Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp những chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ bản từ học tập kỳ 1 mang đến học kỳ 2 có những bài tập minh họa để giúp đỡ các con rất có thể hệ thống lại con kiến thức, bên cạnh đó kèm theo những phiếu bài tập để những con cùng rèn luyện nhé


Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số tương thích vào địa điểm chấm.

Bạn đang xem: Bài tập toán so sánh lớp 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết hàng số và sắp xếp các số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo trang bị tự từ bé đến lớn: …………………………………………………….

– Theo máy tự từ béo đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo máy tự từ bé xíu đến lớn: ……………………………………………..

– Theo đồ vật tự từ mập đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn: ……………………………………………

– Theo sản phẩm tự từ to đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết các số theo lắp thêm tự từ nhỏ bé đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo sản phẩm công nghệ tự:

– Từ bé bỏng đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ bự đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: tra cứu số lớn nhất và số nhỏ bé nhất

Bài 1: Số tròn chục bé xíu nhất có hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ nhắn nhất trong các số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số bự nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số béo nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: các phép cộng, trừ vào phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số thích hợp vào vị trí trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải vấn đề có lời văn

Bài 1: Hồng bao gồm 8 que tính, Lan bao gồm 2 que tính. Hỏi cả đôi bạn trẻ có từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: bên trên bờ có trăng tròn con vịt, dưới ao có 3 chục bé vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu nhỏ vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính mê thích hợp.

a) Có:13 loại kẹo

Có tất cả: …. Loại kẹo?

b) Có: 8 bé lợn

Bán: 7 con lợn

Còn lại: ….. Con lợn?

Bài 4: Viết phép tính đam mê hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. Quả cam?

b. Có: 10 chiếc kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ….. Dòng kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhì tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A tất cả 40 học sinh, lớp 1B bao gồm 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học tập sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học tập sinh

Cả nhị lớp :… học sinh?

Đổi: 3 chục học viên = ……… học tập sinh

Tổng hòa hợp phiếu bài xích tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ là 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, trường đoản cú 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng:

1, Số phệ nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ bé nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay tắp lự trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, chúng ta Lan có 2 cái cây bút chì, mẹ mua thêm cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây viết chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp tới xếp những số sẽ cho

a, Theo lắp thêm tự từ bé bỏng đến lớn: …………………………………………….

b, Theo đồ vật tự từ béo đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một vài biết rằng đem số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được hiệu quả bằng 3?

Số cần tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài bác tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số từ bỏ 89 cho 100 :

b) Viết số vào vị trí chấm:

Số tức thời trước của 99 là …… ; 70 có …… chục cùng … solo vị

Số ngay tức khắc sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục với … đơn vị

Chủ đề 2: Độ dài cùng đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng theo những số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………

Đoạn AC dài 6cm: ……………………

Đoạn BC lâu năm 10cm:……………………

Đoạn AB dài 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào khu vực trống:

a, Số 15 có …. Chục cùng …. đối chọi vị.

Số trăng tròn gồm …. Chục với …. đơn vị.

Số 17 có …. Chục cùng …. đối kháng vị.

Số 9 có …. Chục cùng …. đối chọi vị.

b, Số ….gồm 1 chục với 0 đối chọi vị.

Số ….gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 solo vị.

Số ….gồm 2 chục với 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ ko nhớ ko kể phạm vi 100

Phần có thể nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng giỏi sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: hiệu quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số đề nghị điền vào khu vực chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ gồm 19 trái táo, Hạ mang đến Ngọc 2 quả và mang lại Lan 3 quả. Hỏi Hạ còn sót lại bao nhiêu quả táo?

A. 10 quả B. 12 quả C. 13 quả D. 14 quả

Phần trường đoản cú luận

bài 1: tiến hành phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – 20 + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền dấu hoặc số tương thích vào nơi chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + trăng tròn … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: hai gà bà bầu ấp nở ra được tổng số 24 con gà con, biết rằng gà mẹ trước tiên ấp nở được số kê con bởi số nhỏ dại nhất có hai chữ số. Hỏi gà người mẹ thứ nhì ấp nở được từng nào gà con?

Lời giải:

Cây bưởi còn lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 trái bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ rồi hiểu giờ.

Trên mặt đồng hồ có kim ngắn chỉ giờ với kim lâu năm chỉ phút.Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số làm sao thì đồng hồ thời trang đang chỉ giờ đó.

Ví dụ: Đồng hồ sau đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang có kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 đề nghị ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút để được giờ đam mê hợp

Em vẽ thêm hoặc quay các kim đồng hồ để được giờ đam mê hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang có kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 1 thì sẽ là một trong những giờ.

Em buộc phải vẽ thêm kim đồng hồ đeo tay như sau:

*

Dạng 3: xác minh giờ ứng với các hoạt động trong ngày.

Tùy vào từng chuyển động cho trước, em xác định đồng hồ tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: tự 6 tiếng sáng đến 7 giờ chiếu sáng em đã dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ cho 10 giờ, em đang học bài xích trên lớp.

Giờ trưa: từ bỏ 11 giờ mang lại 1 tiếng chiều, em nạp năng lượng trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ chiều em thâm nhập thể thao, tắm rửa gội.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Blossom Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Tiếng Anh

Giờ tối: tự 6 giờ đồng hồ tối, em ban đầu ăn tối, học bài hoặc xem TV.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp những nắm được các chủ đề bài bác tập toán lớp 1 cơ phiên bản từ học kỳ 1 đến học kỳ 2 nhé