Bài tập 1: Ở đậu Hà Lan, thân cao và hạt kim cương là 2 tính trội hoàn toàn so cùng với thân thấp cùng hạt xanh. Nhì cặp tính trạng độ cao và color hạt di truyền hòa bình với nhau. Hãy lập sơ vật dụng lai cho từng phép lai bên dưới đây:

a. Cây cao, hạt xanh giao phấn cùng với cây thân thấp, phân tử vàng.

b. Cây thân cao, hạt rubi giao phấn cùng với cây thân thấp, phân tử xanh.

 
Bạn đang xem: Bài tập lai 2 cặp tính trạng

*
20 trang
*
HoangHaoMinh
*
*
4564
*
2Download
Bạn đang xem tư liệu "Giáo án Lớp 9 môn Sinh học tập - bài tập lai nhì cặp tính trạng của Menden (tiếp)", để cài tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: Em Hãy Nêu Những Mặt Trái Của Tin Học Máy Tính Là Gì? Mặt Trái Của Tin Học Và Máy Tính Là Gì

BÀI TẬP LAI hai CẶP TÍNH TRẠNG CỦA MENDEN.A. BÀI TOÁN THUẬN: cho thấy thêm KG, KH của phường -> xác minh tỉ lệ KG, KH của F.I. Phương pháp giải:- phụ thuộc giả thiết đề bài, qui mong gen.- trường đoản cú KH của phường -> khẳng định KG của P.- Lập sơ đồ vật lai -> xác minh KG của F -> KH của F.II. Việc minh họa:Bài tập 1: Ở đậu Hà Lan, thân cao và hạt quà là 2 tính trội hoàn toàn so với thân thấp cùng hạt xanh. Hai cặp tính trạng chiều cao và màu sắc hạt di truyền hòa bình với nhau. Hãy lập sơ đồ gia dụng lai cho từng phép lai bên dưới đây:Cây cao, phân tử xanh giao phấn với cây thân thấp, phân tử vàng.Cây thân cao, hạt quà giao phấn cùng với cây thân thấp, hạt xanh.Giải:Theo đề bài, ta có qui cầu gen:A: thân cao; a: thân thấp; B: phân tử vàng; b: hạt xanh.a. Cây cao, phân tử xanh giao phấn cùng với cây thân thấp, phân tử vàng.- Sơ đồ lai 1: P: (thân cao, hạt xanh) AAbb xaaBB (thân thấp, phân tử vàng)G: AbaBF1: AaBb -> toàn bộ đều thân cao, hạt vàng.- Sơ thứ lai 2: P: (thân cao, hạt xanh) Aabb xaaBB (thân thấp, hạt vàng)G: Ab :abaBF1: AaBb : aaBb+KG: 1AaBb : 1aaBb+KH: 1thân cao, hạt vàng: 1 thân thấp, hạt vàng.- Sơ đồ gia dụng lai 3: P: (thân cao, hạt xanh) AAbb xaaBb (thân thấp, hạt vàng)G: Abab : aBF1: Aabb : AaBb+KG: 1Aabb : 1aaBb+KH: 1thân cao, phân tử xanh: 1 thân cao, hạt vàng.- Sơ đồ dùng lai 4: P: (thân cao, phân tử xanh) Aabb xaaBb (thân thấp, hạt vàng)G: Ab :abaB : abF1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb +KH: 1thân cao, hạt vàng: 1thân cao, hạt xanh : 1 thân thấp, hạt tiến thưởng : 1 thân thấp, hạt xanh.b. Cây thân cao, hạt quà giao phấn cùng với cây thân thấp, phân tử xanh.- Sơ vật dụng lai 1: P: (thân cao, phân tử vàng) AABB xaabb (thân thấp, phân tử xanh)G: ABabF1: AaBb -> toàn bộ đều thân cao, phân tử vàng.- Sơ đồ gia dụng lai 2: P: (thân cao, phân tử vàng) AaBB xaabb (thân thấp, phân tử xanh)G: AB : aBabF1: AaBb : aaBb+KG: 1AaBb : 1aaBb+KH: 1thân cao, hạt vàng: 1thân thấp, phân tử vàng.- Sơ đồ dùng lai 3: P: (thân cao, phân tử vàng) AABb xaabb (thân thấp, phân tử xanh)G: AB : AbabF1: AaBb : Aabb+KG: 1AaBb : 1Aabb+KH: 1thân cao, hạt vàng: 1thân cao, phân tử xanh.