Ví dụ 1: Để giải phương trình bậc hai: ax2 +bx +c = 0 (a ( eq)0 ) ta phải: Tính Delta = b*b - 4*a*c

- nếu Delta =0 thìphương trình tất cả nghiệm.

Bạn đang xem: Bài tập cấu trúc rẽ nhánh trong pascal

Hoặc rất có thể nói: nếu Delta cấu trúc rẽ nhánh thiếu và đủ.


Để mô tả cấu tạo rẽ nhánh, Pascal cần sử dụng câu lệnh if-then. Tương ứng với nhị dạng mệnh đề thiếu và đủ nói ở trên, Pascal bao gồm hai dạng câu lệnh if-then:

a. Dạng thiếu

Cú pháp:If then ;

Trong đó:

- Điều kiện: Là biểu thức tình dục hoặc logic.

- Câu lệnh: là một trong câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:

*

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

Ý nghĩa: Điều kiện sẽ tiến hành tính cùng kiểm tra. Trường hợp điều khiếu nại đúng thì câu lệnh được thực hiện, nếu như điều kiện sai thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ 2:

if Delta b. Dạng đủ

Cú pháp:

If then

else ;

Trong đó:

- Điều kiện: Là biểu thức tình dục hoặc logic.

- Câu lệnh 1, câu lệnh 2: là 1 trong câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:

*

Hình 2.Sơ đồ cấu tạo rẽ nhánh dạng đủ

Ý nghĩa:Điều kiện sẽ tiến hành tính và kiểm tra. Nếuđiều khiếu nại đúngthìthực hiện nay câu lệnh 1, ngược lại thìthực hiện câu lệnh 2.

Chú ý 1:Trước từ bỏ khóaElsekhông tất cả dấu chấm phẩy (;).

Ví dụ 3:

if a mod 3 = 0 then write("a phân tách het cho 3")

else write("a khong chia het cho 3");


3. Câu lệnh ghép

Trong Pascal câu lệnh ghép gồm dạng:

Begin

;

End;

Chú ý 2:SauENDphải có dấu chấm phẩy (;)

Ví dụ 4:

if D Ví dụ 5. search nghiệm thực của phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0 , với a ( eq)0.

Xây dựng ý tưởng:

- Nhập 3 số a,b,c.

- Tính: delta:=b*b-4*a*c.

- trường hợp deltaVí dụ 6:

Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm phân tách hết mang lại 400 hoặc phân chia hết mang lại 4 dẫu vậy không phân chia hết mang lại 100. Ví dụ, các năm 2000, 2004 là năm nhuận và tất cả số ngày là 366, các năm 1900, 1945 chưa phải là năm nhuận và có số ngày là 365.

Xem thêm: Áp Thấp Nhiệt Đới Là Gì ? Hiểu Đúng Về Bão Và Áp Thấp Nhiệt Đới

Hướng dẫn:

- vào biểu thức điều kiện ta sử dụng các phép toán logic như là or, and để gộp các điều kiện lại với nhau.