớp 10, Tin Học 10 Bài 8: Những Ứng Dụng Của Tin Học

A 10 NB đôi mươi NC 30 ND 40 N

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

Độ mập của phù hợp lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

Độ béo của đúng theo lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha = sqrt 40^2 + 40^2 + 2.40.40.cos 120 = 40N)

Chọn D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : mang đến hai lực đồng quy có độ lớn 4(N) và 5(N) hợp với nhau một góc α. Tính góc α ? Biết rằng hợp lực của nhì lực trên có độ lớn bằng 7,8(N)

A  30015"B  60045"C  60015"D  30045"

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Phương pháp :

 

*

Áp dụng quy tắc hình bình hành: (overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 )

Độ béo của hợp lực: (F = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha )


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

Ta tất cả F1 = 4 N; F2 = 5 N; F = 7,8 N

Công thức tính độ phệ của đúng theo lực :

(F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2.cos alpha Rightarrow cos alpha = fracF^2 - F_1^2 - F_2^22F_1F_2 = frac7,8^2 - 4^2 - 5^22.4.5 Rightarrow alpha = 60^015")

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 12N, 15N, 9N. Hỏi góc thân 2 lực 12N cùng 9N bằng bao nhiêu ?

A
*
B
*
C
*
D
*

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi đôi mươi : cha lực có cùng độ lớn bằng 10N trong các số đó F1 cùng F2 hợp với nhau góc 600. Lực F3 vuông góc mặt phẳng cất F1, F2. Hòa hợp lực của bố lực này còn có độ lớn.