- Sơ vật dụng lai 4: P: (thân cao, phân tử vàng) AaBb xaabb (thân thấp, phân tử xanh)G: AB : Ab : aB : ababF1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb +KH: 1thân cao, hạt vàng: 1thân cao, hạt xanh : 1 thân thấp, hạt xoàn : 1 thân thấp, phân tử xanh.Bài tập 2: Ở con chuột 2 cặp tính trạng màu lông cùng chiều nhiều năm đuôi vị 2 cặp gen nằm bên trên NST hay phân li độc lập và không có tính trạng trung gian. Biết lông black là tính trạng trội trọn vẹn so với lông nâu và đuôi ngắn là tính trạng trội trọn vẹn so với đuôi dài.Cho chuột p. Thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản bội màu lông cùng chiều dài đuôi giao phối với nhau thu được F1, liên tục cho F1 tạp giao với nhau chiếm được F2.a. Hãy lập sơ đồ vật lai từ p -> F2.b. Nếu mang đến F1 nói bên trên lai phân tích thì kết quả thu được sẽ như thế nào?Giải:Theo đề bài, ta tất cả qui cầu gen:A: lông đen; a: lông nâu; B: đuôi ngắn; b: đuôi dài.a. Hãy lập sơ thiết bị lai từ p -> F2.- Trường hòa hợp 1: PT/C: (lông đen, đuôi ngắn) AABBxaabb (lông nâu, đuôi dài)GP: ABabF1: AaBb -> 100% lông đen, đuôi ngắn.- Trường thích hợp 2: PT/C: (lông đen, đuôi dài) AAbbxaaBB(lông nâu, đuôi ngắn)GP: AbaBF1: AaBb -> 100% lông đen, đuôi ngắn.F1xF1: (lông đen, đuôi ngắn) AaBbxAaBb (lông đen, đuôi ngắn)GF1: AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:abF2:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb+ KH: 9 lông đen, đuôi ngắn : 3 lông đen, đuôi nhiều năm : 3 lông nâu, đuôi ngắn : 1 lông nâu, đuôi dài.b. Tác dụng lai phân tích F1:P: (lông đen, đuôi ngắn) AaBbxaabb (lông nâu, đuôi dài)G: AB: Ab:aB:ababFb:ABAbaBababAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb+ KH: 1 lông đen, đuôi ngắn : 1 lông đen, đuôi lâu năm : 1 lông nâu, đuôi ngắn : 1 lông nâu, đuôi dài.Bài tập 3: Ở cà chua, biết quả đỏ là tính trạng trội trọn vẹn so với quả vàng với lá chẻ là tính trạng trội trọn vẹn so cùng với lá nguyên. Hai cặp tính trạng này di truyền tự do với nhau.Cho phường có trái đỏ, lá chẻ thuần chủng giao phấn cùng với cây có quả vàng, lá nguyên chiếm được F1.Lập sơ trang bị lai.Cho F1 nói bên trên giao phấn theo lần lượt với 2 cây đông đảo không thuần chủng là trái đỏ, lá nguyên cùng quả vàng, lá chẻ. Lập sơ trang bị lai để xác định công dụng tỉ lệ KG, KH ở bé lai.Giải:Theo đề bài, ta có qui mong gen:A: quả đỏ; a: quả vàng; B: lá chẻ; b: lá nguyên.a. Sơ đồ dùng lai: PT/C: (quả đỏ, lá chẻ) AABBxaabb (quả vàng, lá nguyên)GP: ABabF1: AaBb -> 100% quả đỏ, lá chẻ.b. - Trường thích hợp 1: P: (quả đỏ, lá chẻ) AaBbxAabb (quả đỏ, lá nguyên)GP:AB: Ab:aB:abAb : abF1:ABAbaBabAbAABbAAbbAaBbAabbabAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 3A-B- : 3A-bb : 1aaBb : 1aabb+ KH: 3 trái đỏ, lá chẻ : 3 trái đỏ, lá nguyên : 1 quả vàng, lá chẻ : 1 trái vàng, lá nguyên.