Tổng hợp những bài tập phần: B. Vocabulary và Grammar - Unit 12. Robots - SBT tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


bài 1

1. Match the verbs 1 – 5 to lớn the phrases a – e

(Nối những động từ là 1 - 5 với những cụm a - e)

1. Doa. As a guard

2. Repairb. My toys away

3. Iromc. Broken machines

4. Workd. The clothes

5. Pute. The dishes

Lời giải chi tiết:

1 - e

2 - c

3 - d

4 - a

5 - b

1. Vày the dishes: rửa chén đĩa

2. Repair broken machines: thay thế sửa chữa máy bị hỏng

3. Iron the clothes: ủi quần áo

4. Work as a guard: thao tác làm việc như một bảo vệ


bài 2

2. Fill each gap with a phrase in 1 

(Điền vào mỗi chỗ trống một cụm từ của phần 1)

 

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. We hate doing the housework so I want it to bởi vì the dishes after we have a meal.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 12

(Chúng tôi ghét thao tác nhà bởi vì vậy tôi mong mỏi nó làm những món ăn uống sau khi shop chúng tôi dùng bữa.)

2. Can it work as a guard when I’m not home? I’m often away on business.

(Nó gồm thể hoạt động như một người bảo đảm khi tôi không có nhà không? Tôi thường xuyên đi công tác xa.)

3. I want it to help me to repair broken machines.

(Tôi mong mỏi nó giúp tôi sửa chữa thay thế những chiếc máy bị hư trong xưởng của tôi vày tôi không thể thao tác làm việc đó một mình.)

4.I’m too busy with my studies, so I don’t have enough time for other things. I want it to iron the clothes before I can wear them.

 (Tôi quá mắc với việc học nên không tồn tại đủ thời gian cho những việc khác. Tôi ý muốn nó ủi quần áo trước lúc tôi hoàn toàn có thể mặc chúng.)

5. I have a lot of toys và often play with them. Can it put my toys away for me every evening?

  (Tôi có không ít đồ đùa và thường nghịch với chúng. Nó hoàn toàn có thể cất đồ nghịch của tôi đi đến tôi các buổi tối không?)


bài 3

3. Write another word / phrase for each verb in 1 & make a sentence with it. 

(Viết một từ hoặc các từ khác cho từng động từ bỏ phần 1 cùng đặt câu với nó)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Bởi the dishes: rửa chén bát đĩa

→  I want a machine to lớn help me vì chưng the dishes. (Tôi ý muốn một chiếc máy giúp tôi rửa chén bát đĩa)

2. Feed the baby: cho nhỏ nhắn ăn

→ I want a machine to help me feed the baby. (Tôi ý muốn có một loại máy sẽ giúp tôi mang lại em nhỏ xíu ăn.).

3. Cut the hedge: cắt tỉa hàng rào

→ I’m too busy, so I have no time to cut the hedge. (Tôi vượt bận, vì chưng vậy tôi không tồn tại thời gian để giảm tỉa hàng rào.)

4. Make the bed: vệ sinh giường

→  I usually late for school, so I want a machine to lớn help me lớn make the bed every morning. (Tôi liên tiếp muộn học, vì thế tôi hy vọng một chiếc máy giúp tôi dọn nệm mỗi sáng.)


bài 4

4. Match the sentences 1 – 5 lớn the phrases a – e

(Nối những câu 1 – 5 với những cụm từ a – e)

1. They can cook, make tea or coffee, và clean our houses

a. Doctor robots

2. They can teach children instead of human teachers.

b. Space robots

3. They can build buildings, bridges and roads.

c. Trang chủ robots

4. They can help us lớn find and repair problems in our bodies.

d. Worker robots

5. They can build space stations on the Moon and other planets.

e. Teacher robots

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - c

2 - e

3 - d

4 - a

5 - b

1. They can cook, make tea or coffee, & clean our houses →   home robots

(Chúng hoàn toàn có thể nấu ăn, pha trà hoặc cà phê và dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa → robot gia đình)

2. They can teach children instead of human teachers. → teacher robots

(Chúng hoàn toàn có thể dạy trẻ em thay bởi giáo viên →  robot giáo viên)

3. They can build buildings, bridges & roads →  worker robots

(Chúng rất có thể xây dựng các tòa nhà, cầu và mặt đường → robot công nhân)

4. They can help us to lớn find & repair problems in our bodies → doctor robots

(Chúng có thể giúp bọn họ tìm và sửa chữa thay thế những sự việc trong cơ thể chúng ta 

→ robot bác bỏ sĩ)

5. They can build space stations on the Moon and other planets → space robots

(Chúng hoàn toàn có thể xây dựng các trạm vũ trụ cùng bề mặt trăng và các hành tinh khác 

→ robot ko gian)


bài xích 5

5. Read the following English Language Ability Questionnaire và write sentences about Phong’s ability in English 

(Đọc bảng câu hỏi khả năng tiếng Anh dưới đây và viết những câu về năng lực tiếng Anh của Phong)


Student’s name: Hoang Thanh Phong

ENGLISH LANGUAGE ABILITY QUESTIONNAIRE

Skills

Can

Can’t

1. Understand conversational English

v

 

2. Speak English on the phone

 

v

3. Read an English newspaper

v

 

4. Read an English novel

 

v

5. Speak with a group of people

 

v

6. Write a social letter

v

 

7. Write an article

v

 

8. Give a presentation on social issues

 

v


Phương pháp giải:

Sử dụng cấu trúc “can/ can’t vày sth”

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Phong can understand conversational English.

(Phong hoàn toàn có thể hiểu giờ đồng hồ Anh giao tiếp.)

2. Phong can’t speak English on the phone.

(Phong tất yêu nói giờ Anh trên điện thoại.)

3. Phong can read an English newspaper.

(Phong rất có thể đọc một tờ báo giờ đồng hồ Anh.)

4. Phong can’t read an English novel.

(Phong quan yếu đọc một cuốn tiểu thuyết giờ đồng hồ Anh.)

5. Phong can’t speak with a group of people. 

(Phong ko thể thì thầm với một tổ người.)

6. Phong can write a social letter.

(Phong rất có thể viết một bức thư làng mạc hội.)

7. Phong can write an article.

(Phong có thể viết một bài báo.)

8. Phong can’t give a presentation on social issues.

Xem thêm: File Iso Là Gì ? Tìm Hiểu Về File Iso Là Gì? File Iso Là Gì

(Phong không thể trình bày về những vấn đề thôn hội.)


bài xích 6

6. Complete the following sentences with the correct khung of the adjectives in brackets.