Tổng hợp cách giải một số dạng bài bác tập về tổng hợp với phân tích lực đồng quy theo nguyên tắc hình bình hành


1. Tổng phù hợp lực là thay thế hai hay nhiều lực tính năng đồng thời vào một vật bởi vì một lực sao cho chức năng vẫn không nắm đổi. Lực thay thế gọi là thích hợp lực.

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp lực lớp 10

Dạng 1: Tổng phù hợp hai lực

- sử dụng quy tắc hình bình hành

- áp dụng quy tắc nhì lực cùng phương, thuộc chiều

- thực hiện quy tắc nhì lực cùng phương, ngược chiều

Dạng 2: Tổng hợp bố lực (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,overrightarrow F_3 )

Bước 1: Lựa nhì cặp lực theo thiết bị tự ưu tiên thuộc chiều hoặc trái chiều hoặc vuông góc, tổng hợp chúng thành một lực tổng hợp (overrightarrow F_12 )

Bước 2: Tiếp tục tổng hòa hợp lực (overrightarrow F_12 ) với lực (overrightarrow F_3 ) còn sót lại cho ra được lực tổng hợp sau cùng (overrightarrow F )

Áp dụng luật lệ hình bình hành

 

*

(left{ eginarraylF = sqrt F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2cos alpha \left| F_1 - F_2 ight| le F le F_1 + F_2endarray ight.)

*Ba trường hợp sệt biệt

+ nhì lực cùng phương, thuộc chiều:

 

*

(overrightarrow F_1 uparrow uparrow overrightarrow F_2 :alpha = 0^0 Rightarrow F = F_1 + F_2)

+ nhì lực cùng phương, ngược chiều:

 

*

(overrightarrow F_1 uparrow downarrow overrightarrow F_2 :alpha = 180^0 Rightarrow F = left| F_1 - F_2 ight|)

+ hai lực vuông góc:

 

*

(overrightarrow F_1 ot overrightarrow F_2 :alpha = 90^0 Rightarrow F = sqrt F_1^2 + F_2^2 )

Bài tập ví dụ: Một hóa học điểm chịu các lực chức năng có hướng như hình vẽ và tất cả độ béo lần lượt là (F_1 = 60N,F_2 = 30N,F_3 = 40N). Xác lý thuyết và độ lớn lực tổng hợp công dụng lên chất điểm


*
 

Hướng dẫn giải

Ta tổng hợp các lực như hình vẽ:

 

*

+ Tổng vừa lòng hai lực cùng phương, trái hướng (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ) ta được lực (overrightarrow F_12 )

Suy ra ta có:

(overrightarrow F_1 uparrow downarrow overrightarrow F_2 :alpha = 180^0 \Rightarrow F = left| F_1 - F_2 ight|)= 60 – 30 = 30N

+ Tổng thích hợp hai lực (overrightarrow F_12 ,overrightarrow F_3 )theo quy tắc hình bình hành ta được lực tổng đúng theo (overrightarrow F )

Ta có: (overrightarrow F_12 ot overrightarrow F_3 :alpha = 90^0\ Rightarrow F = sqrt F_12^2 + F_3^2 = sqrt 30^2 + 40^2 = 50N)

2. Phân tích lực (ngược với tổng hòa hợp lực): là thay thế một lực bởi hai hay các lực chức năng đồng thời sao cho tính năng vẫn không cố gắng đổi.


Lưu ý: phân tích lực là phép toán trái lại với tổng hợp lực, cho nên nó cũng tuẫn theo phép tắc hình bình hành. Mặc dù nhiên, chỉ lúc biết một lực có công dụng cụ thể theo nhì phương nào thì mới phân tích lực kia theo nhì phương ấy.

Bài tập ví dụ: Một vật nằm trên mặt nghiêng góc 300 so với phương ngang chịu chức năng của trọng lực có độ phệ là 50 N. Xác minh độ lớn những thành phần của trọng tải theo phương vuông góc và song song với mặt nghiêng.

Xem thêm: Trào Lưu " Đi Đường Quyền Có Nghĩa Là Gì ? Vì Sao Cả Thế Giới "Đua Nhau" Dùng

Hướng dẫn giải

Ta phân tích trọng tải (overrightarrow phường ) thành nhị thành phần (overrightarrow P_1 ,overrightarrow P_2 ) theo phương tuy nhiên song cùng vuông góc với phương diện phẳng nghiêng như hình vẽ:

 

*

Từ hình vẽ ta có: (left{ eginarraylP_1 = Psin alpha = 50.sin 30^0 = 25N\P_2 = Pcos alpha = 50.cos 30^0 = 25sqrt 3 Nendarray ight.).