- Trường vừa lòng 2: P: (quả đỏ, lá chẻ) AaBbxaaBb (quả vàng, lá chẻ)GP:AB: Ab:aB:abaB : abF1:ABAbaBabaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb*** Kết quả:+ KG: 3A-B- : 3aaB- : 1Aabb : 1aabb+ KH: 3 trái đỏ, lá chẻ : 3 quả vàng, lá chẻ : 1 quả đỏ, lá nguyên : 1 quả vàng, lá nguyên.Bài tập 4: Ở một loài thực vật, hoa đỏ trội không trọn vẹn so cùng với hoa trắng với hoa hồng là tính trạng trung gian. Quả tròn là tính trạng trội hoàn toàn so với trái dài. Hai cặp tính trạng này di truyền tự do với nhau.Cho cây gồm hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn cùng với cây hoa trắng, quả nhiều năm rồi thu lấy các cây F1 liên tiếp tự thụ phấn. Viết sơ vật dụng lai và cho thấy kết quả về KG, KH sinh hoạt F2?Cho cây hoa đỏ, trái tròn giao phấn với cây hoa hồng, quả nhiều năm thì hiệu quả như nạm nào?Giải:Theo đề bài, ta gồm qui mong gen:Gọi A là gen nguyên lý tính trạng hoa đỏ trội không trọn vẹn so với ren a hình thức hoa white => hình dạng gen hoa đỏ: AA; hoa hồng: Aa; hoa trắng: aa.Gọi B là gen qui định tính trạng quả tròn trội hoàn toàn so với gene b vẻ ngoài quả nhiều năm => kg quả tròn: AA hoặc Aa; quả dài: aa.a. Sơ đồ gia dụng lai:PT/C: (hoa đỏ, trái tròn) AABBxaabb (hoa trắng, quả dài)GP: ABabF1: AaBb -> 100% hoa hồng, quả tròn.F1xF1: (hoa hồng, quả tròn) AaBbxAaBb (hoa hồng, trái tròn)GF1: AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:abF2:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 3AAB- : 1Aabb : 6AaB-: 2Aabb : 3aaB- : 1aabb+ KH: 3 hoa đỏ, quả tròn : 1 hoa đỏ, quả dài : 6 hoa hồng, quả tròn : 2 hoa hồng, quả nhiều năm :3 hoa trắng, trái tròn : 1 hoa trắng, trái dài.b. Cây hoa đỏ, quả tròn x cây hoa hồng quả dài:- Sơ thứ lai 1:PT/C: (hoa đỏ, trái tròn) AABBxAabb (hoa hồng, quả dài)GP: ABAb : abF1: AABb : AaBb+ KG: 1AABb : 1AaBb; KH: 1 hoa đỏ, quả tròn : 1 hoa hồng, quả tròn.- Sơ thiết bị lai 1:PT/C: (hoa đỏ, trái tròn) AABbxAabb (hoa hồng, trái dài)GP: AB : AbAb : abF1: AABb : AaBb : AAbb : Aabb+ KG: 1AABb : 1AaBb : 1AAbb : 1Aabb+ KH: 1 hoa đỏ, trái tròn : 1 hoa hồng, quả tròn : 1 hoa đỏ, quả lâu năm : 1 hoa hồng, quả dài.Bài tập 5: Ở một loại thực vật, hạt đá quý trội không trọn vẹn so với hạt trắng cùng hạt tím là tính trạng trung gian. Trái tròn là tính trạng trội không trọn vẹn so với quả dài và quả bầu dục là tính trạng trung gian. Nhị cặp tính trạng này di truyền độc lập với nhau. đến cây gồm hạt vàng, quả tròn giao phấn với cây phân tử trắng, quả lâu năm rồi thu lấy các cây F1 thường xuyên tự thụ phấn. Viết sơ đồ lai và cho thấy thêm kết trái về KG, KH sinh hoạt F1, F2?Giải:Theo đề bài, ta tất cả qui mong gen:Gọi A là gen cơ chế tính trạng hạt xoàn trội không trọn vẹn so với ren a nguyên lý hạt white => đẳng cấp gen phân tử vàng: AA; hạt tím: Aa; hạt trắng: aa.Gọi B là gen cách thức tính trạng trái tròn trội không trọn vẹn so với ren b hiệ tượng quả lâu năm => kg quả tròn: AA; quả thai dục: Aa; quả dài: aa.a. Sơ đồ gia dụng lai:PT/C: (hạt vàng, quả tròn) AABBxaabb (hạt trắng, quả dài)GP: ABabF1: AaBb -> 100% hạt tím, quả thai dục.F1xF1: (hạt tím, quả thai dục) AaBbxAaBb (hạt tím, quả bầu dục)GF1: AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:abF2:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 1AABB : 2AABb : 1AAbb: 2AaBB : 4AaBb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb+ KH: 1 phân tử vàng, trái tròn : 2 hạt vàng, quả bầu dục : 1 phân tử vàng, quả dài : 2 phân tử tím, quả tròn : 4 hạt tím, quả thai dục : 2 hạt tím, quả nhiều năm : 1 hạt trắng, trái tròn : 2 phân tử trắng, quả bầu dục : 1 phân tử trắng, quả dài.III. Bài xích tập áp dụng và tự luyện tập ở nhà:Bài tập 1: lúc lai 2 cái chuột cô bay thuần chủng lông đen, ngắn với loài chuột cô cất cánh lông trắng, dài người ta thu được thế hệ con đồng loạt lông đen ngắn, những cặp gen nguyên lý 2 cặp tính trạng này nằm ở 2 NST không giống nhau. Hãy cho biết kết trái về KG, KH trong những phép lai sau:a. Cho những chuột F1 thu được giao phối với nhau?b. Cho các chuột F1 nhận được lai phân tích?c. Cho các chuột F1 chiếm được lai với con chuột không thuần chủng lông đen, dài?d. Cho những chuột F1 nhận được lai với chuột không thuần chủng lông trắng, ngắn?Bài tập 2: Ở một loại côn trùng, nhị cặp gen cơ chế hai cặp tính trạng về màu lông với độ dài cánh di truyền hòa bình với nhau với nằm trên NST thường. Lông đen trội hoàn toàn so cùng với lông trắng. Cánh lâu năm trội hoàn toàn so cùng với cánh ngắn. Mang lại giao phối giữa cá thể lông đen, cánh dài thuần chủng và cá thể lông trắng, cánh ngắn nhận được F1. Mang lại F1 tạp giao nhận được F2.Lập sơ vật dụng lai từ phường -> F2?Lập sơ đồ dùng lai và cho biết thêm kết quả trong các trường phù hợp sau:+ Trường hòa hợp 1: F1 giao phối quay trở lại với bố và chị em của nó?+ Trường phù hợp 2: cho F1 lai phân tích?Bài tập 3: Ở một loài thực vật: ren A: lá nguyên; gene a: lá chẻ; ren B: gồm tua cuốn; gen b: không có tua cuốn. Mỗi gen nằm trên một NST. Hãy viết sơ vật lai với xác định tác dụng các phép lai sau:P: AaBb x aabbP: AaBb x AabbP: AaBb x AaBbP: AABB x AabbP: AaBB x aaBbBài tập 4: Ở fan hai cặp gen phương pháp 2 cặp tính trạng về tầm dáng và đội máu ở trên hai cặp NST thường với phân li độc lập.+ Về khoảng vóc: T-: dáng vẻ thấp; tt: tầm dáng cao.+ Về team máu:- team máu A -> hình trạng gen: IAIA hoặc IAIO.