Bài viết trình diễn định nghĩa và phương pháp tính điện năng và công suất điện. Những bài tập ví dụ có lời giải cụ thể giúp độc giả tìm ra cách thức học kết quả hơn.

Bạn đang xem: Bài tập điện năng công suất điện lớp 11


 

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN ĐIỆN NĂNG, CÔNG SUẤT ĐIỆN 

A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

Điện năng mà lại một đoạn mạch tiêu tốn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua để đưa hóa thành các dạng năng lượng khác là vì công của lực năng lượng điện trường thực hiện khi dịch rời có hướng các điện tích. Được đo bởi tích của hiệu điện cầm cố giữa hai đầu đoạn mạch cùng với cường độ dòng điện và thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua đoạn mạch đó.

(A=q.U=U.i.t) 

Trong đó: A: Công (J); q : Điện tích (C); U: Hiệu điện gắng (V).

t : thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch (s).

2. Công suất điện

Công suất năng lượng điện của một quãng mạch là năng suất tiêu thụ năng lượng điện năng của đoạn mạch kia và tất cả trị số bởi điện năng nhưng đoạn mạch tiêu hao trong một đơn vị thời gian, hoặc bằng tích của hiệu điện cầm cố giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch đó

(P=fracAt=U.I) 

Trong đó: U: Hiệu điện gắng (V); I: Cường độ mẫu điện (A); P: công suất (W)

3. Công suất tỏa nhiệt của trang bị dẫn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua

a) Định luật pháp Jun-Len-xơ

Nhiệt lượng toả ra tại 1 vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của trang bị dẫn, cùng với bình phương cường độ dòng điện cùng với thời hạn dòng điện chạy qua thiết bị dẫn đó.

Q = R I2 t

 Trong đó:  Q: sức nóng lượng (J); R: Điện trở (W ); I: Cường độ cái điện (A ); t: thời gian (t)

b) Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua

Công suất tỏa sức nóng P ở thứ dẫn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua đặc trưng cho vận tốc tỏa nhiệt độ của trang bị dẫn đó với được xác minh bằng nhiệt độ lượng lan ra ở thiết bị dẫn vào một đơn vị chức năng thời gian.

(P=fracQt=R.I^2=fracU^2R)


4. Công và công suất của nguồn điện

a) Công của điện áp nguồn (công của lực lạ bên trong nguồn điện): 

Công của mối cung cấp điện bằng điện năng tiêu tốn trong toàn mạch  (A_ng=xi .I.t)

Trong đó: E : suất điện động (V); I: cường độ cái điện (A); t: thời gian (s)

b) Công suất của mối cung cấp điện

công suất của nguồn điện áp bằng năng suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch.

(P_ng=fracA_ngt=xi .I) 

B. PHƯƠNG PHÁP+BÀI TẬP.

1. Cơ sở lý thuyết :

- Ở chủ đề này, các thắc mắc và bài xích tập chủ yếu về: Tính điện năng tiêu hao và hiệu suất điện của một đoạn mạch. Tính hiệu suất tỏa nhiệt cùng nhiệt lượng lan ra trên một đồ vật dẫn. Tính công và năng suất của nguồn điện.

- Cần xem xét những vấn đề sau:

+ trong các công thức tính công, tính sức nóng lượng: Để tất cả công, sức nóng lượng tính ra có đơn vị chức năng là Jun (J) cần chăm chú đổi đối chọi vị thời hạn ra giây (s).

+ Mạch điện tất cả bóng đèn: Rđ = (fracU^2_dmP_dm)

( Coi như điện trở không dựa vào vào hiệu điện nuốm đặt vào đèn, không đổi khác theo sức nóng độ.)


- giả dụ đèn sáng bình thường thì Ithực = Iđm (Lúc này cũng có thể có Uthực = Uđm; Pthực = p. đm )

Nếu Ithực đm thì đèn mờ hơn bình thường.

Nếu Ithực > Iđm thì đèn sáng hơn bình thường.

