• bài xích 1: hoạt động cơ • bài bác 2: vận tốc trong chuyển động thẳng. Vận động thẳng hầu như • bài bác 3: khảo sát điều tra thực nghiệm hoạt động thẳng • bài xích 4: chuyển động thẳng thay đổi đều • bài 5: Phương trình vận động thẳng biến đổi đều • bài bác 6: Sự rơi tự do • bài 7: bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều • bài 8: hoạt động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc • bài 9: gia tốc trong vận động tròn rất nhiều • bài xích 10: Tính tương đối của chuyển động. Cách làm cộng vận tốc • bài bác 11: không nên số vào thí nghiệm thực hành thực tế

Chương 2: Động lực học hóa học điểm
Bạn đang xem: Bài tập sgk vật lý 10

• bài 13: Lực. Tổng hợp cùng phân tích lực • bài xích 14: Định khí cụ I Niu-tơn • bài bác 15: Định pháp luật II Niu-tơn • bài 16: Định luật pháp III Niu-tơn • bài 17: Lực lôi cuốn • bài bác 18: chuyển động của trang bị bị ném • bài bác 19: Lực đàn hồi • bài 20: Lực ma ngay cạnh • bài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính • bài bác 22: Lực hướng trọng điểm và lực cửa hàng tính li tâm. Hiện tượng kỳ lạ tăng, giảm, mất trọng lượng • bài 23: bài tập về rượu cồn lực học • bài xích 24: chuyển động của hệ đồ gia dụng

Chương 3: Tĩnh học thiết bị rắn


• bài 26: thăng bằng của đồ dùng rắn dưới chức năng của nhị lực. Trung tâm • bài 27: cân đối của đồ dùng rắn dưới chức năng của ba lực không song song • bài 28: Quy tắc hòa hợp lực tuy nhiên song. Điều kiện thăng bằng của một trang bị rắn dưới tác dụng của ba lực tuy nhiên song • bài xích 29: Momen của lực. Điều kiện thăng bằng của một thiết bị rắn bao gồm trục quay cố định và thắt chặt

Chương 4: các định hình thức bảo toàn


• bài bác 31: Định quy định bảo toàn rượu cồn lượng • bài 32: vận động bằng bội phản lực. Bài xích tập về định nguyên tắc bảo toàn cồn lượng • bài bác 33: Công và năng suất • bài xích 34: Động năng. Định lí động năng • bài 35: thay năng. Cố gắng năng trọng trường • bài bác 36: cố gắng năng lũ hồi • bài bác 37: Định nguyên lý bảo toàn cơ năng • bài bác 38: Va chạm đàn hồi với không bầy hồi • bài 40: các định điều khoản Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh

Chương 5: Cơ học chất lưu


• bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan • bài xích 42: Sự tan thành mẫu của hóa học lỏng và hóa học khí. Định điều khoản Béc-nu-li • bài 43: Ứng dụng của định hiện tượng Béc-nu-li

Chương 6: hóa học khí


• bài xích 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu trúc chất • bài xích 45: Định mức sử dụng Bôi-lơ-Ma-ri-ốt • bài xích 46: Định luật pháp Sác-lơ. Nhiệt độ hoàn hảo và tuyệt vời nhất • bài bác 47: Phương trình tinh thần của khí lí tưởng. Định biện pháp Gay Luy-xác • bài bác 48: Phương trình Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-ép

Chương 7: hóa học rắn và hóa học lỏng. Sự đưa thể


• bài xích 50: chất rắn • bài 51: biến dạng cơ của thiết bị rắn • bài bác 52: Sự nở vì chưng nhiệt của vật dụng rắn • bài bác 53: hóa học lỏng. Hiện tượng kỳ lạ căng bề mặt của chất lỏng • bài bác 54: hiện tượng lạ dính ướt cùng không bám ướt. Hiện tượng mao dẫn • bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc • bài xích 56: Sự hóa hơi cùng sự ngưng tụ

Chương 8: cửa hàng của nhiệt động lực học


• bài bác 58: Nguyên lí 1 nhiệt rượu cồn lực học • bài bác 59: Áp dụng nguyên lí 1 nhiệt động lực học cho khí lí tưởng • bài xích 60: Nguyên tắc hoạt động vui chơi của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí 2 nhiệt hễ lực học


Xem thêm: Nghĩa Của Từ In The Light Of Nghĩa Là Gì, In Light Of Có Nghĩa Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK vật lý 10 cải thiện theo chương •Chương 1: Động học chất điểm •Chương 2: Động lực học hóa học điểm •Chương 3: Tĩnh học vật dụng rắn •Chương 4: những định phép tắc bảo toàn •Chương 5: Cơ học hóa học lưu •Chương 6: chất khí •Chương 7: hóa học rắn và hóa học lỏng. Sự gửi thể •Chương 8: cơ sở của nhiệt cồn lực học tập