- nhóm máu B -> thứ hạng gen: IBIB hoặc IBIO- nhóm máu AB -> thứ hạng gen: IAIB- nhóm máu O -> hình trạng gen: IOIOHãy xác định kết quả của các phép lai sau:a. Cha có dáng vóc thấp, tiết ABxmẹ có vóc dáng cao, tiết Ob. Cha có vóc dáng thấp, tiết Axmẹ có dáng vẻ cao, tiết Bc. Ba có tầm dáng thấp, tiết Bxmẹ có tầm dáng cao, máu ABd. Bố có tầm vóc thấp, tiết Oxmẹ có tầm vóc cao, ngày tiết Ae. Bố có dáng vóc cao, ngày tiết ABxmẹ có dáng vẻ thấp, huyết Bg. Tía có trung bình ... AaBb (thân cao, hạt tím) x aaBb (thân thấp, hạt tím)- Sơ trang bị lai minh họa:P: (thân cao, phân tử tím) AaBb x aaBb (thân thấp, hạt tím)GP: AB:Ab:aB:abaB:abF1:ABAbaBabaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 1AaBB : 1aaBB : 2AaBb : 2aaBb :1 Aabb : 1aabb+ KH: 1 thân cao, hạt xoàn : 1 thân thấp, hạt rubi : 2 thân cao, hạt tím : 2 thân thấp, hạt tím : 1 thân cao, phân tử trắng : 1 thân thấp, phân tử trắngBài tập 7: Ở một dạng bí, tính trạng quả tròn trội hoàn toàn so với quả dài; lá to lớn trội trọn vẹn so với trái nhỏ. Nhị cặp tính trạng nói trên dt phân li tự do với nhau. Cho giao phấn giữa cây thuần chủng tất cả quả tròn, lá nhỏ tuổi với cây thuần chủng tất cả quả dài, lá lớn thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn với cây không giống thu được F2 tác dụng như sau: 37,5% số cây có quả tròn, lá khổng lồ : 37,5% số cây gồm quả tròn, lá nhỏ: 12,5% số cây tất cả quả dài, lá to : 12,5% số cây tất cả quả dài, lá nhỏ.Lập sơ trang bị lai từ phường -> F1Biện luận để khẳng định KG, KH của cây đang giao phấn cùng với F1 với lập sơ thiết bị lai.Giải:- Theo đề bài, ta gồm qui mong gen:A: quả tròn; a: quả dài; B: lá to; b: lá nhỏ.a. Sơ đồ lai:PT/C: ( quả tròn, lá nhỏ) AAbbxaaBB (quả dài, lá to)GP:AbaBF1: AaBb -> tất cả đều quả tròn, lá to.b. - F2: 37,5% quả tròn, lá to lớn : 37,5% trái tròn, lá nhỏ: 12,5% trái dài, lá to : 12,5% quả dài, lá nhỏ tuổi = 3 quả tròn, lá to : 3 trái tròn, lá nhỏ: 1 quả dài, lá to : 1 trái dài, lá nhỏ- Xét tỉ lệ thành phần từng cặp tính trạng:+ về tính trạng dạng hình quả:Quả tròn : quả nhiều năm = (37,5%+37,5%) : (12,5%+12,5%) = 3:1F2 có tỉ lệ của qui pháp luật phân li => quả tròn là tính trạng trội trọn vẹn so với trái dài. Qui ước: A: quả tròn; a: quả lâu năm => cả 2 cá thể p đều sở hữu kiểu gene dị hợp: Aa x Aa+ về tính chất trạng kích cỡ lá:Lá lớn : lá nhỏ dại = (37,5%+12,5%) : (37,5%+12,5%) = 1 : 1F2 bao gồm tỉ lệ của phép lai phân tích => 1 cơ thể P tất cả KG đồng phù hợp lặn, cơ thể P còn sót lại có kilogam dị hợp: Bb x bbTheo đưa thiết 2 cặp tính trạng trên dt phân li độc lập.Tổ thích hợp 2 cặp tính trạng, ta suy ra:F1: AaBb (quả tròn, lá to) x Aabb (quả tròn, lá nhỏ) - Sơ trang bị lai minh họa:F1:quả tròn, lá to) AaBb x Aabb (quả tròn, lá nhỏ) GF1: AB:Ab:aB:abAb:abF2: ABAbaBabAbAABbAAbbAaBbAabbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 3A-B- : 3A-bb: 1aaBb : 1aabb.+ KH: 3 quả tròn, lá to : 3 quả tròn, lá nhỏ: 1 trái dài, lá to : 1 trái dài, lá nhỏ.Bài tập 8: đến 2 cây phường với nhau nhận được F1 có kết quả như sau: 79 cây bao gồm hoa đỏ, quả dài : 161 cây hoa đỏ, quả bầu dục : 160 cây có hoa hồng, quả dài : 321 cây có hoa hồng, quả thai dục : 80 cây tất cả hoa đỏ, quả tròn : 159 cây bao gồm hoa hồng, quả tròn : 81 cây gồm hoa trắng, quả nhiều năm : 160 cây gồm hoa trắng, quả bầu dục : 80 cây gồm hoa trắng, quả tròn. Hãy biện luận và lập sơ thứ lai. Biết tính trạng hoa đỏ là tính trạng trội so với hoa trắng, tính trạng quả tròn là tính trạng trội so với quả dài?Giải:- Theo đề bài, ta có qui ước gen:A: hoa đỏ; a: hoa trắng; B: trái tròn; b: trái dài.