Bài 2. Các thành phần của ngữ điệu lập trình

1. Các thành phần cơ bản

Mỗi ngữ điệu lập trình bao gồm 3 yếu tắc cơ phiên bản là Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. a. Bảng chữ cái

Tập vừa lòng kí trường đoản cú được dùng để viết chương trình

Ví dụ: trong Pascal bảng chữ cái bao gồm:

- vần âm thường và chữ cái in hoa giờ đồng hồ Anh: a...z ; A..Z

- 10 chữ thập phân: 0..9

- các kí tự quánh biệt:

 

*

* Lưu ý:

- những ngôn ngữ lập trình khác nhau cũng đều có sự không giống nhau về bảng chữ cái. Ví dụ: Bảng chữ cái của ngôn ngữ C/C++ so với PASCAL có bổ sung cập nhật thêm một trong những kí tự như: (") (diagdown) (!) (?) (\%) (|)

- không được phép dùng bất kể kí tự nào ngoài các kí tự chế độ trong bảng vần âm khi viết chương trình

b. Cú pháp

- Là bộ quy tắc để viết chương trình, tất cả những công cụ viết từ bỏ và tổ hợp từ của từng ngôn ngữ

- nhờ vào cú pháp bạn lập trình và lịch trình dịch biết tổ hợp nào của những kí tự trong bảng chữ cái là phù hợp lệ, nhờ vào đó có thể mô tả đúng chuẩn thuật toán để máy thực hiện

c. Ngữ nghĩa

- Xác định ý nghĩa sâu sắc thao tác buộc phải thực hiện, ứng với tổng hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó

- Ngữ nghĩa khẳng định tính hóa học và trực thuộc tính của các tổ đúng theo kí tự chế tạo thành những dòng lệnh trong chương trình

2. Một trong những khái niệm

a. Tên

- cần sử dụng để xác định các đối tượng trong chương trình

- Tên đặt theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình với từng công tác dịch cầm cố thể

*
Ví dụ:

- tên đúng:

LOP11C2, LOP_11C2​

- thương hiệu sai:

LOP 11C2, 3D, AB

Nhiều ngữ điệu lập trình phân biệt bố loại tên:

- Tên nói riêng (Từ khoá): là phần đông tên được ngôn ngữ thiết kế dùng với ý nghĩa xác định mà lại không được sử dụng với chân thành và ý nghĩa khác

- thương hiệu chuẩn: cần sử dụng với chân thành và ý nghĩa xác định nào kia được quy định trong các thư viện của ngôn ngữ lập trình, nhưng fan lập trình có thể khai báo và cần sử dụng với chân thành và ý nghĩa khác

- tên do fan lập trình đặt: thực hiện theo ý nghĩa riêng, xác định bằng phương pháp khai báo trước khi sử dụng

Ví dụ: 

*

Bảng 3. Phân biệt những loại tên trong ngữ điệu lập trình Pascal và ngôn từ lập trình C++

b. Hằng và biến

b.1. Hằng

- Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quy trình thực hiện tại chương trình

- Hằng số học là các số nguyên và số thực (dấu phẩy tĩnh hay dấu phẩy động)

- Hằng lôgic là các giá trị TRUE hoặc FALSE

- Hằng xâu là chuỗi kí tự bất kì, khi viết để trong cặp vết nháy

Ví dụ:​

*

Bảng 4. Các loại hằng trong ngữ điệu lập trình Pascal và ngôn ngữ lập trình C++

b.2.


Bạn đang xem: Bài 2 các thành phần của ngôn ngữ lập trình


Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 32, : Nội Năng Và Sự Biến Thiên Nội Năng

Biến

- Là đa số đại lượng được để tên, dùng làm lưu trữ cực hiếm và giá bán trị hoàn toàn có thể được chuyển đổi trong quy trình thực hiện chương trình

- Tên trở nên mang quý hiếm của đổi thay tại từng thời điểm thực hiện chương trình

c. Chú thích

- những đoạn chú giải đặt trong lịch trình nguồn giúp bạn đọc dễ dàng nhận biết chân thành và ý nghĩa của chương trình đó

- chú thích không làm ảnh hưởng đến câu chữ chương trình nguồn cùng được lịch trình dịch bỏ qua