Bài viết ra mắt ba lực ma sát: ma sát trượt, ma ngay cạnh nghỉ với ma giáp lăn khiến cho bạn đọc đối chiếu và ứng dụng ba lực ma giáp này trong thực tê. Những bài bác tập bao gồm lời giải cụ thể sẽ giúp bạn hiểu kỹ hơn.

Bạn đang xem: Bài tập lực ma sát lớp 10


LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP LỰC MA SÁT ( ĐẦY ĐỦ)

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Lực ma ngay cạnh trượt: 

 

*

+ mở ra tại bề mặt tiếp xúc khi có chuyển động tương đối 2 bề mặt tiếp xúc cùng cản trở vận động của vật.

+ Điểm bỏ lên vật sát mặt phẳng tiếp xúc.

+ Phương: tuy vậy song với bề mặt tiếp xúc.

+ Chiều: trái chiều với chiều chuyển động tương đối so với bề mặt tiếp xúc.

+ Độ lớn: Fmst = μt N ; N: Độ khủng áp lực( bội phản lực)

2.Lực ma ngay cạnh nghỉ:

+ xuất hiện tại bề mặt tiếp xúc, do bề mặt tiếp xúc tính năng lên trang bị khi gồm ngoại lực giúp cho vật đứng yên tương đối trên mặt phẳng của thiết bị khác.hoặc yếu tắc của ngoại lực // mặt phẳng tiếp xúc tính năng làm đồ vật có xu hướng chuyển động,

+ Điểm đặt: lên đồ sát mặt phẳng tiếp xúc.

+ Phương: tuy nhiên song với bề mặt tiếp xúc.

+ Chiều: ngược chiều với lực ( hòa hợp lực) của nước ngoài lực( các ngoại lực và thành phần của ngoại lực tuy nhiên song với mặt phẳng tiếp xúc (vecF_t))

hoặc xu hướng hoạt động của vật.

+ Độ lớn: Fmsn = Ft Fmsn Max = μn N (μn > μt )

Ft: Độ to của ngoại lực( thành phần nước ngoài lực) tuy nhiên song với bề mặt tiếp xúc.μn

* Chú ý: trường hợp nhiều lực tính năng lên thiết bị thì Ft là độ béo của hòa hợp lực

các nước ngoài lực cùng thành phần của nước ngoài lực song song với mặt phẳng tiếp xúc. 

*
 

3. Lực ma gần kề lăn: (overrightarrowF_msl)

- lúc một vật lăn trên một đồ dùng khác, mở ra nơi tiếp xúc với cản trở hoạt động lăn

- (overrightarrowF_msl) có điểm lưu ý như lực ma ngay cạnh trượt.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Một ôtô trọng lượng 1,5 tấn hoạt động thẳng mọi trên đường. Hệ số ma tiếp giáp lăn giữa bánh xe và mặt con đường là 0,08. Tính lực phát hễ đặt vào xe

Bài giải

*

khi xe hoạt động thẳng đều, điều đó có nghĩa là :


Fpđ = Fmst = m.N

Fpđ = m .P = m.mg = 0,08.1500.9,8 = 1176 (N)

Bài 2: Một xe cộ ôtô đang hoạt động trên mặt đường lát bêtông với gia tốc v0= 100 km/h thì hãm lại. Hãy tính quãng con đường ngắn nhất mà ôtô hoàn toàn có thể đi tính đến lúc tạm dừng trong nhị trường phù hợp :

a) Đường khô, hệ số ma gần kề trượt giữa lốp xe với mặt đường là μ = 0,7.

b) Đường ướt, μ =0,5.

Bài giải

Chọn chiều dương như hình vẽ.

Gốc toạ độ tại địa điểm xe có V0= 100 km/h

Mốc thời gian tại lúc bắt đầu hãm xe.

Theo định luật II Newton, ta có 

*

a) Khi con đường khô μ = 0,7

=> a= 0,7´ 10 = - 7 m/s2

Quãng con đường xe đi được là

V2 – V02 = 2as => s = (frac-V^22a = frac-27,8^2-2.7 = 55,2m)

b) Khi đường ướt μ = 0,5

=> a2 = -μ2. G = 5 m/s2

Quãng mặt đường xe đi được là

S = (frac-V^2-2a) = 77,3 m

Bài 3: Một vật đặt tại chân mặt phẳng nghiêng một góc a = 300 đối với phương ở ngang. Hệ số ma cạnh bên trượt thân vật và mặt phẳng nghiêng là μ = 0,2 . Thứ được truyền một vận tốc thuở đầu v0 = 2 (m/s) theo phương tuy vậy song với phương diện phẳng nghiêng cùng hướng lên phía trên.


1) Tính gia tốc của thiết bị

2) Tính độ H mà vật đạt mang đến ? 

Bài giải :

Ta chọn :

- cội toạ độ O : tại vị trí vật ban đầu chuyển động .

- Chiều dương Ox : Theo chiều vận động của vật.