- Xét tỉ lệ KH của F1:F1: 79 hoa đỏ, quả lâu năm : 161 hoa đỏ, quả thai dục : 160 hoa hồng, quả dài : 321 hoa hồng, quả bầu dục : 80 hoa đỏ, quả tròn : 159 hoa hồng, quả tròn : 81 hoa trắng, quả lâu năm : 160 hoa trắng, quả thai dục : 80 hoa trắng, trái tròn ≈ 1 hoa đỏ, quả dài : 2 hoa đỏ, quả thai dục : 2 hoa hồng, quả lâu năm : 4 hoa hồng, quả thai dục : 1 hoa đỏ, quả tròn : 2 hoa hồng, trái tròn : 1 hoa trắng, quả nhiều năm : 2 hoa trắng, quả bầu dục : 1 hoa trắng, quả tròn.- Xét tỉ trọng từng cặp tính trạng:+ về tính trạng màu sắc hoa:Hoa đỏ : huê hồng : hoa trắng = (79+161+80) : (160+321+159) : (81+160+80) ≈ 1 : 2 :1F1 tất cả tỉ lệ của qui nguyên tắc phân li => hoa đỏ là tính trạng trội không trọn vẹn so cùng với hoa trắng với hoa hồng là tính trạng trung gian =>KG: AA: hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa trắng => cả 2 cá thể p. đều mang kiểu ren dị hợp: Aa x Aa.+ về tính trạng ngoại hình quả:Quả lâu năm : quả bầu dục : quả tròn = (79+160+81):(161+321+160):(80+159+80) ≈ 1 : 2 :1F1 có tỉ lệ của qui phương pháp phân li => quả tròn là tính trạng trội không hoàn toàn so với quả dài cùng quả bầu dục là tính trạng trung gian =>KG: AA: quả tròn; Aa: quả bầu dục; aa: quả dài => cả 2 cá thể p. đều mang kiểu gene dị hợp: Bb x Bb.- Xét thông thường 2 cặp tính trạng:(1Hoa đỏ : 2hoa hồng : 1hoa trắng) x (1Quả nhiều năm : 2quả thai dục : 1quả tròn) = 1 hoa đỏ, quả lâu năm : 2 hoa đỏ, quả bầu dục : 2 hoa hồng, quả nhiều năm : 4 hoa hồng, quả bầu dục : 1 hoa đỏ, quả tròn : 2 hoa hồng, trái tròn : 1 hoa trắng, quả dài : 2 hoa trắng, quả thai dục : 1 hoa trắng, trái tròn = F1=> Vậy 2 cặp tính trạng trên di truyền phân li độc lập.Tổ vừa lòng 2 cặp tính trạng, ta suy ra:P: AaBb (hoa hồng, quả bầu dục) x AaBb (hoa hồng, quả bầu dục)- Sơ vật dụng lai minh họa:P: (hoa hồng, quả bầu dục)AaBb x AaBb (hoa hồng, quả thai dục)G:AB: Ab:aB:ab AB: Ab:aB:ab F1:ABAbaBabABAABBAABbAaBBAaBbAbAABbAAbbAaBbAabbaBAaBBAaBbaaBBaaBbabAaBbAabbaaBbaabb***Kết quả:+ KG: 1Aabb : 2AABb : 2Aabb : 4AaBb : 1AABB : 2AaBB : 1aabb : 2aaBb : 1aaBB+ KH: 1 hoa đỏ, quả nhiều năm : 2 hoa đỏ, quả bầu dục : 2 hoa hồng, quả lâu năm : 4 hoa hồng, quả thai dục : 1 hoa đỏ, trái tròn : 2 hoa hồng, trái tròn : 1 hoa trắng, quả lâu năm : 2 hoa trắng, quả bầu dục : 1 hoa trắng, quả trònIII. Bài tập áp dụng và tự rèn luyện ở nhà:Bài tập 1: Ở gà, tính trạng chân cao trội hoàn toàn so cùng với chân thấp, lông nâu trội đối với lông trắng. Cho giao phối thân 2 gà p thuần chủng nhận được F1 đều sở hữu KG giồng nhau. Liên