Cách 1:ChọnStart → Programs → Microsoft Office → Microsoft Office WordCách 2: Nháy đúp vào biểu t­uợng
*
*
trên screen nền.

a. Những phần chính trên màn hình

*

b. Thanh bảng chọn

Bảng chọn

Mô tả

File(Tệp)

Gồm các lệnh up date tệp văn bạn dạng như:­Open(Mở),- New(Mới),- Close(Đóng),- Save(Lưu),- Save As...

Bạn đang xem: Bài 15 làm quen với microsoft word

(Lưu với thương hiệu khác...),- Print(In),- Exit(Thoát),...

Edit(Biên tập)

Gồm cáclệnh biên tập văn bạn dạng như:­ Cut(Cắt),- Copy(Sao),- Paste (Dán),...

View(Hiển thị)

Gồm các lệnh hiển thị như:­Normal(Chuẩn),- Page Layout(Bố trí trang),- Toolbar(Thanh cụng cụ)...

Insert(Chèn)

Gồm các lệnh chèn đối tượng người tiêu dùng vào văn bản:- Break(Ngắt),- Page Number(Số trang),- Picture(Hình),...

Format(Định dạng)

Gồm những lệnh định dạng như:-Font(Phông chữ),- Paragraph(Đoạn văn bản),...

Xem thêm: Từ Vựng Khi Viết Đơn Xin Việc Tiếng Anh Là Gì, Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh

Tools(Công cụ)

Gồm các lệnh trợ giúp các bước soạn thảo

Table(Bảng)

Gồm những lệnh thao tác với bảng

Windows(Cửa sổ)

Gồm những lệnh tương quan đến hiển thị cửa ngõ sổ

Help(Trợ giúp)

Gồm cáchướng dẫn trợ giúp

c. Thanh công cụ

- Chứa hình tượng của 1 số lệnh thường dùng. Một số thanh công cụ: định dạng, vẽ, ...

*

2. Ngừng phiên làm việc

a. Giữ văn bản

C1: lựa chọn File →Save

C2: Nháy vào nút lệnh Save

C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S

Nếu file lưu thứ 1 thì mở ra cửa số Save As để nhập thương hiệu tập tin vào. Phần mở rộng ngầm định là .doc