2. Phương pháp:

Ap dụng công thức:

- Công và năng suất của cái điện ở trong phần mạch: A = U.I.t , P = (fracAt=U.I)

- Định cơ chế Jun-LenXơ: Q = R.I2.t xuất xắc Q = (fracU^2R.t=U.I.t)

- công suất của nguyên tắc tiêu thụ điện: phường = U.I = R.I2 = (fracU^2R)

Bài 1: Cho mạch điện như hình, trong các số ấy U = 9V, R1 = 1,5(Omega); R2 = 4,5(Omega). Tính nhiệt lượng lan ra bên trên R2 vào 2 phút ?

*

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

Bài 2: Có hai điện trở mắc thân hai điểm tất cả hiệu điện vậy 12 V. Khi R1 thông suốt R2 thì hiệu suất của mạch là 4 W. Khi R1 mắc tuy vậy song R2 thì năng suất mạch là 18 W. Hãy xác minh R1 với R2 ?

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

 Bài 3: Cho mạch điện như hình với U = 9V, R1 = 1,5W, R2 = 6 W. Biết cường độ mẫu điện qua R3 là một trong A.

*


a. Tìm R3 ?

b. Tính nhiệt độ lượng lan ra bên trên R2 vào 2 phút ?

c. Tính năng suất của đoạn mạch chứa R1 ?

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

Bài 4: Một quạt điện được áp dụng dưới hiệu điện thay 220 Vthi2 mẫu điện chạy qua quạt tất cả cường độ là 5 A.

a) Tính sức nóng lượng cơ mà quạt tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị Jun ?

b) Tính tiền điện đề nghị trả đến việc thực hiện quạt trong 30 ngày, hàng ngày sử dụng 30 phút, biết giá năng lượng điện là 600 đồng / Kwh. (Biết 1 wh = 3600 J, 1 Kwh = 3600 KJ).

*

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

 Bài 5: Cho mạch năng lượng điện thắp sáng đèn như hình, Nguồn có suất điện đụng 12 V. Đèn nhiều loại 6 V – 3 W. Điều chỉnh

R để đèn sáng bình thường. Tính công của nguồn điện trong khoảng thời hạn 1h ? Tính công suất của mạch cất

đèn khi sáng bình thường ?

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 6: Để loại đèn điện loại 120 V – 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu đện vậy 220V, fan ta mắc nối liền với nó một năng lượng điện trở phụ R. Tính R ?


Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 7: Hai bóng đèn Đ1 ghi 6v – 3 W và Đ2 ghi 6V - 4,5 W được mắc vào mạch điện như hình vẽ. điện áp nguồn

có hiệu điện thế U không thế đổi.

a) Biết lúc đầu biến trở Rb­ nghỉ ngơi vị trí làm thế nào để cho 2 đèn sáng sủa bình thường. Tìm năng lượng điện trở của trở nên trở lúc này ? trên mạch điện, đâu là Đ1, đâu là Đ2 ?

b) trả sử từ vị trí lúc đầu ta dịch chuyển biến trở con chạy lịch sự phải một ít thì độ sáng những đèn thay đổi thế như thế nào ?

*

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 8: Cho mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ . Biết UAB = 120V,R1 = 10Ω,R2=20Ω và R3 = 30Ω.

*

Tính:

a. Cường độ dòng điện chạy qua R1

b. Sức nóng lượng tỏa ra trên R2 trong trăng tròn phút.

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..........

Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết UAB=120V,R1 = 30Ω,R2 = 20Ω cùng R3 = 10Ω

*

Tính:

a) Cường độ loại điện chạy qua R2

b) sức nóng lượng tỏa ra bên trên R1 trong 1h20 phút.


c) Điện năng tiêu thụ tại phần mạch AB trong thời gian trên.

Giải: ……………………………………………………………………………………………………………...

Xem thêm: Ảnh Des Ảnh Là Gì ? Trào Lưu Des Ảnh Là Gì

……………………………………………………………………………………………………………..........

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý lớp 11 - coi ngay