BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH ( CÁC GIẢI THUẬT LẬP LỊCH, CẤP PHÁT BỘ NHỚ, GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ,... CÓ LỜI GIẢI) 21 1,544 4


Bạn đang xem: Bài tập hệ điều hành có lời giải

./ Xét tập hợp những tiến trình sau:Tiến trìnhThời điểm vào RLThời gian CPUĐộ ưu tiênP10103P2111P32.523P4314P54.552Hãy cho thấy kết quả điều phối theo các chiến lược •FCFS•SJF•Round Robin với q = 2•Độ ưu tiên độc quyền•Độ ưu tiên ko độc quyền•tính thời hạn chờ mang đến từng tiến trình và thời hạn chờ trung bình trong các chiến lược trên.Giảia./ FCFSP1P2P3P4P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 11 – 2.5 = 8.5P4: 13 – 3 = 10P5: 14 – 4.5 = 9.5b./ SJFP1P2P4P3P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 12 – 2.5 = 9.5P4: 11 – 3 = 8P5: 14 – 4.5 = 9.5c./ Round Robin P1P2P1P3P4P5P1P5P1P5P1Thời gian chờ:P1: 1 + 5 + 2 + 1 = 9P2: 2 – 1 = 1 P3: 5 – 2.5 = 2.5P4: 7 – 3 = 4P5: 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5d./ Độ ưu tiên độc quyền BÀI TẬP CHƯƠNG II QUẢN LÍ TIẾN TRÌNH 1./ Xét tập hợp những tiến trình sau: các bước Thời điểm vào RL thời gian CPU Độ ưu tiên phường 1 0 10 3 p 2 1 1 1 phường 3 2.5 2 3 p. 4 3 1 4 p. 5 4.5 5 2 Hãy cho biết thêm kết quả điều phối theo các chiến lược • FCFS • SJF • Round Robin cùng với q = 2 • Độ ưu tiên sản phẩm hiếm • Độ ưu tiên không độc quyền • tính thời hạn chờ cho từng tiến trình và thời gian chờ trung bình trong các chiến lược trên. Giải a./ FCFS phường 1 p 2 phường 3 p 4 p. 5 thời hạn chờ: p. 1 : 0 phường 2 : 10 – 1 = 9 phường 3 : 11 – 2.5 = 8.5 p. 4 : 13 – 3 = 10 phường 5 : 14 – 4.5 = 9.5 b./ SJF phường 1 phường 2 p 4 p 3 p. 5 thời gian chờ: p 1 : 0 p 2 : 10 – 1 = 9 phường 3 : 12 – 2.5 = 9.5 p 4 : 11 – 3 = 8 p. 5 : 14 – 4.5 = 9.5 ⇒ thời hạn chờ vừa phải = 37 7.45 5 = ⇒ thời hạn chờ mức độ vừa phải = 36 7.2 5 = 0 10 11 12 14 19 phường 1 p 2 phường 3 phường 4 p. 5 0 10 11 13 14 19 p 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 c./ Round Robin p 1 phường 2 p. 1 p 3 phường 4 phường 5 p. 1 p. 5 phường 1 p. 5 phường 1 thời gian chờ: phường 1 : 1 + 5 + 2 + 1 = 9 p 2 : 2 – 1 = 1 p. 3 : 5 – 2.5 = 2.5 p. 4 : 7 – 3 = 4 p 5 : 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5 d./ Độ ưu tiên độc quyền phường 1 p. 2 p 5 phường 3 p. 4 thời gian chờ: phường 1 : 0 p. 2 : 10 – 9 = 1 phường 3 : 16 – 2.5 = 13.5 phường 4 : 18 – 3 = 5 phường 5 : 11 – 4.5 = 6.5 e./ Độ ưu tiên ko độc quyền phường 1 p 2 p 1 phường 5 p. 3 p 1 p 4 thời gian chờ: p 1 : 1 + 7 = 8 p 2 : 0 p 3 : 9.5 – 2.5 = 7 p 4 : 18 – 3 = 15 p 5 : 0 2./ cho các tiến trình sau: quá trình Thời điểm vào RL thời hạn CPU p. 1 0 8 p 2 0.4 4 phường 3 1 1 Hãy cho thấy các công dụng điều phối chiến lược FCFS và SJF và thời hạn chờ của từng kế hoạch 19 phường 1 p 2 phường 3 phường 4 p. 5 2 12 0 10 14 3 5 7 8 16 17 ⇒ thời hạn chờ mức độ vừa phải = 25 5 5 = 0 10 11 16 18 19 p 1 p 2 p 3 phường 4 p 5 ⇒ thời gian chờ trung bình 44 8.8 5 = = ⇒ thời gian chờ vừa đủ 25 5 5 = = 0 9.5 11.5 18 19 p 1 phường 2 p 3 p. 4 p. 5 1 2 4.5 Giải a./ FCFS p. 1 p. 2 phường 3 thời gian chờ p. 1 : 0 p 2 : 8 – 0.4 = 7.6 p 3 : 12 – 1 = 11 b./ SJF p. 1 p 3 p. 2 p 1 : 0 p 2 : 9 – 0.4 = 8.6 p. 3 : 8 – 1 = 7 3./ Điều phối các tiến trình sau theo kế hoạch điều phối độ ưu tiên độc quyền. Tiến trình Chiều dài CPU burst thời điểm vào RL Độ ưu tiên p 1 2 0 2 p 2 5 1 3 p 3 3 2 1 phường 4 4 3 0 Tính thời gian chờ đến từng tiến trình và thời hạn chờ trung bình. Giải phường 1 phường 3 p. 4 p. 2 thời hạn chờ: p 1 : 0 p. 2 : 9 – 1 = 8 phường 3 : 0 phường 4 : 5 – 3 = 2 Chú ý: - FCFS vào trước thực hiện trước. - SJF quá trình nào gồm chiều nhiều năm CPU burst ngắn thì thực hiện trước. Phường 1 p. 2 phường 3 8 13 0 12 ⇒ thời gian chờ vừa phải 18.6 6.2 3 = = phường 1 phường 2 p. 3 8 13 0 9 ⇒ thời gian chờ trung bình 15.6 5.2 3 = = phường 1 p 2 p 3 2 140 5 p 4 9 ⇒ thời hạn chờ vừa đủ 10 2.5 4 = = - RR mỗi quy trình chỉ được tiến hành trong một thời gian q độc nhất định, những tiến trình lần lượt thực hiện xoay vòng. - Điều phối theo độ ưu tiên độc quyền: gồm độ ưu tiên nhỏ thực hiện nay trước. - Điều phối ưu tiên ko độc quyền: hệt như trên nhưng mà nếu đang tiến hành mà mở ra tiến trình bao gồm độ ưu tiên nhỏ hơn thì đề xuất dừng để nhường cho các bước kia thực hiện. BÀI TẬP CHƯƠNG IV QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Trong quy mô cấp phát bộ nhớ liên tục, gồm năm phân mảnh bộ nhớ lưu trữ theo vật dụng tự với size là 600KB, 500KB, 200KB, 300KB. đưa sử tất cả 4 tiến trình đang chờ cấp phát bộ nhớ theo thiết bị tự P1, P2, P3, P4. Kích thước tương ứng của những tiến trình trên là: 212KB, 417KB, 112KB, 426KB. Hãy cấp cho phát bộ nhớ lưu trữ cho các tiến trình trên theo thuật toán First-fit, Best-first, Worst-fit. Giải First – fit P4 chờ Best – fit Worst – fit P4 hóng 2./ (đề kiểm tra) Trong mô hình cấp phát cỗ nhới liên tục, tất cả 5 phân mảnh bộ nhớ lưu trữ với form size là 200KB, 400KB, 600KB, 300KB, 500KB. Trả sử gồm 4 các bước đang chờ cung cấp phát bộ nhớ lưu trữ theo thiết bị tự P1, P2, P3, P4. Kích cỡ tương ứng những tiến trình trên là: 220KB, 250KB, 550KB, 320KB. Hãy cấp phát bộ nhớ lưu trữ cho những tiến trình bên trên theo thuật toán First – fit cùng Best – fit. Giải First – fit P1 P3 P2 P4 P2 P3 P1 P1 P3 P2 P1 P2 P4 600KB 426KB 174KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 417KB 83KB 200KB 300KB 417KB 83KB 88KB 112KB 88KB212KB 400KB 600KB 300KB 500KB 220KB 250KB 320KB 200KB 417KB 83KB P3 đang đợi Best – fit Chú ý: - First – fit :tìm vùng nhớ thứ nhất đủ to để chứa quy trình - Best – fit: search vùng nhớ bé dại nhất mà có thể chứa tiến trình - Worst – fit:tìm vùng nhớ lớn nhất cấp đến tiến trình. 3./ Một quá trình được nạp vào bộ lưu trữ theo mô hình phân trang với form size trang là 1024 byte. Bảng trang như sau: Hãy gửi các showroom logic sau thành add vật lý: a) 1251; b) 3249 1 5 3 6 Giải a) a = 1521 p. = 1521 div 1024 = 1 d = 1521 mod 1024 = 497 f = 5 (dựa vào bảng trang vì phường = 1) A=5*1024 + 497 = 5617 b) a = 3249 p. = 3249 div 1024 = 3 d = 1521 hack 1024 = 177 f = 6 (dựa vào bảng trang vì p = 3) A=6*1024 + 177 = 6321 4./ Một tiến trình được hấp thụ vào bộ nhớ theo quy mô phân trang với form size trang là 512byte. Bảng trang như sau: Hãy đưa các địa chỉ logic sau thành showroom vật lý: a) 689; b) 1613 2 6 5 3 a) a = 689 p. = 689 div 512 = 1 d = 689 mod 512 = 177 f = 6 (dựa vào bảng trang vì phường = 1) A=6*512 + 177 = 3249 b) a = 1613 phường = 1613 div 512 = 3 d = 1613 hack 512 = 77 f = 3 (dựa vào bảng trang vì p = 3) A=3*512 + 77 = 1613 Chú ý: Ta có những công thức sau đây: phường = a div ps d = a hack ps P2 P3 P1 P4 200KB 400KB 600KB 300KB 220KB 250KB 320KB 550KB 500KB Từ p và bảng trang nhằm tìm f A = f*ps + d BÀI TẬP CHƯƠNG V QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Xét chuỗi truy nã xuất bộ nhớ sau: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3 đưa sử bộ lưu trữ vật lí bao gồm 4 form trang. Minh họa hiệu quả trình thay thế sửa chữa trang với các thuật toán thay thế sửa chữa sau: a) FIFO b) OPT c) LRU Giải a) FIFO 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * * * *  1 1 1 1 1  5 5 5 5  3 3 3  2 2 2 2 2  6 6 6 6  7 7  3 3 3 3 3  2 2 2 2  6  4 4 4 4 4  1 1 1 1 1 b) OPT 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7 7  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3  4 4   6 6 6 6 6 6 6 c) LRU 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  6  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3  5 5 5 5  3 3 3  4 4 4  6 6 6 6  7 7 Chú ý: - Thuật toán FIFO: trong số trang sẽ ở trong cỗ nhớ, lựa chọn trang lựa chọn trang được nạp vào bộ nhớ lưu trữ trước tuyệt nhất để nắm thế. - Thuật toán OPT: lựa chọn trang sẽ lậu được thực hiện nhất trong tương lai để vậy thế. - Thuật toán LRU: chọn trang lâu nhất không được sử dụng BÀI TẬP CHƯƠNG VI HỆ THỐNG TẬP TIN 1./ Một ổ đĩa C: được định hình dưới dạng FAT16 gồm gồm 15 cluster. Size của mỗi cluster là 512 byte, mang sử có bảng FAT sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 -1 0 5 6 8 7 -1 -1 -1 -1 12 -1 10 0 thư mục gốc bước đầu tại cluster 0, tại cluster 0 cùng cluster 9 coi được các entry như sau: Hãy vẽ cây folder và cho biết các số liệu cluster của từng file cùng thư mục Giải - hdh: HDH - HinhAnh: HA - Pascal: PC - Hoguom: HG - Halong: HL Cluster Cây thư mục: các số hiệu cluster của từng file và thư mục: - hdh: 11, 12 - HinhAnh: 9 - Pascal: 4, 6, 7 - HG: 3, 5, 8 - HL: 13, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R R HG1 PC1 HG2 PC2 PC3 HG3 HA HL2 HDH1 HDH2 HL1 Filename Ext attrib Start cluster size Hoguom Jpg 3 1200 Halong Jpg 13 700 Filename Ext attrib Start cluster kích thước Hdh doc 11 800 HinhAnh D 9 pascal doc 4 1200 HinhAnh hd h Pascal Hoguom Halong 2./ Một ổ đĩa bao gồm 17 cluster, form size của mỗi cluster là 1024 byte. đưa sử 17 thành phần đầu của bảng FAT có mức giá trị mang lại ở bảng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 0 0 13 8 9 -1 0 12 -1 14 16 0 -1 và 3 entry đầu của Root Dir có mức giá trị sau: a) cho thấy các cluster dữ liệu của thư mục music, tập tin autoxec.bat và vidu.txt b) cho thấy thêm nội dung 17 thành phần đầu bảng FAT với 3 entry đầu của Root dir giả dụ tập tin autoexec.bat và tiếp tế tập tin boot.ini có kích thước 4318 byte. Giải a./ Music: MS Autoexec: AT Vidu: VD Root: R Cluster các số hiệu cluster của từng file cùng thư mục: MS: 11, 12 AT: 6, 13, 14, 16 VD: 7, 8, 9 b./ FAT: Cluster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R B1 B2 B3 VD1 VD2 VD3 B4 MS1 MS2 B5 AT3 AT4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 5 6 10 8 9 -1 13 12 -1 -1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R AT1 VD1 VD2 VD3 MS1 MS2 AT2 AT3 AT4 Filename Ext attrib Start cluster form size Music D 11 Autoexec bat 6 4032 Vidu txt R 7 3018 báo giá trị những entry như sau: 3./ Một ổ đĩa C: được được định dạng dưới dạng FAT 16 gồm có 15 cluster. Kích thước của mỗi cluster là 512 byte. Giả sử có cây thư mục sau (trong ngoặc là kích thước mớc file): Một entry vào bảng thư mục chiếm 32 byte. Hãy lập 1 phương án lưu lại trữ cây thư mục bên trên bằng cách: a./ mang đến biết nội dung 15 phần tử của bảng FAT.

Xem thêm: Lời Bài Hát Bạn Là Gì - Bạn Là Gì Tao Cũng Không Biết Bạn Là Gì

B./ cho biết nội dung 5 thuộc tính: filename, fileext, attribute, start cluster, sixe của entry vào thư mục gốc và thư mục Amnhac. Giải FAT: Cluster Nội dung của các entry trong thư mục gốc và thư mục Amnhac Filename Ext attrib Start cluster size Music D 11