Nếu vật dụng chịu tác dụng của những lực thì (overrightarrow F = overrightarrow F_hl = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... + overrightarrow F_n )

2. Định giải pháp II Niutơn

Biểu thức: (overrightarrow a = fracoverrightarrow F m Rightarrow overrightarrow F = moverrightarrow a )

Độ lớn: (a = fracFm Rightarrow F = ma)

3. Định hiện tượng III Niutơn

Vật m1 hệ trọng với vật m2 thì: (overrightarrow F_12 = - overrightarrow F_21 )

Độ lớn: (F_12 = F_21 Leftrightarrow m_2a_2 = m_1a_1)

II. Phương pháp

1. Cách thức động lực học

Bước 1: chọn vật (hệ vật) khảo sát.

Bạn đang xem: Bài tập ba định luật niu tơn

Bước 2: lựa chọn hệ quy chiếu gắn với thứ (cụ thể hóa bởi hệ trục tọa độ vuông góc; trục tọa độ Ox luôn luôn trùng cùng với phương chiều gửi động, trục tọa độ Oy vuông góc với phương đưa động).

Bước 3: xác định các lực và biểu diễn các lực tác dụng lên đồ trên mẫu vẽ (phân tích lực gồm phương không tuy nhiên song hoặc vuông góc với mặt phẳng tiếp xúc).

Bước 4: Viết phương trình phù hợp lực chức năng lên vật theo định hình thức II Niutơn.

(overrightarrow F_hl = sumlimits_i = 1^n overrightarrow F_i = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... + overrightarrow F_n = moverrightarrow a ) (*)

Bước 5: Chiếu phương trình (*) lên các trục tọa độ Ox, Oy:

(left{ eginarraylOx:F_1 mx + F_2 mx + ... + F_n mx = maleft( 1 ight)\Oy:F_1y + F_2y + ... + F_ny = 0left( 2 ight)endarray ight.)


2. Phương thức chiếu

- nếu lực vuông góc với phương chiếu thì độ mập đại số của F bên trên phương đó bằng 0

- ví như lực tuy nhiên song với phương chiếu thì độ phệ đại số của F bên trên phương chiếu đó bằng:

+ Trường hòa hợp 1: F cùng hướng với chiều dương phương chiếu:

 

*

+ Trường phù hợp 2: F ngược hướng với chiều dương phương chiếu:

 

*

Giải phương trình (1) cùng (2) ta được các đại lượng yêu cầu tìm.

* Chú ý: Sử dụng những công thức hễ học:

- nếu vật chuyển động thẳng hồ hết thì gia tốc a = 0.

- các công thức chuyển động thẳng chuyển đổi đều:

+ (s = v_0t + frac12at^2)

+ (v = v_0 + at)

+ (v^2 - v_0^2 = 2 mas)

- các công thức của vận động tròn đều.

III. Bài bác tập ví dụ

Bài 1: Một ô tô có trọng lượng 2 tấn đang làm việc với tốc độ v0 thì hãm phanh, xe cộ đi thêm quãng con đường 15 m vào 3s thì ngừng hẳn. Tính:

a) gia tốc v0

b) Lực hãm phanh. Vứt qua các lực cản bên ngoài.


Hướng dẫn giải

 

*

Chọn hệ trục tọa độ Oxy lắp với thứ như hình vẽ.

Các lực chức năng lên vật dụng gồm:(overrightarrow phường ,overrightarrow N ,overrightarrow F_h )

Phương trình định vẻ ngoài II Niuton mang lại vật là:

(overrightarrow p + overrightarrow N + overrightarrow F_h = moverrightarrow a ) (*)

Chiếu phương trình (*) lên trục Oy ta được:

N – p. = 0 => N = p (1)

Chiếu phương trình (*) lên trục Ox ta được:

( - F_h = ma)(2)

a)

Áp dụng bí quyết của vận động thẳng đổi khác đều:

(left{ eginarrayls = v_0t + frac12at^2 Leftrightarrow 15 = 3v_0 + frac12a.3^2\v = v_0 + at Leftrightarrow 0 = v_0 + 3 maendarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylv_0 = 10m/s\a = - frac103m/s^2endarray ight.)

Vậy v0 = 10 m/s

b)

Từ phương trình (2) (F_h = - ma = - 2.10^3.left( - frac103 ight) = 6666,7N)


Bài 2: Một xe pháo A đang vận động với gia tốc 3,6 km/h mang đến va chạm vào xe pháo B vẫn đứng yên. Sau va chạm xe A lùi lại với gia tốc 0,1 m/s, còn xe pháo B chạy với tốc độ 0,55 m/s. Mang đến mB = 200g. Search mA.

Xem thêm: Sale Executive Là Gì ? Mô Tả Công Việc, Mức Lương Và Cơ Hội Nghề Nghiệp

Hướng dẫn giải

Đổi 3,6 km/h = 1 m/s

Ta có: v0A = 1 m/s; vA = 0,1 m/s

v0B = 0; vB = 0,55 m/s

mB = 200 g = 0,2 kg

Gọi t là thời gian tương tác giữa hai xe. Chọn chiều dương là chiều vận động của xe pháo A trước va chạm.

Áp dụng định lao lý III Niuton ta có:

(overrightarrow F_AB = - overrightarrow F_BA ) ( Leftrightarrow m_Boverrightarrow a_B = m_Aoverrightarrow a_A Leftrightarrow m_Bfracoverrightarrow v_B - overrightarrow v_0B Delta t = - m_Afracoverrightarrow v_A - overrightarrow v_0A Delta t)

Chiếu lên chiều dương ta chọn, ta được:

(m_Bfracv_BDelta t = - m_Afrac - v_A - v_0ADelta t)

( Rightarrow m_A = fracm_Bv_Bv_A + v_0A = frac0,2.0,551 + 0,1 = 0,1kg)