Bài 12. Hệ điều hành Windows

1. Màn hình hiển thị làm việc chính của Windows

a. Màn hình hiển thị nền

Màn hình nền là màn hình hiển thị sau khi khởi động xong xuôi windows.

Bạn đang xem: Bài 12 hệ điều hành windows

Màn hình nền có:

+ Biểu tượng chương trình;

+ Biểu tượng "thùng rác";

+ Thanh công việc.

*

Hình 1. Màn hình nền của windows XP​

b. Một vài biểu tượng bao gồm trên screen nền

- Biểu tượng My Computer cần sử dụng để chứa những thông tin gồm trên thứ tính.

- Biểu tượng Recycle Bin là thùng rác rến chứa các tệp tin và thư mục bị xóa.

- Nháy đúp biểu tượng My Computer để mở nó (hình 2).

- Nháy đúp chuột lên biểu tượng thư mục hay đĩa cần mở coi nội dung.

*

Hình 2. Cửa sổ có tác dụng việc của My Computer​

c. Các biểu tượng chương trình

- những chương trình ứng dụng được sở hữu đặt trên Windows có những biểu tượng riêng.

- Muốn chạy chương trình như thế nào ta nháy đúp chuột vào biểu tượng tương ứng của chương trình đó.

*

Hình 3. Biểu tượng của một số chương trình ứng dụng​

2. Nút Start cùng bảng chọn Start

- Nút Start là nơi bắt đầu mọi công việc trong Windows.

- Nút Start nằm trên thanh công việc.

- khi ta nháy nút Start, một bảng chọn (được gọi là bảng chọn Start) xuất hiện.

- Bảng chọn Start chứa mọi lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows.

- Nháy chuột vào biểu tượng chương trình trong bảng chọn Start để mở chương trình đó.

- All Progam chứa những chương trình tải đặt trong vật dụng tính.

*

Hình 4. Nút Start cùng bảng chọn Start​

3. Thanh công việc

- Thanh công việc nằm ở dưới đáy màn hình.

- Chứa biểu tượng của các chương trình đang chạy.

- Để chuyển đổi cấp tốc giữa các chương trình đang chạy ta nháy chuột vào biểu tượng chương trình tương ứng.

*

Hình 5. Thanh công việc​

4. Cửa sổ có tác dụng việc

- trong Windows, mỗi chương trình được thực hiện trong một cửa sổ riêng; người sử dụng giao tiếp (ra lệnh giỏi nhận thông tin) với chương trình trải qua cửa sổ đó (Windows theo tiếng Anh bao gồm nghĩa là những cửa sổ).

*

Hình 6. Cửa sổ có tác dụng việc của chương trình Word​

Cáchệ điều hành Windowsđều gồm điểm thông thường sau:

- Mỗi cửa sổ đều có một tên được hiển thị bên trên thanh tiêu đề của nó.

- gồm thể dịch chuyển cửa sổ bằng giải pháp kéo thả thanh tiêu đề.

- Nút thu nhỏ

*

dùng để thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng trên thanh công việc

- Nút phóng to

*

dùng để phóng to cửa sổ trên màn hình hiển thị nền.

- Nút đóng

*

dùng để đóng của sổ và kết thúc chương trình hiện thời.

Xem thêm: Mô Hình Quan Hệ Trong Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Là Gì?

- Thanh công cụ chứa biểu tượng các lệnh chính của chương trình.