1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Quy mô dữ liệu

– quy mô dữ liệu là một tập khái niệm dùng để làm mô tả kết cấu dữ liệu, các thao tác làm việc dữ liệu, những ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

Bạn đang xem: Bài tập cơ sở dữ liệu quan hệ

– các loại quy mô dữ liệu:

Mô hình lôgic (mô hình tài liệu bậc cao) cho trình bày CSDL ở tầm mức khái niệm với mức khung nhìn.

Mô hình đồ dùng lí (mô hình tài liệu bậc thấp) cho thấy thêm dữ liệu được lưu lại trũ nắm nào.

1.2. Quy mô dữ liệu quan lại hệ

– mô hình dữ liệu tình dục được E. F. Codd khuyến cáo năm 1970. Trong khoảng ba mươi năm quay trở lại đây, các hệ CSDL desgin theo mô hình quan hệ được sử dụng rất phổ biến.

– Trong mô hình quan hệ:

Về khía cạnh cấu trúc: Dữ liệu được thể hiện trong những bảng (hàng, cột).Về mặt làm việc trên dữ liệu: Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hay sửa bạn dạng ghi vào một bảng. Các kết quả tìm kiếm kiếm thông tin qua truy vấn vấn dữ liệu giành được nhờ tiến hành các thao tác trên dữ liệu.Về mặt các ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong những bảng phải thoả mãn một số trong những ràng buộc. Chẳng hạn, không được bao gồm hai cỗ nào trong một bảng như thể nhau trả toàn.

1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm

CSDL quan liêu hệ: cơ sở dữ liệu được desgin trên mô hình dữ liệu quan liêu hẹ.

Hệ QTCSDL quan liêu hệ: dùng để làm tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan liêu hệ.

b. Các đặc trưng của một quan liêu hệ

– Mỗi quan hệ có thương hiệu để rõ ràng với các quan hệ khác.

– Các bộ là khác nhau và thiết bị tự những bộ là ko quan trọng.

– Mỗi thuộc tính có một tên rõ ràng và lắp thêm tự các thuộc tính không quan trọng.

– quan tiền hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp.

Lưu ý:

Quan hệ là bảngThuộc tính là trường (cột)Bộ là bản ghi (hàng).

Ví dụ: Để quản lí việc học viên mượn sách tại một trường học, thông thường quản lí các thông tin sau:

– thông tin người mượn sách.

– thông tin sách

– thông tin mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời hạn mượn/ trả)

*

1.4. Khóa và liên kết giữa các bảng

a. Khóa: Khoá của một bảng là một tập có một hay 1 số ở trong tính của bảng pân biệt dược các cá thể.

b. Khóa chính

Một bảng gồm thể có nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng tín đồ ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóa làm khoá chính (primary key). 

Khi nhập dữ liệu cho một bảng, quý hiếm của mọi cỗ tại khóa bao gồm không được nhằm trống. 

Các hệ QTCSDL quan hệ giới tính kiểm soát điều đó và đảm bảo an toàn sự nhất quán dữ liệu, kiêng trường hợp thông tin về một đối tượng người dùng xuất hiện tại hơn một đợt sau những update dữ liệu. Trong quy mô quan hệ, ràng buộc bởi vậy về dữ liệu nói một cách khác là ràng buộc trọn vẹn thực thể (hay điện thoại tư vấn ngắn gọn gàng là ràng buộc khóa).

Chú ý:

Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc khẳng định khoá phụ thuộc vào vào quan hệ tình dục lôgic của những dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá chỉ trị các dữ liệu.


Nên lựa chọn khoá chính là khoá bao gồm ít ở trong tính nhất.

c. Liên kết giữa các bảng

Thực chất sự link giữa những bảng là dựa vào thuộc tính khóa. Chẳng hạng thuộc tính số thẻ là khóa của bảng fan mượn mở ra lại nghỉ ngơi bảng mượn sách đó khiến cho liên kết giữa hai bảng này

2. Bài xích tập minh họa

Câu 1: Chỉ ra các điều kiện trong quy mô dữ liệu quan liêu hệ Ql_hoctap

*

Hướng dẫn giải

Cấu trúc dữ liệu: là những bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem gồm có các trường dữ liệu, các phiên bản ghi.

Các ràng buộc: khoá chính, vào bảng hoc_sinh thì tài liệu trong trường khoá đó là duy nhất.

Các thao tác update dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai quật dữ liệu, thống kê dữ liệu theo một điều kiện nào đó, có thể thực hiện tại trên một bảng hoặc nhiều bảng.

