Cùng tìm hiểu thêm tài liệu "Bài tập môn Hệ cai quản trị cơ sở dữ liệu", tài liệu này gồm các bài tập khiến cho bạn hệ thống lại các kiến thức về thiết cửa hàng dữ liệu, tài liệu trên form,...


*

1Họ cùng tên: Nguyễn Thị Thúy.Lớp: Mạng trang bị Tính-k55Msv:1021050212Đề tài: Chương trình thống trị thi đại học.I.THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆUNguyễn Thị Thúy_Mạng máy vi tính K55 3Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy tính xách tay K55 5Nguyễn Thị Thúy_Mạng laptop K55 7Nguyễn Thị Thúy_Mạng laptop K55 9Nguyễn Thị Thúy_Mạng laptop K55 11Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy vi tính K55 13Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy vi tính K55 15Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy tính K55II.HIỂN THỊ DỮ LIỆU LÊN TRÊN size VÀ XUẤT BÁO CÁO đồ họa của chương trình. •-Đoạn code đến Form chương trình quản lý thi đại học.Public Class main1 Private Sub ToolStripButton1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal eAs System.EventArgs) Handles ToolStripButton1.Click Form1.Show() kết thúc Sub Private Sub ToolStripButton2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal eAs System.EventArgs) Handles ToolStripButton2.Click Form2.Show() over Sub Private Sub ToolStripButton3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal eAs System.EventArgs) Handles ToolStripButton3.Click Form3.Show() end Sub Private Sub ToolStripButton4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal eAs System.EventArgs) Handles ToolStripButton4.Click Form4.Show() 17 end Sub Private Sub ToolStripButton5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal eAs System.EventArgs) Handles ToolStripButton5.Click Form5.Show() end Sub Private Sub ToolStripButton6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal eAs System.EventArgs) Handles ToolStripButton6.Click Form6.Show() kết thúc Sub Private Sub ToolStripButton7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal eAs System.EventArgs) Handles ToolStripButton7.Click Form7.Show() end Sub Private Sub ToolStripButton8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal eAs System.EventArgs) Handles ToolStripButton8.Click Form8.Show() over Sub Private Sub ToolStripButton9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal eAs System.EventArgs) Handles ToolStripButton9.Click Form9.Show() over Sub Private Sub ToolStripButton10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVale As System.EventArgs) Handles ToolStripButton10.Click Form10.Show() end SubEnd Class - khi kích con chuột vào mục thí sinh tham dự cuộc thi trên bối cảnh của chương trình thì xuất hiên form hiển thị DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI. - Kích loài chuột vào nút IN BC trên form DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI thì bảng report repost hiển thị.Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy tính K55-Làm giống như với mục kết quả.- Mục làm hồ sơ thí sinh. 19-Mục địa điểm thi.-Mục khối thi.Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy tính K55-Mục khối_môn.-Mục môn thi.