TUẦN 19:

A. Kiến thức cần nhớ

Tổng của không ít số (nhận biết và biết phương pháp tính tổng của nhiều số)Phép nhân (biết phép nhân là tổng những số hạng đều nhau và biết cách tính hiệu quả phép nhân nhờ vào phép cộng)Thừa số - Tích (nhận biết cùng tính tích những thừa số phụ thuộc vào phép cộng)Bảng nhân 2 (thuộc bảng, vận dụng vào giải toán, biết đếm thêm 2)

Ví dụ 1. Số?:

Số hạng

Số hạng

Số hạng

Tổng

7

8

6

34

19

28

18

18

18

Hướng dẫn

Số hạng

Số hạng

Số hạng

Tổng

7

8

6

21

34

19

28

81

18

18

18

54

Ví dụ 2. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào nơi chấm:

Chuyển tổng những số hạng đều bằng nhau thành phép nhân

a) 2 + 2 + 2 = 2 x 3 …

b) 2 + 2 + 2 = 3 x 2 …

c) 4 + 4 = 4 x 2 …

d) 4 + 4 = 2 x 4 …

Hướng dẫn

a) 2 + 2 + 2 = 2 x 3 Đ

b) 2 + 2 + 2 = 3 x 2 S

c) 4 + 4 = 4 x 2 Đ

d) 4 + 4 = 2 x 4 S

Ví dụ 3. Viết phép nhân theo mẫu mã biết:

Các vượt số là 2 và 3, tích là 6. Mẫu: 2 x 3 = 6

Các thừa số là 2 và 5, tích là 10.

Bạn đang xem: Bài tập phép nhân lớp 2

Các thừa số là 2 và 7, tích là 14.

Hướng dẫn

Các quá số là 2 và 3, tích là 6. Mẫu: 2 x 3 = 6

Các thừa số là 2 và 5, tích là 10. à 2 x 5 = 10

Các thừa số là 2 cùng 7, tích là 14. à 2 x 7 = 14

Ví dụ4. Tính:

a) 2cm x 4 = … b) 2kg x 8 = … c) 2lx 2 = …

2cm x 3 = … 2kg x 6 = … 2l x 7 = …

Hướng dẫn

a) 2cm x 4 = 8cm b) 2kg x 8 = 16kg c) 2lx 2 = 4l

2cm x 3 = 6cm 2kg x 6 = 12kg 2l x 7 = 14l

Bài 5. Một xe đạp điện có 2 bánh xe. Hỏi 10 xe đạp có bao nhiêu bánh xe?

Hướng dẫn

10 xe đạp có số bánh xe cộ là:

2 x 10 = đôi mươi (bánh xe)

Đáp số: trăng tròn bánh xe.

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

34 + 47 + 917 + 17 + 1725 + 25 + 25 + 25

Bài 2. Nối mê say hợp:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

8 x 3 = 24

6 + 6 + 6 + 6 = 24

3 x 5 = 15

5 + 5 + 5 + 5 = 20

5 x 4 = 20

8 + 8 + 8 = 24

6 x 4 = 24

Bài 3. Viết những số đều nhau vào các chỗ chấm:

a) 15 = … + … + … b) 18 = … + … + …

c) 24 = … + … + … + … c) trăng tròn = … + … + … + …

Bài 4. Tính tổng rồi viết phép nhân theo mẫu:

a) 5 + 5 + 5 = 15. Mẫu: 5 x 3 = 15

b) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ……………………………………………

c) 14 + 14 + 14 + 14 = ………………………………………….

d) trăng tròn + đôi mươi + 20 + đôi mươi + đôi mươi = ……………………………………

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

a) 2 + 2 = 2 x 2 …

b) 3 + 3 + 3 = 3 x 3 …

c) 5 + 5 = 5 x 5 …

d) 4 + 4 + 4 = 4 x 4 …

Bài 6. Viết phép nhân theo chủng loại biết:

a) những thừa số là 7 với 3, tích là 21. Mẫu: 7 x 3 = 21

b) những thừa số là 9 với 3, tích là 27.

c) các thừa số là 10 và 4, tích là 40.

d) các thừa số là 12 với 5, tích là 60.

Xem thêm: Giải Vật Lý Lớp 6 Bài 17 : Tổng Kết Chương I Cơ Học, Giải Vật Lí 6 Bài 17: Tổng Kết Chương 1: Cơ Học

Bài 7. Điền vệt +, x thích hợp vào khu vực chấm và để được phép tính đúng:

a) 3 … 3 = 6b) 3 … 3 = 9c) 4 … 2 = 8

5 … 2 = 107 … 7 = 145 … 3 = 8

Bài 8. Tính:

2cm x 3 = …2kg x 4 = …2l x 5 = …

2cm x 6 = …2kg x 7 = …2l x 8 = …

2cm x 9 = …2kg x 10 = …2l x 2 = …

Bài 9. Viết số phù hợp vào ô trống (theo mẫu):

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

5

9

6

Tích

8

14

6

16

Bài 10.

a) nhị số nào tất cả tổng bởi 5 cùng tích bằng 6

b) nhì số nào không giống 0 bao gồm tổng bằng tích của nhì số đó

Bài 11. Mỗi chuồng có một đôi chim. Hỏi 4 chuồng có bao nhiêu con chim?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 19 vào mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên love-ninjas.com để hiểu bài tốt hơn.