Câu 2: Trong database quan hệ Ql_hoctap ở lấy ví dụ trên (ví dụ 1), xác định quan hệ, thuộc tính và bộ.

Hướng dẫn giải

Quan hệ Hoc_sinh

Có những thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten.

Vì lớp gồm 50HS nên gồm 50 bộ, bộ thứ 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh, An

3. Luyện tập

3.1. Bài xích tập trường đoản cú luận

Câu 1: khi xét một quy mô dữ liệu, ta cần quan tâm đến những nhân tố nào?

Câu 2: Nêu tư tưởng CSDL quan tiền hệ.

Câu 3: Nêu tiêu chuẩn chọn khóa thiết yếu trong bảng. Nêu ví dụ và giải thích.

Xem thêm: Economy Of Scale Là Gì, Lợi Ích Và Giới Hạn Ra Sao? Tìm Hiểu Từ A

3.2. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1: Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng trong hệ csdl quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Câu 2: Thuật ngữ “bộ” cần sử dụng trong hệ database quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Câu 3: Mô hình thịnh hành để phát hành CSDL quan hệ tình dục là:

A. Mô hình phân cấp

B. Mô hình tài liệu quan hệ

C. Mô hình hướng đối tượng

D. Mô hình cơ sỡ quan liêu hệ

Câu 4: Các khái niệm dùng để làm mô tả những yếu tố nào sẽ khởi tạo thành mô hình dữ liệu quan liêu hệ?

A. Cấu trúc dữ liệu

B. Các buộc ràng dữ liệu

C. Các thao tác, phép toán bên trên dữ liệu

D. Tất cả câu trên

Câu 5: Thao tác bên trên dữ liệu hoàn toàn có thể là:

A. Sửa bạn dạng ghi

B. Thêm phiên bản ghi

C. Xoá phiên bản ghi

D. Tất cả giải đáp trên

Câu 6: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

A. Phần mềm dùng để làm xây dựng những CSDL quan tiền hệ

B. Phần mềm dùng làm tạo lập, cập nhật và khai quật CSDL quan tiền hệ

C. Phần mềm Microsoft Access

D. Phần mềm để giải các bài toán quản lí lí gồm chứa những quan hệ giữa những dữ liệu

4. Kết luận

Sau khi học xong Bài 10: Cơ sở tài liệu quan hệ, những em cần nắm vững các nội dung trọn tâm:

Khái niệm và phân loại mô hình dữ liệu.Khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ giới tính và những đặt trưng cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ.Khái niệm csdl quan hệ, khóa, khóa chính và links giữa những bảng.