tục cho F1 lai phân tích thu được F2 như sau: 25% chân cao, lông nâu : 25% chân thấp, lông nâu : 25% chân cao, lông white : 25% chân thấp, lông trắng. A. Phân tích và lý giải và lập sơ vật dụng lai so với của F1?b. Biện luận và xác minh KG, KH của 2 gà p đã có lai cùng lập sơ thứ lai.c. Mang lại F1 lai cùng với gà có KG, KH thế nào để F2 gồm 100% kê chân cao, lông nâu? giải thích và minh họa bởi sơ thiết bị lai?Bài tập 2: cho giao phấn thân 2 giống túng bấn thuần chủng thu được F1. Tiếp tục cho F1 từ thụ phấn cùng nhau thu được con lai F2 có công dụng như sau: 56,25% cây có quả tròn, hoa đỏ : 18,75% cây bao gồm quả tròn, hoa xoàn : 18,75% cây bao gồm quả dài, hoa đỏ : 6,25% cây có quả dài, hoa vàng. Khẳng định KG, KH của phường và lập sơ thứ lai?Bài tập 3: Ở chuột, nhì cặp gen hình thức hai cặp tính trạng về màu lông và mẫu thiết kế đuôi phần đa nằm trên NST thường và phân li tự do với nhau. Khi mang đến giao phối hai mẫu chuột thuần chủng tất cả lông xám, đuôi cong với lông trắng, đuôi thẳng thu được F1.a. Lập sơ trang bị lai từ phường đến F1?b. Thường xuyên cho giao hợp giữa F1 với con chuột khác, chiếm được F2 có hiệu quả như sau: 37,5% số chuột gồm lông xám, đuôi cong : 37,5% chuột gồm lông xám, đuôi thẳng: 12,5% số chuột bao gồm lông trắng, đuôi cong : 12,5% số chuột gồm lông trắng, đuôi thẳng.Giải thích hiệu quả và lập sơ thiết bị lai của F1. Biết lông xám với đuôi cong là 2 tính trạng trội trọn vẹn so với lông trắng với đuôi thẳng.Bài tập 4: bên trên một sản phẩm cây trồng, nhị cặp tính trạng về làm ra hoa cùng màu hoa di truyền hòa bình với nhau. Triển khai giao phấn giữa cây phường dị hòa hợp về nhì cặp gen, có kiểu hình hoa kép, màu đỏ với nhị cây không giống thu được F1 bao gồm hai kết quả như sau:a. Ở kết quả lai giữa p. Với cây thứ nhất thu được F1:- 126 cây bao gồm hoa kép, màu sắc đỏ.- 125 cây tất cả hoa kép, màu trắng.- 42 cây bao gồm hoa đơn, color đỏ.- 43 cây tất cả hoa đơn, màu trắng.b. Ở công dụng lai giữa p với cây thứ hai thu được F1:- 153 cây gồm hoa kép, màu đỏ.- 51 cây bao gồm hoa kép, màu trắng.- 151 cây bao gồm hoa đơn, màu sắc đỏ.- 50 cây có hoa đơn, color trắng.Biện luận nhằm giải thích công dụng và lập sơ thứ lai cho từng trường phù hợp nêu trên.Bài tập 5: mang lại giao phấn thân hai cây p thu được F1 tất cả kiểu gen giống nhau. Cho 1 cây F1 giao phấn với cây không giống thu được F2 có tác dụng như sau:1250 cây gồm quả tròn, chín sớm.1255 cây bao gồm quả tròn, chín muộn1253 cây có quả dài, chín sớm1251 cây tất cả quả dài, chín muộnBiết rằng hai tính trạng về mẫu thiết kế quả và thời hạn chín của quả di truyền tự do với nhau. Quả tròn cùng chín mau chóng là hai tính trạng trội trọn vẹn so với quả dài với chín muộn.a. Lập sơ đồ dùng lai của F1 cùng với cây khác.b. Suy ra KG, KH của cặp p. Mang lai.Bài tập 6: Ở một loài côn trùng, fan ta xét 2 cặp