Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và download ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (104.21 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Bài tập thực hành 5 tin học 11

III. Hoạt động dạy học1. Hoạt động 1: giải quyết bài toán 1-Rèn luyện tài năng lập trìnha. Mục tiêu:- học sinh biết so với u cầu bài tốn nhằm viết một lịch trình hoàn chỉnh.- tập luyện cho học viên khả năng bốn duy và kỹ năng lập trình bởi ngơn ngữ lập trìnhPascal.b. Nội dung: bài xích tốn 1: Viết chương trình nhập từ keyboard một xâu kí từ bỏ S cùng thơng báo ra mànhình số lần xuất hiện thêm của mỗi chữ cái tiếng anh vào S (không phân minh chữ hoa haychữ thường).  Chương trình:Program baitap2;Var st: string<20>;ch: char;i, dem: integer;BeginWrite(‘Nhap xau ki tu’);Readln(st);For ch:= ‘A’ lớn ‘Z’ DoBeginDem:= 0;For i:= 1 lớn length(st) DoIf upcase(st) = ch Then dem:=dem + 1;If dem > 0 Then write(‘so lan xuat hien ki tu ’,ch,’ la ’,dem)Else write(‘khong co chu cai tieng anh vào xau st’);End;Readln;End.
2. Hoạt động 2: xử lý bài toán 2-Rèn luyện kỹ năng lập trình.a. Mục tiêu:- học sinh biết so sánh u cầu bài bác tốn để viết một lịch trình hồn chỉnh.- tập luyện cho học sinh khả năng tư duy và tài năng lập trình bởi ngơn ngữ lập trìnhPascal.b. Nội dung: bài xích tốn 2: Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự ‘anh’ bằng cụmkí từ ‘em’. Chương trình:Program baitap3;Var s, s1, s2: string;i: integer;BeginWrite(‘nhap mot xau ’);Readln(s) ;S1:= ‘anh’;S2:= ‘em’;While pos(s1, s) 0 DoBeginI:= pos(s1, s);Delete(s, I, 3);Insert(s2, s, i);End; Write(‘xau sau khi thay the’,s);Readln;End.3. Quá trình tiến hành
TG nội dung ghi bảngHoạt rượu cồn của Giáo viênHoạt rượu cồn của học sinh vận động 1: giải quyết bài toán 1-Rèn luyện năng lực lập trìnhI. Bài bác tốn 1 Nêu ngôn từ đề bài. chăm chú nghe giảng1. Khẳng định bài toán Hỏi: tài liệu vào, dữ liệu  quan tâm đến trả lời câura của bài xích toán?hỏi. Input: Một xâu S. Output: Dãy các số ứng  Ví dụ:S:= ‘cham chi’;với sự xuất hiện củamỗi nhiều loại kí tự vào xâu tác dụng xuất hiện của những kítự vào xâu S:a: 1 c: 2h: 2i: 1m: 12. Ý tưởng bài bác toán Hỏi: Em hãy nêu ý tưởng  quan tâm đến trả lời:để xử lý bài tốn?Bắt đầu từ bỏ kí tự đầu đếnkí từ cuối xâu, kiểm traxem kí tự đó xuất hiệnmấy lần. Hỏi: Em hãy nêu các3. Thuật toán
 lưu ý đến trả lời:bước thực hiện?B1: Nhập xâu S;B2: ch:= ‘A’; i:=1;dem:=0;B3: ví như ch>‘Z’ thì kếtthúc.B4: nếu như S= ‘ch’ thìdem := dem+1;B5: i:= i+1;B6: trường hợp i thì trở về B4, ngược lạithơng báo dem; i:=1;dem:= 0;B6: Tăng ch lên một kíYêucầucảlớpviết4. Viết chương trìnhtự, quay trở về B4;chương trình tương đối đầy đủ dựavào các bước đã nêu trên. Chạy chương trình bằngngơn ngữ Pascal. chuyển động 2: giải quyết bài toán 2-Rèn luyện tài năng lập trìnhII. Bài tốn 2 Nêu ngôn từ đề bài
 chú ý nghe giảng1. Khẳng định bài toán Hỏi: dữ liệu vào, tài liệu  học tập sinh suy xét trả  Input: Một xâu S Output: Xâu sau khithay chũm cum tự ’anh’bằng cụm từ ’em’.2. Ý tưởng bài bác toán3. Dàn ý chương trình4. Viết chương trìnhra của bài xích tốn? Ví dụ:Cho xâu:S:=’Ngọc anh la anh cua toi’Kết quả:S=’Ngoc em la em cua toi’ Hỏi: Em hãy nêu ý tưởngđể giải quyết và xử lý bài toántrên? Hỏi: Em hãy chỉ dẫn dàn ýchương trình? Yêu mong cả lớp viết
chương trình rất đầy đủ dựavào các bước đã nêu trên Chạy lịch trình bằngngơn ngữ Pascal.lời. học tập sinh lưu ý đến trảlời:Tìm trong xâu S, từ bỏ tráiqua nên vị trí cụm từ’anh’ và thay thế cụm từ’anh’ bởi cụm từ bỏ ’em’dựa vào vị trí tìm được. học tập sinh để ý đến trảlời:Phần khai báoBeginChừng như thế nào còn tìm kiếm thấyxâu con ’anh’ trong xâuS cịn làm cha việc sau:- tra cứu vị trí bắt đầu củaxâu ’anh’;- Xóa xâu ’anh’ vừa tímthấy;- Chèn xâu ’em’ vào xâuS trên vị trí trước đó xuấthiện xâu ’anh’.In công dụng xâu SEnd.
IV. Đánh giá bán cuối bài1. Hầu như nội dung đã họco một vài thuật tốn dễ dàng liên quan cho xâu kí tự: đếm số lần lộ diện của mỗikí tự trong xâu, sửa chữa cụm tự này bởi cụm từ khác trong xâu.2. Bài xích tập về nhào ngừng các bài tập trong huyết này vào vở.o Đọc trước ngôn từ kiểu bạn dạng ghi. V. Rút ghê nghiệm......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Phê ưng chuẩn của GVHDBùi Thị Thu Huyền


*
download giáo án tin học 10 bài bác tập và thực hành thực tế số 4, soạn theo chuẩn chỉnh kiến thức khả năng 4 497 3
*
tải về giáo án tin học tập 10 bài bác tập và thực hành thực tế số 5, soạn theo chuẩn chỉnh kiến thức năng lực 5 599 3
*
download giáo án tin học 10 bài tập và thực hành số 6, soạn theo chuẩn kiến thức năng lực 4 676 8
*
download giáo án tin học 10 bài tập và thực hành thực tế số 7, soạn theo chuẩn chỉnh kiến thức khả năng 6 1 14
*
download giáo án tin học 10 bài bác tập và thực hành thực tế số 8, biên soạn theo chuẩn kiến thức năng lực 3 465 4


Xem thêm: Hãy Giải Thích Phát Biểu Mỗi Địa Chỉ Thư Điện Tử Là Duy Nhất Trên Phạm Vi Toàn Cầu

*
tải về giáo án tin học 10 bài bác tập và thực hành số 9, biên soạn theo chuẩn kiến thức tài năng 6 1 đôi mươi