A. The weather trang 134 sgk giờ đồng hồ Anh 6B. Activities in the seasons trang 138 sgk giờ đồng hồ Anh 6D. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 13 Activities & the seasons trang 134 sgk tiếng Anh 6 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài bác tập tất cả trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 với 4 kỹ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, từ bỏ vựng,.. để giúp đỡ các em học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 13: activities and the seasons

Unit 13. Activities and the seasons – vận động và những mùa

A. The weather trang 134 sgk tiếng Anh 6

(Thời tiết)

1. Listen and repeat trang 134 sgk giờ Anh 6

*

Tạm dịch:

a) It is hot in the summer: Mùa hè, trời nóng.

b) It is cold in the winter: Mùa đông, trời lạnh.

c) It is warm in the spring: Mùa xuân, trời ấm.

d) It is cool in the fall: Mùa thu, trời mát.

2. Practise with a partner. Ask & answer questions about the weather trang 135 sgk giờ đồng hồ Anh 6

(Thực hành với bạn cùng học. Hỏi vả trả lời thắc mắc về thời tiết.)

Example

What’s the weather like in the summer? ⇒ It’s hot.

Answer: (Trả lời)

– What’s the weather like in the spring? ⇒ It’s warm.

– What’s the weather lượt thích in the fall / autumn? ⇒ It’s cool.

– What’s the weather lượt thích in the winter? ⇒ It’s cold.

Tạm dịch:

Ví dụ

Thời tiết như thế nào vào mùa hè? ⇒ Trời nóng.

***

– Thời tiết như thế nào vào mùa xuân? ⇒ Trời ấm.

– Thời tiết ra sao vào mùa thu? ⇒ Trời mát.

– Thời tiết như thế nào trong mùa đông? ⇒ Trời lạnh.

3. Listen and repeat. Then ask & answer the questions trang 135 sgk giờ Anh 6

*

Tạm dịch:

a) I like hot weather: Tôi say mê thời huyết nóng.

b) We lượt thích cold weather: Chúng tôi ham mê thời tiết lạnh.

c) She likes cool weather: Cô ấy say mê thời máu mát.

d) They lượt thích warm weather: Họ ưa thích thời tiết ấm.

Answer: (Trả lời)

– What weather do you like? ⇒ I like cool weather.

– What weather does your friend like? ⇒ He likes cold weather.

– What weather vì chưng they lượt thích ? ⇒ They like warm weather.

Tạm dịch:

– Thời tiết bạn muốn gì? ⇒ Tôi ưa thích thời tiết mát mẻ.

– bạn của mình muốn thời ngày tiết gì? ⇒ Anh ấy yêu thích thời tiết lạnh.

– Họ đam mê thời huyết nào? ⇒ Họ phù hợp thời tiết nóng áp.

4. Read trang 136 sgk tiếng Anh 6

*

*

Tạm dịch:

Khi trời nóng, ba đi bơi.

Khi trời lạnh, anh ấy chơi bóng đá.

Khi trời mát, anh ấy chạy bộ.

Khi trời ẩm, anh ấy đi câu.

Now practise with a partner. (Bây giờ thực hành với các bạn cùng học.)

a) What does ba do when it …? ⇒ When it’s …, he… .

b) When vày you vì chưng when it’s …? ⇒ When it’s …, I … .

Answer: (Trả lời)

a) A: What does cha do when it’s hot?

B: He goes swimming.

A: What does cha do when it’s cool?

B: He goes for a walk.

A: What does cha do when it’s warm?

B: He goes fishing.

b) A: What do you bởi vì when it’s hot?

B: I go swimming.

A: What vì chưng you bởi vì when it’s cold?

B: I play football.

A: What vì you vì chưng when it’s warm?

B: I go walking.

Tạm dịch:

a) A: Ba làm gì khi trời nóng?

B: Anh ấy đi bơi.

A: Ba làm những gì khi trời mát?

B: Anh ấy đi dạo.

A: Ba làm cái gi khi trời ấm?

B: Anh ấy đi câu cá.

b) A: Bạn làm gì khi trời nóng?

B: Tôi đi bơi.

A: Bạn làm cái gi khi trời lạnh?

B: Tôi chơi bóng đá.

A: Bạn làm gì khi trời ấm?

B: Tôi đi dạo.

5. Remember trang 137 sgk giờ đồng hồ Anh 6

*

B. Activities in the seasons trang 138 sgk giờ Anh 6

1. Listen & repeat trang 138 sgk giờ đồng hồ Anh 6

*

*

Tạm dịch:

a) Vào mùa xuân shop chúng tôi thường chơi bóng chuyền.

b) Đôi lúc họ đi dạo thuyền buồm vào mùa thu.

c) Tôi hay đi bơi vào mùa hè.

d) Cô ấy thường thường chơi mong lông vào mùa thu.

e) cửa hàng chúng tôi luôn luôn luôn chai bóng rổ vào mùa đông.

f) Mùa dông anh ấy không lúc nào đi câu

2. Write lists of things you bởi vì in the different seasons trang 139 sgk tiếng Anh 6

(Viết danh sách những bài toán em làm trong những mùa không giống nhau.)

*

Answer: (Trả lời)

a) In the spring: going walking, going for a walk in the park, having a xe đạp ride in the country.

b) In the summer: going swimming, going sailing, playing some sports such as football, tennis, badminton,…

c) In the fall or autumn: going fishing, going camping,…

d) In the winter: watching TV, reading books,…

***

Minh : What vày you bởi in the spring?

Ba : I always ride my bike. What vị you do?

Minh : I go walking in the park. What vì you bởi vì in the summer?

Ba : I often go camping.

Minh : In the autumn?