- MTG : dịp vật bước đầu chuyển đụng ( t0 = 0)

* những lực tác dụng lên đồ gia dụng :

- Trọng lực chức năng lên vật, được so với thành nhị lực thành phần Px cùng Py

Px = P.sina = mgsina

Py = P.cosa = mgcosa

- Lực ma sát tác dụng lên vật

Fms = μ.N = μ.Py = μ.mgcosa

a) Ta có :

- Px – Fms = ma

- mgsina - μ.mgcosa = ma

=> a = - g(sina - μcosa) = - 6,6 m/s2

Giả sử vật đến vị trí D cao nhất trên mặt phẳng nghiêng.

b) Độ cao lớn nhất mà đồ vật đạt đến :

Quãng đường vật đi được.

s = (fracv_t^2-v_0^22a = frac0-2^22(-6,6)=0,3m)= 0,3 m.

H = s.sina = s.sin 300 = 0,15m

c) Sau khi đến độ cao H, thứ sẽ hoạt động xuống cấp tốc dần rất nhiều đến chân phương diện phẳng nghiêng với vận tốc a = g(sin300 – μcos300 ) 

Bài 4: một xe hơi đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tắt lắp thêm CĐCDĐ vì ma sát. Thông số ma gần kề lăn giữa xe và mặt đường là μl = 0,05. Tính gia tốc, thời hạn và quãng đường vận động chậm dần mọi . đến g = 10m/s2.


Đ/s: (a = -0,5m/s^2 ; t=20s ; S = 100m)

Bài tập5: Một đồ vật có khối lượng m = 1kg được kéo hoạt động trượt theo phương nằm ngang bởi lực (vecF) hợp góc (alpha =30^0) so cùng với phương ngang. Độ khủng F = 2 N. Sau khi bắt đầu CĐ được 2 s vật đi được quãng mặt đường 1,66 m . đến g = 10 m/s2 .(sqrt3=1,73) . Tính hệ số ma ngay cạnh trượt (mu _t) thân vật cùng sàn .

Đ/s: (mu _t) = 0,1

III. LUYỆN TẬP

Bài 1: Một toa tàu có cân nặng m=80 tấn hoạt động thẳng đều chuyển động thẳng đều dưới tính năng của sức kéo F=6.104 N. Xác định lực ma liền kề và thông số ma ngay cạnh giữa toa tàu với mặt đường.

ĐS: 0,075

Bài 2: Một đầu máy tạo thành một lực kéo để kéo một toa xe có cân nặng m=4 tấn chuyển động với vận tốc a=0,4m/s2. Biết thông số ma gần cạnh giữa toa xe với mặt con đường là k=0,02. Hãy xác định lực kéo của đầu máy. Mang lại g=10m/s2. ĐS:2400N

Bài 3: Một ô tô có khối lượng m=1 tấn, hoạt động trên mặt mặt đường nằm ngang. Hệ số ma gần cạnh lăn giữa bánh xe cùng mặt đường là 0,1. Tính sức lực kéo của bộ động cơ nếu:


a.Ôtô chuyển động thẳng đều.

b.Ôtô chuyển động nhanh dần phần nhiều với gia tốc a=2m/s2.

ĐS:a.1000N; b.3000N

Bài 4: Một ôtô có khối lượng 200kg hoạt động trên đường nằm ngang dưới chức năng của lực kéo bởi 100N. Cho thấy thêm hệ số ma gần cạnh giữa bánh xe với mặt mặt đường là 0,025. Tính gia tốc của ôtô. Mang đến g=10m/s2. ĐS:0,25m/s2.

Bài 5: Một xe pháo điện đang làm việc với vận tốc v0=36km thì hãm lại đột nhiên ngột. Bánh xe không lăn nữa mà lại chỉ trượt trên tuyến đường ray. Kể từ lúc hãm, xe năng lượng điện còn chạy được bao nhiêu thì đổ hẳn? Biết hệ số ma giáp giữa bánh xe cộ và mặt đường ray là 0,2. Lấy g=10m/s2. ĐS:25,5m

Bài 6: Một ô tô có khối lượng 5 tấn sẽ đứng lặng và ban đầu chuyển động dưới tác dụng của lực động cơ Fk. Sau khoản thời gian đi được quãng đường 250m, vận tốc của ôtô đạt được 72km/h. Trong quá trình chuyển động hệ số ma gần cạnh giữa bánh xe cùng mặt đường là 0,05. Lấy g=10m/s2.

Xem thêm: Bài Tập Điện Trường Và Cường Độ Điện Trường Đường Sức Điện, Hệ Thống Bài Tập Vật Lý 11 Theo Chuyên Đề

a) Tính lực ma gần kề và sức kéo Fk.

b) Tính thời gian ôtô chuyển động.


ĐS: a.2500N, 6500N; b.25s

Bài 7: Một xe lăn lúc đẩy bởi lực F=20N nằm ngang thì xe vận động thẳng đều. Khi chất lên xe thêm một khiếu nại hàng trọng lượng 20kg nữa thì phải tác dụng lực F’=60N nằm hướng ngang xe mới hoạt động thẳng đều. Tìm thông số ma gần kề giữa bánh xe và mặt đường.

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn thứ lý lớp 10 - xem ngay