*

*

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bài 9 (trang 15 SGK Vật Lý 10)

2 xe hơi xuất phát thuộc một thời gian từ 2 địa điểm A cùng B phương pháp nhau 10 km trên một đường thẳng qua A với B, chuyển động thuộc chiều từ A đến B. Tốc độ của xe hơi xuất phân phát từ A là 60 km/h, của xe hơi xuất phát từ B là 40 km/h.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 15 sgk vật lý 10

a) Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian là thời điểm ôtô xuất phát, hãy viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của hai xe.

b) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe cộ trên cùng một hệ trục (x,t).

c) Dựa vào đồ thị tọa độ - thời gian hãy xác định vị trí và thời điểm cơ mà xe ô-tô A đuổi kịp xe B.

Lời giải

a) Công thức tính quãng đường đi được của 2 xe cộ là :

SA=60t với SB=40t.

Phương trình chuyển động của 2 xe cộ là:

xA=0+ 60t với xB=10+ 40t

Với S và x tính bằng km; t tính bằng giờ.

b)

t (h)00,5123...
(km)03060120180...
(km)10305090130...

c) khi 2 xe cộ gặp nhau thì tọa độ của bọn chúng bằng nhau:

xA= xB

60t = 10 + 40t

=> t = 0,5 h

=> xA= 60.0,5 = 30 km.

Vậy điểm gặp nhau của 2 xe phương pháp gốc tọa độ A một đoạn là 30 km.

Xem thêm: Quyền Của Trustedinstaller Là Gì Và Cách Nó Có Thể Được Tránh

Trên đồ thị điểm gặp nhau có tọa độ (t,x ) tương ứng là (0,5;30).

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: bài bác 2. Chuyển động thẳng đều