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chuyên mục Giải công dân 6(12) Giải technology 6(19) Giải khoa học tự nhiên 6(40) Giải lịch sử và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải giờ đồng hồ Anh 6(36) Giải tin học 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải đòi hỏi hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) soạn văn 6 tập 1(30) soạn văn 6 tập 2(36) tiếng Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải công nghệ 6(13) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(45) Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải tiếng Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải đề nghị hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) soạn văn 6 tập 1(37) biên soạn văn 6 tập 2(37) Giải công dân 6(12) Giải technology 6(16) Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6(13) Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải giờ đồng hồ Anh 6(87) Giải tin học 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải yên cầu hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(72) biên soạn văn 6 tập 1(33) soạn văn 6 tập 2(30)Bài học Địa lý 10(43)Bài học Địa lý 11(29)Bài học tập Địa lý 12(44)Bài học Địa lý 7(61)Bài học tập Địa lý 8(43)Bài học Địa lý 9(44)Bài học GDCD 10(16)Bài học GDCD 11(15)Bài học GDCD 12(10)Bài học GDCD 7(18)Bài học tập GDCD 8(21)Bài học tập GDCD 9(18)Bài học tập Hóa 10(39)Bài học Hóa 11(47)Bài học tập Hóa 12(45)Bài học tập Hóa 8(43)Bài học Hóa 9(56)Bài học lịch sử 10(40)Bài học lịch sử dân tộc 11(25)Bài học lịch sử vẻ vang 12(27)Bài học lịch sử dân tộc 7(29)Bài học lịch sử vẻ vang 8(31)Bài học lịch sử dân tộc 9(34)Bài học tập Ngữ Văn 10(81)Bài học tập Ngữ Văn 11(85)Bài học tập Ngữ Văn 12(69)Bài học Ngữ Văn 7(101)Bài học tập Ngữ Văn 8(101)Bài học Ngữ văn 9(110)Bài học sinh 10(33)Bài học viên 11(48)Bài học viên 12(47)Bài học viên 7(61)Bài học viên 8(64)Bài học sinh 9(63)Bài học Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học Tin học tập 10(33)Bài học tập Tin học 11(27)Bài học tập Tin học 12(24)Bài học tập Tin học tập 7(23)Bài học Tin học tập 8(20)Bài học Tin học 9(26)Bài học Toán 10(38)Bài học tập Toán 11(44)Bài học Toán 12(62)Bài học Toán 6(67)Bài học Toán 7(54)Bài học tập Toán 8(75)Bài học tập Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1(61)Bài học Toán lớp 2(92)Bài học Toán lớp 3(75)Bài học Toán lớp 4(63)Bài học tập Toán lớp 5(57)Bài học vật lý 10(40)Bài học đồ dùng lý 11(33)Bài học trang bị lý 12(41)Bài học vật lý 7(30)Bài học đồ vật lý 8(29)Bài học đồ dùng lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa truyền thống Việt Nam(30)Đề thi và Kiểm tra Lớp 10(269)Đề thi và Kiểm tra Lớp 11(182)Đề thi & Kiểm tra Lớp 12(1.356)Đề thi và Kiểm tra Lớp 6(334)Đề thi và Kiểm tra Lớp 7(495)Đề thi và Kiểm tra Lớp 8(202)Đề thi & Kiểm tra Lớp 9(357)Đề thi tiểu học(155)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ iWatch(11)Family and Friends 1(62)Family & Friends 2(80)Family & Friends 3(80)Family and Friends 4(84)Family & Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều chuyển động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều giờ Anh 2(2)Giải cánh diều giờ đồng hồ Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều giờ Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều tự nhiên và thoải mái và xóm hội 2(26)Giải chân trời sáng chế Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng tạo vận động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời sáng chế Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng chế toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời sáng chế Tự nhiên cùng xã hội 2(29)Giải kết nối Đạo đức 2(15)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải liên kết toán 2 tâp 1(32)Giải kết nối toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối tự nhiên và làng mạc hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT đồ gia dụng lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 10(33)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử dân tộc 12(27)Giải SGK Lý 10(37)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 10(27)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 7(49)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK tiếng Anh 10 mới(96)Giải SGK tiếng Anh 11 mới(85)Giải SGK tiếng Anh 12 mới(98)Giải SGK giờ Anh 5 mới(67)Giải SGK giờ Anh 6 mới(52)Giải SGK tiếng Anh 7 mới(98)Giải SGK tiếng Anh 8 mới(104)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới(104)Giải SGK tiếng Anh lớp 3(68)Giải SGK tiếng Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – cải tiến và phát triển năng lực(68)Giải SGK Toán 10(36)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 3(77)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 7(61)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK đồ gia dụng lý 12(39)Giải SGK đồ lý 7(30)Giải SGK vật dụng lý 8(28)Giải SGK đồ vật lý 9(57)Giải Tập phiên bản đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ điều hành quản lý iOS(18)Học Blog(6)Học giờ đồng hồ Anh(105)Hướng dẫn thiết lập phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML và CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh cụ Giới(35)Liên quân Mobile(12)Logic học(41)Lý thuyết tài thiết yếu tiền tệ(46)Lý thuyết phần trăm thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món ăn uống chính(101)Nghe Nhạc(1)Nghị luận văn học tập lớp 10(67)Nghị luận văn học tập lớp 11(96)Nghị luận văn học tập lớp 12(92)Nghị luận văn học lớp 7(36)Nghị luận văn học lớp 8(50)Nghị luận văn học tập lớp 9(131)Nghị luận làng mạc hội lớp 10(11)Nghị luận làng mạc hội lớp 11(12)Nghị luận thôn hội lớp 12(42)Nghị luận thôn hội lớp 7(19)Nghị luận làng mạc hội lớp 8(2)Nghị luận thôn hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp pháp luật đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật điện thoại thông minh Oppo(9)Thủ thuật điện thoại Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(11)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu học tập Tiểu học(1.040)Tư liệu giờ Anh Lớp 6(24)Tư liệu giờ Anh tiểu học(24)Từ vựng tiếng Anh theo nhà đề(43)Văn mẫu lớp 6(305)Văn diễn tả lớp 7(8)Văn thuyết minh lớp 8(35)Văn thuyết minh lớp 9(15)Văn trường đoản cú sự lớp 6(30)Văn từ sự lớp 7(4)Văn từ bỏ sự lớp 8(9)Xã hội học đại cương(30)