Ba : Well, I usually go fishing.

***

In the spring, I often go walking, especially in the evening or go for a walk in the park. Sometimes, I have a xe đạp ride in the country. In the summer, I often go on holiday on mv uncle’s farm. Here, I help my uncle with his farm work.

Tạm dịch:

a) Vào mùa xuân: đi bộ, đi bộ trong công viên, đi xe đạp ở miền quê.

b) Vào mùa hè: đi bơi, đi thuyền buồm, chơi một số trong những môn thể thao như láng đá, quần vợt, ước lông, …

c0 Vào ngày thu hay mùa thu: đi câu cá, đi gặm trại, …

d) Vào mùa đông: coi TV, phát âm sách, …

***

Minh: Bạn làm những gì vào mùa xuân?

Ba: Tôi luôn luôn đạp xe. Các bạn làm gì?

Minh: Tôi đi dạo trong công viên. Bạn làm cái gi vào mùa hè?

Ba: Tôi thường xuyên đi cắn trại.

Minh: Vào mùa thu?

Ba: Tôi hay đi câu cá.

***

Vào mùa xuân, tôi thường đi bộ, nhất là vào đêm tối hoặc quốc bộ trong công viên. Đôi khi, tôi đi xe cộ đạp tại một miền quê. Vào mùa hè, tôi thường đi nghỉ ngơi trên trang trại của chú ấy vv. Ở đây, tôi góp chú của tớ với công việc nông trại của mình.

3. Remember trang 139 sgk giờ đồng hồ Anh 6

*

Dưới đó là phần từ vựng giờ anh lớp 6 Unit 13 Activities và the seasons:

C. Vocabulary (Phần từ bỏ vựng)

– activity /æk’tiviti/ (n): hoạt động, sinh hoạt

– season /’si:zn/ (n): mùa

– weather /’weθə/ (n): thời tiết

– Summer /’sʌmə/ (n): mùa hè

– Winter /wintə/ (n): mùa đông

– Autumn /’ɔ:təm/ (n): mùa thu

– Fall /fɔ:l/ (n): mùa thu

– Spring /spriɳ/ (n): mùa xuân

– rain /rein/ (n/v): mưa

– rainy season /’reini ‘si:zn/ (n): mùa mưa

– wet season /wet’si:zn/ (n): mùa mưa

– dry season /drai ‘si:zn/ (n): mùa khô

– sunny season /’sʌni’si:zn/ (n): mùa nắng

– hot /hɔt/ (adj): nóng

– cold /kould/ (adj): lạnh, rét

– cool /ku:l/ (adj): mát

– warm /wɔ:m/ (adj): ấm

– dry /drai/ (adj): khô

– wet /wet/ (adj): ướt, độ ẩm ướt

– humid /’hju:mid/ (adj): ẩm, độ ẩm ướt

– sultry /’sʌltri/ (adj): oi bức

– basketball /’bɑ:skitbɔ:l/ (n): láng rổ

– volleyball /’vɔlibɔ:l/ (n): bóng chuyền

– go for a walk /gou fɔ ə wɔ:k/ (v): đi dạo

– go sailing /gou seiliɳ/ (v): đi dạo thuyền buồm

– die /dai/ (v): chết

Dưới đây là phần Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities và the seasons:

D. Grammar (Ngữ pháp)

1. Hỏi thời tiết

Để hỏi về thời tiết như vậy nào, những em sử dụng mẫu câu:

What + be + THE WEATHER like + …?

What is the weather like today? Thời tiết hôm nay như cầm cố nào?What is the weather like in Hanoi? Thời tiết thành phố hà nội như thế nào?What is the weather lượt thích here in the sunny season? Vào mùa nắng, tiết trời ở đây như vậy nào?

Để vấn đáp cho câu hỏi thời tiết, bọn họ thường thực hiện mẫu câu It + be + tính trường đoản cú chỉ thời tiết.

Các tính từ chỉ thời tiết rất có thể là: cool: mát; wet: ướt; sultry: oi bức; hot: nóng; windy: có gió; cold: lạnh; cloudy: nhiều mây; chilly: lạnh thấu xương; foggy: nhiều sương mù; sunny: có nắng; misty: nhiều sương muối; rainy: có mưa; icy: đóng băng; fine: trời đẹp; frosty: giá rét; dull: nhiều mây; stormy: có bão; overcast: u ám; dry: khô; humid: ẩm ướt.

2. Mệnh đề When

Câu: When it’s hot, ba goes swimming. Gồm hai thành phần:

Thành phần chính: bố goes swimming

Thành phần chỉ thời gian: When it’s hot.

Có thể nói rằng câu trên là 1 dạng Mệnh đề quan hệ, trong những số đó Mệnh đề tình dục When cho chúng ta biết rõ rộng về thời hạn của người hay thiết bị mà người nói mong muốn nói tới.

Nếu mệnh đề when sinh hoạt đầu câu, các em chăm chú sử dụng vệt phảy (,) để biệt lập với mệnh đề chính. Trường hợp mệnh đề when sống cuối câu, họ không cần sử dụng dấu phảy. Ví dụ:

What does he bởi vì when it is hot? Cậu ấy làm gì khi trời nóng?When it is cold, he plays soccer. Khi trời lạnh, cậu ta đùa bóng đá.

Xem thêm: Ngôn Ngữ Lập Trình Gồm Những Gì ? (15') Ngôn Ngữ Lập Trình Gồm Những Gì

He plays soccer when it’s cold.

Bài trước

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần lí giải Giải bài xích tập tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities và the seasons trang 134 sgk giờ Anh 6 đầy đủ, gọn ghẽ và đúng mực nhất. Chúc các bạn làm bài xích Tiếng Anh tốt!