Sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 trang 26, 27, 28 Unit 10 Vocabulary & Grammar - kết nối tri thức

Trọn bộ giải mã sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 trang 26, 27, 28 Unit 10 Vocabulary & Grammar bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám quá sát chương trình sách bài xích tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài tập về nhà trong SBT giờ Anh 6 dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 10 our houses in the future

*

B. Vocabulary & Grammar

Exercise 1. Circle one odd word A, B, C, or D. Then read them aloud (Khoanh tròn từ khác loại. Đọc lớn chúng)

1. A. Apartment B. House C. Cottage D. Factory

2. A. And B. In C. On D. At

3. A. Kitchen B. Window C. Bedroom D. Living room

4. A. Computer B. Dishwater C. Housework D. Washing machine

5. A. City B. Building C. Village D. Countryside

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án D

Các giải đáp A, B, C ở trong nhóm các loại nhà

2. Đáp án A

Các lời giải B, C, D thuộc đội giới từ

3. Đáp án B

Các lời giải A, C, D nằm trong nhóm các phòng vào nhà

4. Đáp án C

Các lời giải A, B, D thuộc đội các đồ dùng gia đình

5. Đáp án B

Các đáp án A, C, D thuộc nhóm các loại hình đô thị, nông thôn

Exercise 2. Complete the sentences using the words in 1. The first letter of the word is provided for you.(Hoàn thành những câu bằng cách sử dụng các từ vào phần 1. Chữ cái đầu tiên của từ được cung ứng cho bạn.)

1. We live in an a________ in the centre of Ha Noi.

2. There is a beautiful picture o_______ the wall of my room.

3. They cook and eat meals in their small k_______.

4. I have a c________ khổng lồ surf the internet.

5. My uncle lives in a cottage in the v_________.

Đáp án:

1. Apartment

2. On

3. Kitchen

4. Computer

5. Village

Dịch:

1. Cửa hàng chúng tôi sống trong 1 căn hộ tại chính giữa Hà Nội.

2. Bao gồm một tranh ảnh đẹp bên trên tường chống tôi.

3. Bọn họ nấu ăn uống và dùng bữa trong căn bếp nhỏ của họ.

4. Tôi gồm một máy tính xách tay để lướt internet.

5. Chú tôi sống trong một căn nhà tranh vào làng.

Exercise 3. Complete the crossword puzzle (Hoàn thành câu đố chữ)

*

Across

1. In the future, they will have a _______ to learn English.

2. They will have a ________ khổng lồ surf the internet.

3. She will have a ________ that cleans dishes without water.

4. They will have a ________ khổng lồ look after the children.

Down

5. Next century, we will have a ________ khổng lồ buy food from the supermarket.

6. They will have a _______ lớn watch programmes from other planets.

7. They will have a _______ khổng lồ wash and iron our clothes.

Đáp án:

1. Phone

2. Watch

3. Dishwasher

4. Robot

5. Computer

6. Television

7. Washing machine

Dịch:

1. Vào tương lai, họ sẽ sở hữu một chiếc smartphone để học tập tiếng Anh.

2. Họ sẽ sở hữu một chiếc đồng hồ để lướt internet.

3. Cô ấy sẽ có được một chiếc máy rửa bát có thể rửa sạch bát đĩa cơ mà không đề nghị nước.

4. Họ sẽ sở hữu được một người máy nhằm trông trẻ.

5. Vắt kỷ tới, bọn họ sẽ gồm một chiếc máy vi tính để sở hữu thực phẩm từ hết sức thị.

6. Họ sẽ có một chiếc TV nhằm xem các chương trình từ thế giới khác.

7. Họ sẽ có được máy giặt để giặt với ủi áo quần của chúng tôi.

Exercise 4. Match the questions with the answers (Nối câu hỏi với câu trả lời)

1. Will they live longer in the future?

a. Next decade.

2. When will they have computers in their school?

b. By spaceship.

3. How will they travel to the Moon?

c. Yes, they will.

4. What will help them to vị the housework?

d. Under the ocean.

5. Where will they live?

e. The robots will.

Đáp án:

1. C

2. A

3. B

4. E

5. D

Dịch:

1. Họ vẫn sống lâu dài trong sau này à? – Đúng thế.

2. Khi nào họ có máy vi tính trong trường? – Thập kỉ tới.

3. Họ đang du hành lên phương diện trăng bằng phương pháp nào? – bởi tàu ko gian.

4. Điều gì để giúp đỡ họ thao tác làm việc nhà? – Những con rô-bốt.

