Vật lí 9 bài xích 4 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức cường độ loại điện với hiệu điện vắt trong đoạn mạch nối tiếp. Đồng thời giải nhanh được những bài tập thứ lí 9 chương I trang 11, 12, 13.

Bạn đang xem: Bài 4 đoạn mạch nối tiếp

Việc giải bài tập trang bị lí 9 bài bác 4 trước khi đến lớp các em mau lẹ nắm vững kiến thức hôm sau sinh sống trên lớp đã học gì, gọi sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng tham khảo tại đây.


Vật lí 9 bài bác 4: Đoạn mạch nối tiếp

Lý thuyết thứ lí 9 bài xích 4: Đoạn mạch nối tiếpGiải bài bác tập vật lí 9 trang 11, 12, 13

Lý thuyết đồ gia dụng lí 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

1. Cường độ dòng điện và hiệu điện cụ trong đoạn mạch nối tiếp

- Đoạn mạch bao gồm n năng lượng điện trở mắc nối liền được màn trình diễn như hình vẽ:

Trong đó: R1, R2,...,Rn là các điện trở

UAB là hiệu điện gắng hai đầu đoạn mạch

U1, U2,...,Un thứu tự là hiệu điện cụ trên mỗi điện trở

I1, I2,...,In lần lượt là cường độ chiếc điện qua mỗi điện trở

IAB là cường độ loại điện qua mạch chính

+ Cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch bởi cường độ mẫu điện chạy qua từng năng lượng điện trở:


IAB = I1 = I2 = ... = In

+ Hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp bằng tổng những hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu mỗi điện biến phần:

UAB = U1 + U2 + ... + Un

- trong khúc mạch có hai điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện ráng giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ trọng thuận với điện trở đó.

2. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

Điện trở tương đương (Rtđ) của một đoạn mạch bao gồm nhiều điện trở là 1 điện trở hoàn toàn có thể thay thế cho các điện trở đó, làm thế nào để cho với và một hiệu điện vắt thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có mức giá trị như trước.

Điện trở tương tự của đoạn mạch bằng tổng những điện biến đổi phần.

Với đoạn mạch bao gồm n điện trở mắc nối tiếp: Rtđ = R1 + R2 +...+ Rn

Giải bài bác tập đồ lí 9 trang 11, 12, 13

Bài C1 (trang 11 SGK đồ lí 9)

Quan gần kề sơ thứ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho thấy thêm các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào.

Gợi ý đáp án

R1, R2 với ampe kế được mắc nối liền với nhau.

Bài C2 (trang 11 SGK đồ gia dụng lí 9)

Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó:


*

Gợi ý đáp án

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ chiếc điện chạy qua R_1 với R_2 là như nhau, ta có:

*

Mặt khác, ta có:

*

Ta suy ra:

*

Bài C3 (trang 13 SGK trang bị lí 9)

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc nối liền là Rtđ = R1 + R2.

Gợi ý đáp án


Hiệu điện cụ giữa hai đầu đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc thông liền bằng tổng nhị hiệu điện gắng giữa nhì đầu từng điện biến phần: U = U1 + U2

Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, đặc thù đoạn mạch mắc nối tiếp)

Mà U = I.Rtđ → I.(R1 + R2) = I.Rtđ

Chia nhì vế cho I ta được Rtđ = R1 + R2 (đpcm).

Bài C4 (trang 13 SGK đồ dùng lí 9)

Cho mạch điện bao gồm sơ thứ như hình 4.2 (SGK).

- Khi công tắc nguồn K mở, hai đèn có vận động không? bởi sao?

- Khi công tắc nguồn K đóng, cầu chì bị đứt, nhị đèn có vận động không? vị sao?

- Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn điện Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có vận động không? vày sao?

Gợi ý đáp án

- Khi công tắc K mở, nhì đèn không vận động vì mạch hở, không có dòng năng lượng điện chạy qua đèn.

- Khi công tắc K đóng, mong chì bị đứt, nhị đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua chúng.

- Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không chuyển động vì mạch hở, không tồn tại dòng điện chạy qua nó.


Bài C5 (trang 14 SGK trang bị lí 9)

a) đến hai điện trở R 1 = R 2 = 20Ω được mắc như sơ đồ gia dụng hình 4.3a (SGK)Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

Xem thêm: Grip Là Gì ? Nghĩa Của Từ Grip Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Grip Trong Tiếng Việt

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch bên trên (hình 4.3b SGK) thì năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch mới bởi bao nhiêu? so sánh điện trở kia với mỗi điện thay đổi phần.

Gợi ý đáp án

a) vày mạch mắc nối liền nên năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = trăng tròn + 20 = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, năng lượng điện trở R3 được mắc nối liền với R2 nên những lúc đó mạch năng lượng điện mới bao gồm 3 năng lượng điện trở mắc nối tiếp. Vày đó, điện trở tương tự mới của đoạn mạch là: