Bài viết trình bày kim chỉ nan và cách thức giải những dạng bài xích tập về năng lượng điện tích cùng định điều khoản Cu-lông khiến cho bạn vừa có kiến thức vừa thực hành thực tế bài tập một biện pháp hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập điện tích định luật cu lông


LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT COULOMB

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Có hai loại điện tích: Điện tích âm (-) và điện tích dương (+)

2. Tương tác tĩnh điện:

+ Hai năng lượng điện tích thuộc dấu: Đẩy nhau;

+ Hai điện tích trái dấu: Hút nhau;

3. Định nguyên tắc Cu - lông:

Lực tác động giữa 2 điện tích điểm q1; q.2 đặt cách nhau một khoảng tầm r trong môi trường thiên nhiên có hằng số điện môi ε là (overrightarrowF_12;overrightarrowF_21) có:

- Điểm đặt: trên 2 điện tích.

- Phương: mặt đường nối 2 năng lượng điện tích.

- Chiều: + hướng ra xa nhau ví như q1.q2 > 0 (q1; q2 cùng dấu)

+ hướng về phía nhau giả dụ q1.q2 1; q2 trái dấu)

- Độ lớn: (F=kfrac q_1.q_2 ight varepsilon .r^2) ;Trong đó: k = 9.109Nm2C-2; e là hằng số điện môi của môi trường 

- Biểu diễn:

*

4. Nguyên lý ck chất lực điện: giả sử tất cả n điện tích điểm q1, q2,….,qn tác dụng lên điện tích điểm q các lực liên hệ tĩnh điện (F_1,F_n,....,F_n) thì lực điện tổng đúng theo do những điện tích điểm trên công dụng lên năng lượng điện q theo đúng nguyên lý ông xã chất lực điện.

(F=F_1+F_n+.....+F_n =sum F_i)

Một số hiện tượng

Khi đến 2 trái cầu nhỏ dại nhiễm năng lượng điện tiếp xúc sau đó bóc nhau ra thì tổng điện tích phân chia đều cho mỗi quả cầu

 Hiện tượng xảy ra giống như khi nối nhị quả cầu bởi dây dẫn mảnh rồi cắt bỏ dây nối

 Khi chạm tay vào quả cầu nhỏ tuổi dẫn điện sẽ tích năng lượng điện thì quả ước mất năng lượng điện tích cùng trở về trung hòa

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1: Xác định lực tác động giữa 2 điện tích và những đại lượng trong công thức định qui định Cu – lông.

phương pháp : Áp dụng định khí cụ Cu – lông.


- Phương , chiều , điểm đặt của lực ( như hình vẽ) 

*

- Độ béo : F = (fracvarepsilon .r^2)

- Chiều của lực dựa vào dấu của hai năng lượng điện : hai năng lượng điện tích cùng dấu : lực đẩy ; hai điện tích trái vết : lực hút

Dạng 2: Tìm lực tổng hợp tính năng lên một năng lượng điện tích.

cách thức : Dùng nguyên lý ông chồng chất lực điện.

- Lực tương tác của đa số điện tích điểm lên một điện tích điểm lên một điện tích điểm khác : (vecF =vecF_1 +vecF_2 +..+ vecF_n)

- Biểu diễn những các lực (vecF_1 ,vecF_2, vecF_3...vecF_n) bằng những vecto , gốc tại điểm ta xét .

-Vẽ những véc tơ đúng theo lực theo phép tắc hình bình hành .

- Tính độ phệ của lực tổng hợp dựa vào phương pháp hình học hoặc định lí hàm số cosin.

*Các trường đúng theo đăc biệt:

*

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: hai điện tích q.1 = 6.10-8C và q2= 3.10-7C đặt bí quyết nhau 3cm trong chân không.

a. Tính lực địa chỉ giữa chúng.

b. Để lực này tăng lên 4 lần thì khoảng cách giữa bọn chúng là bao nhiêu.


c. Đưa hệ này vào nước tất cả (varepsilon =81) thì lực liên hệ giống câu a. Tìm khoảng cách giữa hai năng lượng điện lúc này.

Bài 2: Hai năng lượng điện điểm bằng nhau, để trong chân không phương pháp nhau một khoảng r1 = 2 cm. Lực can dự giữa chúng là 1,6.10-4 N.

 a) tìm kiếm độ béo hai năng lượng điện đó?

 b) khoảng cách r2 giữa bọn chúng là từng nào để lực công dụng giữa chúng là 2,5.10-4 N?

ĐS : r= 1,6 cm.

Bài 3 : Hai năng lượng điện điểm quận 1 = -10-7 C và quận 2 = 5.10-8 C đặt tại hai điểm A với B trong chân không giải pháp nhau 5 cm. Khẳng định lực năng lượng điện tổng hợp tính năng lên năng lượng điện q0 = 2.10-8 C đặt ở điểm C thế nào cho CA = 3 cm, CB = 4 cm.

*

Bài 4 : Hai điện tích q1 = 8.10-8 C và q2 = -8.10-8 C để tại A và B trong ko khí bí quyết nhau một khoảng chừng AB = 6 cm. Xác minh lực điện công dụng lên quận 3 = 8.10-8 C đặt ở C nếu :

a) CA = 4 centimet và CB = 2 cm.

b) CA = 4 centimet và CB = 10 cm.

c) CA = CB = 5 cm.

ĐS:

 a) F = F1 + F2 = 0,18 N

b) F = F1 – F2 = 30,24.10-3 N

c) C nằm ở trung trực AB với F = 2F1.cosα = 2.F1. (fracAHAC)= 27,65.10-3 N


Bài 5 : Hai năng lượng điện tích biện pháp nhau 30cm vào chân ko thì thúc đẩy nhau bằng một lực có độ mập F. Ví như nhúng nó vào trong rượu (không đổi khoảng cách) thì lực tương tác sụt giảm 27 lần.

a) xác minh hằng số điện môi của rượu

b) buộc phải giảm khoảng cách của chúng bao nhiêu để lực cửa hàng giữa bọn chúng vẫn như trong chân không.

Bài 6 : nhị quả cầu bé dại được tích điện đều bằng nhau nhưng trái vệt nhau đặt tại hai điểm A với B biện pháp nhau 4cm trong chân không. Lực hút giữa bọn chúng là 8,1.10-4N.

a. Tính độ mập điện tích từng quả cầu

b. Mang đến hai quả ước vào môi trường thiên nhiên có (varepsilon)=4. Mong mỏi lực hút giữa bọn chúng không biến hóa thì khoảng cách giữa nhì quả cầu trong trường đúng theo này là bao nhiêu ?

c. đưa sử hai quả ước đặt trong môi trường xung quanh có hằng số năng lượng điện môi là (varepsilon)" . Khoảng cách vẫn là 4cm và lực hút là 2,7.10-4N. Hãy tính hằng số điện môi (varepsilon)" .

d. Mang lại hai quả câu va vào nhau rồi bóc tách ra xa. Tính năng lượng điện mỗi quả cầu sau khi bóc tách ra.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Dominant Là Gì

Bài 7: ba điện tích q1 = q2 = quận 3 = 1,6.10-19C để trong bầu không khí tại tía đỉnh của một tam giác phần đông với cạnh 16cm. Xác định véctơ lực tính năng lên q3?.


ĐS: 15,6.10-27N

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ lý lớp 11 - xem ngay