Nhằm mục tiêu giúp học tập sinh dễ ợt làm bài tập về công ty trong Vở bài bác tập trang bị Lí lớp 9, chúng tôi biên soạn giải vở bài xích tập thứ Lí lớp 9 bài bác 6: bài xích tập áp dụng định phương pháp Ôm xuất xắc nhất, ngắn gọn bám đít nội dung sách vở bài tập vật dụng Lí 9.

Bạn đang xem: Bài 6 bài tập vận dụng định luật ôm

A - học tập theo SGK

Bài 1

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

b) Điện trở R2 là: Vì đoạn mạch tất cả hai điện trở ghép tiếp nối nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7 Ω

Cách giải khác:

Áp dụng đến câu b.

Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ cái điện có giá trị đồng nhất tại mọi điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện cầm cố giữa hai đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5 V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5 V

→ R2 = U2/I2 = 3,5 / 0,5 = 7 Ω.

Bài 2.

Mạch có R1 mắc tuy nhiên song với R2 ( R1 // R2)

a) Tính UAB: bởi R1 tuy nhiên song R2 yêu cầu U1 = U2 = UAB vậy hiệu điện núm U của đoạn mạch được tính như sau: UAB = U2 = U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 V.

b) Điện trở R2 là:

Cường độ chiếc điện chạy qua R2 là I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

→ Điện trở R2: R2 = U2 / I2 = 12/0,6 = đôi mươi Ω

Cách giải khác:

Áp dụng đến câu b.

Theo câu a, ta kiếm được UAB = 12 V

→ Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtđ = UAB / I = 12/1,8 = 20/3 Ω

Mặt không giống ta có:

*

Bài 3

Mạch gồm hai đoạn mạch nhỏ AM (chỉ tất cả R1) ghép nối tiếp với MB ( tất cả R2 // cùng với R1).

a) Điện trở của đoạn mạch AB là:

*

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi năng lượng điện trở

Cường độ loại điện qua điện trở R1 chính là cường độ cái điện qua mạch chính:

I1 = I = UAB/Rtđ = 12/30 = 0,4 A

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R1 là: U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.

Hiệu điện núm giữa hai đầu dây điện trở R2 với R3 là:

U2 = U3 = UMB = UAB – UAM = 12 – 6 = 6V

Vì R2 = R3 buộc phải cường độ loại điện qua R2 cùng R3 là: I2 = I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2 A

Cách giải khác: Áp dụng mang lại câu b (có sử dụng kết quả câu a)

Vì R1 ghép nối liền với đoạn mạch RAM phải ta có:

*

(vì MB đựng R2 // R3 yêu cầu UMB = U2 = U3).

Mà U1 + UMB = UAB → U1 = UMB = U2 = U3 = UAB/2 = 12/2 = 6 V

→ Cường độ chiếc điện qua những điện trở là:

I1 = U1/R1 = 6/15 = 0,4 A; I2 = U2/R2 = 6/30 = 0,2 A

I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2 A

(hoặc I3 = I1 – I2 = 0,4 – 0,2 = 0,2 A).

B - Giải bài bác tập

1. Bài xích tập vào SBT

Câu 6.1 trang 19 Vở bài bác tập trang bị Lí 9:

a) lúc R1 mắc tiếp nối R2 thì Rtđ = R1 + R2 = đôi mươi + 20 = 40 Ω

So với mỗi điện đổi thay phần thì Rtđ phệ hơn.

b) lúc R1 mắc tuy nhiên song với R2 thì:

So với mỗi điện đổi thay phần thì R’tđ bé dại hơn.

c)

Câu 6.2 trang 19 Vở bài xích tập đồ vật Lí 9:

a) bao gồm hai phương pháp mắc như sau:

+ biện pháp 1: R1 nối tiếp R2

+ biện pháp 2: R1 tuy nhiên song R2.

Vẽ sơ trang bị hai biện pháp mắc vào hình 6.1

b) Tính điện trở R1 với R2.

R1 mắc nối tiếp với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω(1)

R1 mắc tuy vậy song với R2 nên: Rtđ2 = R1.R2/(R1 + R2) = 10/3 Ω(2)

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω → R2 = R1/3 (3)

Từ (1) với (3) suy ra R12 - 15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhì ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω.

Câu 6.3 trang đôi mươi Vở bài tập trang bị Lí 9:

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5 A; U = 6 V; R1 thông suốt R2

I1 = ?, I2 = ?, nhị đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của mỗi đèn là: R1 = R2 = U2/Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc tiếp nối thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ chiếc điện qua mỗi đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25 A đm = 0,5 A

Hai đèn sáng sủa yếu hơn mức bình thường vì cường độ chiếc điện chạy qua đèn nhỏ dại hơn quý hiếm định mức.

Câu 6.4 trang 20 Vở bài tập đồ gia dụng Lí 9: Cường độ mẫu điện thực tế chạy qua hai đèn điện là I1 = I2 = 0,52 A. So sánh với cường độ chiếc điện định nút của từng đèn ta thấy đèn 1 có thể không sáng lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy bắt buộc không mắc tiếp liền hai bóng đèn này được.

Câu 6.5 trang 21 Vở bài bác tập vật dụng Lí 9:

a) bao gồm 4 giải pháp mắc mạch năng lượng điện (hình 6.2)

b) Điện trở tương tự của mỗi biện pháp mắc:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3.30 = 90 Ω

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45 Ω

Mạch 3: Rtđ = 2R.R/3.R = (2/3)R = 20 Ω

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10 Ω

2. Bài tập tương tự

Câu 6a trang 21 Vở bài tập vật Lí 9: Ghép mỗi ngôn từ cột bên đề xuất với một trong những các ngôn từ ở cột phía trái để thành một câu có nội dung đúng.

1. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫna) tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở đó.
2. Đối với đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện cầm giữa nhị đầu mỗi điện trởb) tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cố đặt vào nhì đầu dây và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.
3. Hiệu điện núm giữa nhị đầu đoạn mạchc) bởi tích thân cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của đoạn mạch.

Xem thêm: Phân Biệt On Time Nghĩa Là Gì, Cách Phân Biệt On Time Và In Time Nghĩa Là Gì

d) tỉ lệ nghịch với những điện trở.

Lời giải:

1 - b

2 - d

3 - c

Câu 6b trang 21 Vở bài xích tập đồ vật Lí 9: có cha điện trở kiểu như nhau đều có trị số R. Hỏi cha điện trở này mắc thành những mạch điện như thế nào để điện trở của từng đoạn mạch là R/3; 3R; 1,5R; (2/3)R ?