5. Họ đang sống sống đâu? – bên dưới biển.

Exercise 5. Complete the dialogues with will or won’t. (Hoàn thành bài bác hội thoại với will hoặc won’t)

1. - A: What would you like to drink?

- B: I _______ have a lemonade, please.

2. - A: I’m afraid Linda can’t see you until 4 o’clock.

- B: Oh, in that case I _______ wait.

3. - A: I’m very worried about my examination next week.

- B: Don’t worry. You _______ pass.

4. - A: Look at that dog. It’s dangerous.

- B: Don’t worry. It _______ hurt you.

5. - A: It’s cold in this room.

- B: Is it? I _______ turn on the heater.

Đáp án:

1. Will

2. Won’t

3. Will

4. Won’t

5. Will

Dịch:

1. - A: bạn có nhu cầu uống gì?

- B: làm cho ơn cho tôi một cốc nước chanh.

2. - A: bản thân lo là Linda ko thể chạm mặt bạn trước 4h.

- B: Ồ, trong trường hợp đó mình tất yêu đợi được.

3. - A: Mình hết sức lo về bài bác thi tuần sau.

- B: Đừng lo, bạn sẽ đỗ thôi.

4. - A: Nhìn nhỏ chó cơ đi. Thiệt nguy hiểm!

- B: Đừng lo, nó không làm đau các bạn đâu.

5. - A: Trong phòng này rét mướt quá.

- B: cụ hả? bản thân sẽ nhảy lò sưởi.

Exercise 6. Complete the dialogues using will (‘ll) and the suggested cues in brackets. (Hoàn thành những đoạn hội thoại bởi will (‘ll) cùng các gợi ý trong ngoặc)

1. - A: I’ve got a terrible headache.

- B: ______________________. (get some medicines)

2. - A: Wait! Don’t go!

- B: ______________________. (stay)

3. - A: I need a new camera.

- B: ______________________. (buy)

4. - A: I don’t know how to lớn use this computer.

- B: ______________________. (show)

5. - A: Please remember lớn turn off the lights before you leave.

- B: ______________________. (not forget)

Đáp án:

1. I’ll get you some medicines.

2. I’ll stay.

3. I’ll buy you one.

4. I’ll show you.

5. I won’t forget.

Dịch:

1. - A: Tôi bị nhức đầu ghê khủng.

- B: Tôi sẽ đưa bạn một không nhiều thuốc.

2. - A: ngóng đã! Đừng đi!

- B: Tôi đang ở.

3. - A: Tôi cần một máy ảnh mới.

- B: Tôi đã mua cho bạn một cái.

4. - Đáp: Tôi chần chừ sử dụng máy tính này.

- B: Tôi đã chỉ mang lại bạn.

5. - A: Hãy ghi nhớ tắt đèn trước khi bạn rời đi.

- B: Tôi sẽ luôn nhớ đâu.

Exercise 7. Choose the correct option in brackets khổng lồ complete each sentence. (Chọn lời giải đúng vào ngoặc để chấm dứt mỗi câu)

1. Linh (might/ must) be there on time, I guess.

2. I (might not/ cannot) attend our English contest next Saturday, but I’ll try my best.

3. He practises running every morning. I think he (has to/ might) become a professional runner one day.

4. Her family (should/ might) move khổng lồ the city, but I’m still not sure.

5. We (might/ must) find aliens on Earth one day, but I’m sure they will not speak our language.

Đáp án:

1. Might

2. Might not

3. Might

4. Might

5. Might

Dịch:

1. Linh rất có thể ở đó đúng giờ, tôi đoán thế.

2. Tôi hoàn toàn có thể sẽ không xuất hiện ở cuộc thi tiếng Anh của họ thứ Bảy tới, tuy nhiên tôi sẽ rứa hết sức.

3. Cậu ấy thực hành chạy từng sáng. Tôi nghĩ về cậu ấy rất có thể trở thành một chuyển động viên chạy bài bản một ngày như thế nào đó.

4. Gia đình của cô ấy có thể chuyển tới thành phố, tuy nhiên tôi ko chắc.

Xem thêm: Xổ Số Vietlott Là Gì? Cách Chơi Xổ Số Vietlott Dễ Trúng Nhất

5. Chúng ta cũng có thể tìm thấy người thiên hà trên Trái Đất một ngày nào đó, tuy thế tôi chắc hẳn rằng họ sẽ không còn nói ngôn từ của bọn chúng ta.