tính trạng về kích thước râu với màu mắt vì chưng 2 cặp ren qui định. Mang lại giao phấn giữa 2 cá thể phường thu được con lai F1 có công dụng như sau: 144 số cá thể có râu dài, đôi mắt đỏ : 47 số thành viên có râu dài, đôi mắt trắng: 50 số cá thể có râu ngắn, mắt đỏ: 16 số cá thể có râu ngắn, đôi mắt trắng. Xác minh KG, KH của p và lập sơ trang bị lai?Bài tập 7: triển khai phép lai thân hai cây.a. Thứ nhất theo dõi sự dt của cặp tính trạng về chiều cao, bạn ta thấy bố mẹ đều tất cả thân cao và những cây nhỏ F1 có tỉ lệ 75% thân cao : 25% thân thấp. Giải thích và lập sơ vật lai của cặp tính trạng này.b. Thường xuyên theo dõi sự di truyền của cặp tính trạng về bản thiết kế quả, thấy F1 xuất hiện 125 cây bao gồm quả tròn : 252 cây tất cả quả dẹt với 128 cây bao gồm quả dài. Phân tích và lý giải và lập sơ vật dụng lai của cặp tính trạng này.c. Lập sơ trang bị lai để lý giải sự di truyền tầm thường của cả hai cặp tính trạng theo điều kiệnđã nêu. Biết rằng hai cặp tính trạng bên trên di truyền hòa bình và trái tròn là tính trạng trội.Bài tập 8: Đem giao phấn giữa cặp cha mẹ đều thuần chủng khác biệt về nhì cặp tính trạng tương phản, đời F1 hàng loạt xuất hiện cây tròn, vị ngọt. Thường xuyên cho F1 từ thụ phấn, thu được đời F2 gồm 6848 cây có 4 hình dáng hình, trong những số đó 428 cây quả bầu, vị chua. Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng.Hãy lập sơ thứ lai từ p. -> F2?Tính số lượng cá thể ở trong mỗi hình dạng hình xuất hiện thêm ở đời F2?Bài tập 9: cho biết ở bò: lông black trội so với lông vàng, lang trắng đen là tính trạng trung gian, không sừng trội so với có sừng, chân cao trội so với chân thấp. Mỗi gen nguyên lý một tính trạng nằm tại NST thường.Lai trườn cái lông vàng, không sừng, chân rẻ với trườn đực chưa chắc chắn KG. Năm đầu sinh được một bé bê đực lông vàng, bao gồm sừng, chân thấp. Năm tiếp theo sinh được một bê mẫu lang trắng đen, ko sừng, chân cao. Khẳng định KG của 4 bé bò nói trên?Bài tập 10*: mang lại F1 từ thụ phấn được F2 có 4 một số loại KH. Bởi sơ suất của câu hỏi thống kê, bạn ta chỉ còn ghi lại được số liệu của một các loại kiểu hình là cây cao, phân tử dài chỉ chiếm tỉ lệ 18,75%. Hãy biện luận tìm kg của F1 và viết sơ vật dụng lai để nhận thấy tỉ lệ KG, KH ở đời F2. Biết những gen dt phân li độc lập, tương bội phản với tín trạng thân cao, hạt lâu năm là những tính trạng thân thấp, hạt tròn.= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = == = = = = = = == = = = = = = =*** Ghi chú: tư liệu này là của thầy Trương cụ Thảo biên soạn và tổng hợp từ không ít nguồn tứ liệu khác nhau. Quý thầy cô giáo và các em học tập sinh rất có thể sử dụng, sao chép, in ấn ship hàng cho việc đào tạo và tiếp thu kiến thức như một tài liệu tham khảo nhưng buộc phải chú thích rõ ràng về người sáng tác và bắt đầu để tôn kính quyền tác giả. Trân trọng cảm ơn!!!